DraganКандидат наук із соціальних комунікацій

Викладач кафедри журналістики

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

  1. Синоруб Г. Вебінар як інтерактивне мережеве навчальне заняття (на прикладі дисципліни «Спеціалізація: інтернет, телебачення») / Г. Синоруб, Н. Драган-Іванець // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – № 1. – С. 175–181.
  2. Драган-Іванець Н. В. Соціокультуні особливості текстів про моду в українських ЗМІ / Н. В. Драган-Іванець, В. В. Чуревич // Вісник Харківської державної академії культури.  – 2020. – Вип. 57. – С.60–69.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах