Великий князь Київської Русі
(1045 років від дня народження Ярослава Мудрого (978–1054), Великого князя Київського, державного та політичного діяча)

 

yaroslav mudriy 1 min

"Книги – це ріки,
що напоюють моря"

/Ярослав Мудрий/

 

Князювання Ярослава (1019–1054) – це період найвищого розквіту Київської Русі.
З іменем Ярослава Мудрого пов’язаний розквіт давньоруської держави, її культури, писемності та науки. Цей період ще називають «золотим віком». За любов до книжок Ярослава прозвали Мудрим.

   Ярослав Мудрий по праву вважається одним з найбільш величних правителів не тільки Русі, а й Європи. За роки свого правління він вивів Київське князівство на новий виток світового розвитку. Було розширено територію Київської Русі, укріплено кордони, встановлено контакти з багатьма європейськими країнами. Князь приділяв велике значення внутрішньому устрою держави: поширював християнство (літописці називали його "Богохранимим" та "Богомудрим"), засновував міста, монастирі, будував храми та собори, розбудовував столицю – Київ, створив школу і бібліотеку при Софійському соборі, започаткував укладання першого літописного зводу.
   Визначною була законодавча діяльність Ярослава Володимировича: розпочато кодифікацію давньоруського права, створено перший загальнодержавний збірник писаного українського права "Правда Ярослава", яка мала за мету захист людського життя.
   Збудовані ним монастирі перетворювалися на осередки культури й освіти. У Софії Київській князь заснував першу на Русі бібліотеку та скрипторій – майстерню по перепису книг, де перекладалися на давньоруську мову грецькі тексти, переписувалися книги, привезені з Болгарії та Моравії, створювалися оригінальні літературні твори різних жанрів, з’явилося перше так зване "Найдавніше літописне зведення 1037 року."
   У роки правління князя Київська Русь підтримувала тісні контакти з Візантією, Польщею, Угорщиною, Францією, Німеччиною, скандинавськими країнами, а з деякими з них, Францією, Норвегією, Польщею та Угорщиною, відносини було зміцнено династичними шлюбами, які самі по собі становили одну з граней тогочасної дипломатії й політики. Таким чином Київська Русь за часів Ярослава Мудрого посіла одне з центральних місць у системі європейських політичних взаємовідносин. Князь старався досягти компромісу дипломатичним шляхом, бо це його більше влаштовувало. Війни його не захоплювали, перш за все він любив читати, це було його захопленням на все життя.
   37 років правління Ярослава Мудрого (1019–1054 рр.) заклали міцний фундамент розвитку традицій державотворення на українських землях. Протягом цього часу давньоруська держава зберігала свою могутність і міжнародний авторитет.

 

Інформаційно-бібліографічний відділ
Бібліографічний огляд літератури

 

1

   Демиденко Г. Г. Ярослав Мудрий – великий князь Русі : науково-популярний нарис / Г. Г. Демиденко. – 3-тє вид., допов. і змін. – Харків : Право, 2015. – 374 с. : іл.


   У науково-популярному нарисі Г. Г. Демиденка – захоплююча розповідь про життя, державну діяльність і законотворчість великого князя Київської Русі Ярослава Мудрого – сина Володимира Святославича. Нарис написаний на основі історичних джерел – літописів, хронік, саг, церковних «Сказань», археологічних знахідок, даних нумізматики, праць істориків. Він відтворює складні, драматичні й трагічні події на Русі першої половини ХІ століття, історію правових пам’яток – «Руської Правди», «Устава» Ярослава, початок писаного законодавства Давньоруської держави.
   Автор спростовує фальсифікації та «сенсації» в сучасних публікаціях з «альтернативної історії» в літературі, Інтернеті, обвинувачення великого князя Русі у злочинах на шляху до влади, убивстві своїх братів Бориса й Гліба, у непричетності до будівництва Софійського собору та ін.
   Книга розрахована на студентів закладів вищої освіти, старшокласників і широке коло читачів, хто цікавиться історією Батьківщини, її права, біографіями вітчизняних визначних діячів, хто любить правду і справедливість – у житті й історії.

01

   Духотельников В. Ярослав Мудрий / Володимир Духотельников ; пер. Олена Коноз. – Харків : Фоліо, 2018. –218 с. – (Знамениті українці).


   Князь Ярослав продовжив головну справу життя свого батька, Володимира Великого, – «збирання» давньоруських земель. Він відновив єдність Київської Русі, зміцнив державний апарат, заклав основи судової системи та провів культурні перетворення. Саме при ньому остаточно утвердилося християнство на руських землях, інтенсивно розвивалася освіта й книжність, здійснювалася грандіозна розбудова Києва як столичного міста. Київська Русь стала найбільшою державою Європи. Все це дає історикам підставу стверджувати, що час правління Ярослава, прозваного Мудрим (1019–1054), – це час найвищого розквіту Київської Русі.

9

   Кочерга І. А. Ярослав Мудрий : драматична поема / Іван Кочерга. – Київ : Дніпро, 1982. – 152 с.


   У творі розповідається про один із найскладніших періодів історії Київської Русі, про князя Ярослава.
   Драматична поема "Ярослав Мудрий" складається з 5 дій. Зображуються 30-ті роки XI століття у Києві. Ярослав Мудрий головний герой поеми. Крім нього, героями поеми є дружина Ярослава Мудрого Інгігерда-Ірина, діти – Єлизавета, Анна, Володимир, витязь норвезький Гаральд, Микита, монах Сильвестр, жителі Києва Журейко і Милуша.

8

   Кочерга І. А. Ярослав Мудрий ; Свіччине весілля : драматичні поеми / І. А. Кочерга ; вступ. ст. та прим. З. С. Голубєвої. – Київ : Дніпро, 1987. – 326 с. – (Б-ка укр. класики "Дніпро").

 

   Київська Русь часів Ярослава Мудрого... Київ початку XVI ст. Хвилюючи картини нашої історії оживають зі сторінок драматичних поем видатного українського радянського драматурга І. А. Кочерги (1881–1952).
   У творах звучать мотиви нескореності, боротьби за могутність і єдність батьківщини, за мир і щастя, за світло, проти темряви.

3

   Кралюк П. М. Ярослав Мудрий / Петро Кралюк. – Харків : Фоліо, 2018. – 160 с.


   У пропонованій книзі автор показує, що саме Ярослав Мудрий створив повноцінну Руську державу як середньовічну імперію на теренах Східної Європи. Саме за його часів остаточно утвердилося християнство на руських землях, була створена Київська митрополія, інтенсивно розвивалася освіта й книжність, здійснювалася грандіозна розбудова Києва як столичного міста, почало утверджуватися письмове право замість традиційного усного. Також у роботі показано, як інтерпретувалася діяльність Ярослава Мудрого в українській та російських культурах і як велася та ведеться «боротьба» за цього князя між росіянами й українцями.

4

   Правда Руська Ярослава Мудрого: початок законодавства Київської Русі : навчальний посібник / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад.: Г. Г. Демиденко, В. М. Єрмолаєв ; вступне слово В. Я. Тацій. – Харків : Право, 2014. – 341 с.


   Видання присвячене видатній законодавчій пам’ятці права Київської Русі – Правді Руській, в основі якої лежить Правда Ярослава Мудрого: тексти двох її редакцій – Короткої і Поширеної Правди, їх переклади, коментарі, а також фрагменти найвизначніших праць з історії створення, дослідження її текстів.

5

   Толочко П. П. Володимир Святий ; Ярослав Мудрий / Петро Толочко. – Київ : АртЕк, 1996. – 213 с. : іл.


   Відомий вчений П. Толочко в новому освітленні подає постать з нашої минувшини, а також розглядає версію, що книжкове зібрання не загинуло, а лежить десь у підземеллях, яких дуже багато в Києві, починаючи від Києво-Печерського монастиря до колишнього Межигірського монастиря, в якому століттями існувала велика бібліотека. Але за часів Ярослава монастиря в Межигір’ї не існувало і передати книги туди він не міг. Вчений зазначає, що на підставі археологічних знахідок за характером спорудження підземелля Софії було прокладено не раніше ХVII ст., що видно з характеру спорудження галерей.

6

   Толочко П. П. Ярослав Мудрий / Петро Толочко. – Київ : Альтернативи, 2002. – 270 с. : іл. – (Особистість і доба).


   Представлене видання П. Толочка про життя та діяльність видатного будівничого Київської Русі Ярослава Мудрого.
   Підсумовуючи подану читачам інформацію, можна сказати, що він зробив величезний внесок до світової історії ІХ–ХІІІ ст.

7

   Ярослав Мудрий та його доба: тисячолітній досвід українського державотворення. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2019. – 284 с.

 

   Книга присвячена особі одного з найвидатніших державних діячів української історії – великому князю Ярославу Володимировичу, якого нащадки прозвали Мудрим. Адже, як відомо, завдяки Ярославу держава, що в історіографічній традиції ХІХ ст. відома під назвами «Київська Русь», «Україна-Русь» або просто «Русь», перетворилась на одну з найпотужніших країн середньовічної Європи.

 

Огляд  підготувала С. Б. Тененьська
Березень 2023 р., 9 джерел

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Електронні бази даних

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах