День слов’янської писемності та культури

 

01В вас мудрість вічна і любов жива...
А хтось же вас народжував, слова,
Хтось ті суцвіття звуків винаходив,
Що стали потім мовами народів.
(Станіслав Тельнюк)
 

   Щороку 24 травня у всіх слов’янських країнах відзначають День слов’янської писемності та культури й урочисто прославляють творців слов’янської писемності святих Кирила і Мефодія – вчителів словенських. Святі рівноапостольні брати Кирило і Мефодій походили із знатного і благочестивого роду й проживали в грецькому місті Солуні. Брати були православними ченцями і слов'янську абетку створили в грецькому монастирі.

    Слов’янська писемність була створена в IX столітті, близько 862 року. Новий алфавіт отримав назву «кирилиця» на ім’я візантійця Костянтина, який, прийнявши чернецтво, став Кирилом. А допомагав йому в богоугодній справі освіти слов’янських народів старший брат Мефодій.

    Кирило створив слов’янську абетку на основі грецької, суттєво змінивши її, щоб передати слов’янську звукову систему. Були створені дві абетки – глаголиця і кирилиця.

   Двадцятирічна просвітницька діяльність Кирила та Мефодія і їх учнів мала всеслов’янське значення: вони підняли освіту і спільну культуру слов’янських народів на високий щабель, заклавши тим самим основи церковнослов’янської писемності, фундамент усіх слов`янських літератур.

 

Бібліографічний огляд літератури

 

02

   Іванова О. А. Слов'янська кирилична рукописна книга ХVI ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : науковий каталог : палеографічний альбом / О. А. Іванова, О. М. Гальченко, Л. А. Гнатенко ; редкол.: Л. А. Дубровіна, Н. М. Зубкова, Г. В. Боряк [та ін.]. – Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2010. – 792 с.

 

   У каталозі представлено кодикологiчні описання 263 слов'янських рукописних книг, уривків та фрагментів XVI ст. кириличного письма, які зберігаються у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. У статтях, розміщених в алфавітно-хронологічній послідовності, розкрито зміст пам'яток, наведено дані про стан збереженості, художнє оздоблення, оправи пам’яток, подані записи щодо історії рукопису, старі шифри, штампи тощо
03

   Гнатенко Л. А. Слов'янська кирилична рукописна книга ХІІ–ХІІІ ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог кодиколого-палеографічне та графіко-орфографічне дослідження : палеографічний альбом / Людмила Гнатенко ; редкол.: Л. А. Дубровіна, Н. М. Зубкова, Г. В. Боряк [та ін.]. – Київ : [НБУ ім. В. І. Вернадського], 2012. – 156 с.

 

   Представлено наукові археографічні описи та кодиколого-палеографічне й графіко-орфографічне дослідження 12-ти кириличних пам'яток писемності ХІІ–ХІІІ ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

04

   Брайчевський М. Ю. Походження слов'янської писемності / М. Ю. Брайчевський. – 2-е вид. – Київ : КМ Академія, 2002. – 154 с.

 

   Дискусійну проблему формування словянської писемності автором розглянуто у загальному соціокультурному контексті ранньої історії словянства, користуючись не лише писемними джерелами, а й величезним археологічним матеріалом. В роботі поєднано теоретичну глибину і дивовижну ерудицію автора з умінням просто й цікаво розповісти про найскладніші речі.

11

   Станівський. М.Ф. Старослов'янська мова : навчальний посібник для студ. пед. ін-тів по спец. "Укр. мова і літ." / М. Ф. Станівський. – Київ : Вища школа, 1983. – 264 с.

 

   У посібнику висвітлено процес виникнення та розвитку старослов’янських азбук і старослов’янської мови, а також описано фонетичну систему, морфологію та найважливіші особливості синтаксису. Він допоможе студентам підготуватися до творчого дослідження порівняльно-історичної граматики слов’янських мов, глибше пізнати структуру сучасної української мови.

05

   Скарбниця потребна й пожиточна : українські монастирські літописи, житія, повчання ченцям, чуда та інше / упоряд., вступ. ст. та комент. Валерія Шевчука. – Київ : Либідь, 2012. – 488 с.

 

   Унікальна багатожанрова збірка, у якій представлено маловідомі, а то й зовсім не знані історично-літературні пам’ятки ХІ-ХVIII ст., що вийшли зі стін українських монастирів чи дотичного середовища. Тексти супроводжено ґрунтовною вступною статтею, коментарями та ілюстровано витворами староукраїнського мистецтва.

06

   Ричка В. М. За літописним рядком : історичні оповіді про Київську Русь / В. М. Ричка. – Київ : Рад. школа, 1991. – 206 с.

 

   У книжці відтворено яскраві сторінки історії Київської Русі. На основі першоджерел, переважно літописних, у популярній формі передано найважливіші події і явища давньої історії України, розкрито процеси формування ранньофеодальної держави з центром у Києві, прослідковано її внутрішній політичний, соціально-економічний і культурний розвиток та міжнародні зв'язки.
07

   Власто А. П. Запровадження християнства у слов'ян : вступ до середньовічної історії слов'янства / А. П. Власто ; з англ. Р. Ткачук, Ю. Терех ; худож. оформ. С. Полохайло. – Київ : Юніверс, 2004. – 496 с.

 

   У книзі проаналізовано ранню історію слов’янських народів і простежено поступовий процес формування у них християнських держав у рамках як східно-, так і західноєвропейської культури. Особливу увагу автор приділяє політичному та культурному протистоянню між Сходом та Заходом у боротьбі за прихильність окремих слов’янських народів, а також рівневі культурного обміну в межах слов’янського світу, пов’язаного із застосуванням церковнослов’янської мови.

08

   Висоцький С. О. Київська писемна школа Х–ХІІ ст. : до історії української писемностіС. О. Висоцький. – Львів ; Київ ; Нью-Йорк : М. П. Коця, 1998. – 247 с.

 

   Книжку присвячено Київській писемній школі – визначному досягненню писемної культури часів Київської держави Х–ХІІ століть. Наведено нові матеріали, знайдені в Україні: грамоти, написані на бересті, графіті з Києва та інших міст тощо. На підставі вивчення особливостей написання пам’яток зроблено висновок про безперервність київської писемної традиції та зв’язок із сучасною українською писемністю.

09

   Тисяча років української суспільно-політичної думки  = One Thousand Years of Ukrainian Social and Political Thought : у 9-ти т. Т.1. (Х-ХV ст.) / упоряд. О Сліпушко ; ред. тому Ю. Косенко. – Київ : Дніпро, 2001. – 632 с.

 

   У книгу вміщено документи і матеріали, які висвітлюють зародження, становлення і розвиток української суспільно-політичної думки від язичницьких часів до ХV ст.

 

10

   Сокирко О. Г. Українська кирилична палеографія ХІ - ХVІІІ ст. : навчальний посібник для студ. іст. спец. / О. Г. Сокирко ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : О. Філюк : [КНТ], 2016. – 140 с.

 

   Нелегкій справі прочитання старожитніх документів, інтерпретації їх змісту, з’ясування автентичності, виявленню підробок, а також всьому що стосується історії письма, технічних прийомів, знарядь, матеріалів, умов роботи професійних писарів від давнини до нового часу присвячено навчальний посібник «Українська кирилична палеографія XI – XVIII ст.». На його сторінках студент-історик і просто залюблений у минувшину читач не лише відкриє для себе потаємні глибини давньоукраїнської писемної культури, секрети писарської майстерності, але й зможе самотужки навчитися читати рукописні документи різних історичних епох.

 

Підготували : О. Р. Сенів та О. І. Шанайда

травень 2023 р., 10 джерел

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Електронні бази даних

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах