tsepeniuk

 

Асистент кафедри теорії і практики перекладу

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

ORCID

 

 

 

 

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

  1. Дзюбановська І. В. Особливості текстів дипломатичного дискурсу як об’єкту усного перекладу / І. В. Дзюбановська // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез IV Міжнародної науково-практичної конференції (28 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 114-116

2022 рік

  1. Цепенюк Т. О. Переклад у час війни / Т. О. Цепенюк, І.-А. В. Дзюбановська // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2022 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 61-63.
  2. Моначин І. Л. Процес переживання та адаптація до нового життя українців в період війни / І. Л. Моначин, І. В. Дзюбановська // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 29-30 вересня 2022 року). –Тернопіль : Тайп, 2022. – C. 257–259.

2021 рік

  1. Дзюбановська І. А. В. Лінгвопрагматичний феномен стратегії персуазивності в американському дипломатичному дискурсі / І. А. Дзюбановська // Emerging Trends in Academic Research : Conference Proceedings of the 1st International Conference (February 10-12, 2021). – Dublin : Primedia elaunch LLC, 2021. – P. 128-130
  2. Дзюбановська І. А. Стратегії і тактики перекладу політичної персуазивності як засобу міжкультурного впливу / І. А. Дзюбановська, Т. О. Цепенюк // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Сер. Філологія (мовознавство). – Вінниця : Фірма Планер, 2021. – Вип. 32. – С. 252-258
  3. Моначин І. Асертивність як спосіб поведінки в складних ситуаціях  / І. Моначин, І. Дзюбановська // Воєнні конфлікти та техногенні катастрофи: історичні та психологічні наслідки : збірник тез І Міжнародної наукової конференції присвяченої 35 роковинам аварії на ЧАЕС (22-23 квітня 2021 р.). – Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2021. – С. 162-164
  4. Моначин І. Л. Сучасні виклики дистанційної освіти в Україні / І. Моначин, І. Дзюбановська // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 15-16 квітня 2021 року). – Тернопіль : Тайп, 2021. – С. 290-292
  5. Цепенюк Т. О. Мовленнєвий портрет персонажа художнього твору в оригіналі і перекладі / Т. О. Цепенюк, І. Я. Ваврів, І.-А. В. Дзюбановська // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Сер.Філологія. – Одеса : Гельветика, 2021. – Вип. 49. – Т. 2. – С. 178-182.
  6. Дзюбановська І. А. Фахова компетентність майбутніх вихователів: теоретичні підходи до її формування на засадах компетентісного підходу / І. А. Дзюбановська, Т. Цепенюк, І. Ваврів // Social Work and Education. – 2021. – Vol. 8, n. 4. – P. 494–504.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах