Web of Science ResearcherID: I-6846-2018

Drogob

Кандидат фізико-математичних наук

Викладач кафедри фізики та методики її навчання

 

 Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

  1. Федачківський В. Д. Переконливий демонстраційний експеримент як вирішення проблеми концептуальної зміни під час вивчення законів Ньютона / В. Д. Федачківський, Ю. В. Дрогобицький // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 184–187.

2020 рік

  1. Федачківський В. Д. Перспективи нейропедагогічних досліджень процесу вивчення фізики учнями загальноосвітніх шкіл / В. Д. Федачківський, Ю. В. Дрогобицький // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2020. – С. 70-72.
  2. Augmented Reality-assisted Cyber-Physical Systems of Smart University Campus / O. Kramar, Y. Drohobytskiy, Y. Skorenkyy [et al.] // 2020 IEEE 15th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies, CSIT 2020 - Proceedings 23-26 September 2020. – 2020. – Vol. 2. – P. 309–313. URL.: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85100493999&origin=AuthorNamesList&txGid=ec6293f75a9c98ad3578a25fbb875ead

2019 рік

  1. Мохун С. В. Формування предметної компетентності на уроках астрономії за допомогою сучасних інформаційних технологій / С. В. Мохун, Ю. В. Дрогобицький // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 31-34.
 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах