Volik N

 

Кандидат історичних наук 

Асистен

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

GoogleАкадемія

ORCID

ReseachrGate

 

 

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

  1. Бистрицька Е.Релігійна система цінностей в умовах пандемії COVID-19 / Е. Бистрицька, Н. Волік // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 114–117.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах