«Скарб високої любові»
(105 років від дня народження Василя Олександровича Сухомлинського –
українського педагога, прозаїка)

 

01Людина народжується на світ не для того,
щоб зникнути безвісною пилинкою. Людина
народжується, щоб лишити по собі слід вічний.

/ В. О. Сухомлинський /

 

… Учителю потрібно володіти величезним талантом
любові до людини, безмежною любов’ю
до своєї праці і перш за все до дітей,
щоб на довгі роки зберегти бадьорість духу,
ясність розуму, свіжість вражень,
сприйнятливість почуттів – без цих якостей праця
педагога перетвориться в муку…

/В. Сухомлинський/

 

   Василь Олександрович Сухомлинський – видатний український педагог, психолог, дослідник і публіцист, письменник, громадський діяч. Його ідеї, науково-методичні розробки, практичний досвід нині втілюються в освітньо-виховних системах європейських країн, Японії, Америки. «Я ніколи в житті не належав собі», – казав педагог. Адже все своє життя він присвятив педагогічній діяльності, школі, дітям.

   Ім’я Василя Олександровича Сухомлинського здобуло в нашій країні та багатьох країнах світу заслужену пошану і славу. Його ідеї виховання на засадах гуманізму, порядності, доброти, чесності та людяності увійшли в свідомість мільйонів людей – працівників освіти, батьків, усіх, хто причетний до великої і благородної справи виховання підростаючого покоління. Він є автором 48 монографічних праць і брошур, понад 600 статей та 1500 оповідань і казок для дітей.. Найважливіші монографії Василя Сухомлинського стали настільними книгами тисяч і тисяч вихователів, дійовими помічниками педагогів-практиків у розв’язанні багатьох складних питань навчально-виховної роботи.
   Водночас він був педагогом із самобутнім, оригінальним обличчям, з власним творчим почерком. У змістовних і майстерно написаних творах Василя Сухомлинського порушуються й розв'язуються животрепетні проблеми виховання і навчання юних громадян, дано глибоко вмотивовані, перевірені багаторічним практичним досвідом відповіді на питання, як треба виховувати дітей, підлітків, юнаків, дівчат, щоб вони стали достойними людьми.
   Він першим у вітчизняній педагогіці розпочав організацію педагогічного просвітництва батьків. Як вважав педагог, батьки мають вчитися стільки ж років (у батьківській школі), скільки й діти.
   Василь Сухомлинський був вдумливим дослідником дитячої душі, чуйним наставником молоді, педагогом, що втілив у собі найкращі риси викладача. Педагоги багатьох поколінь вважають Василя Сухомлинського видатним майстром педагогічної публіцистики, високообдарованим вихователем, який органічно поєднав у своїй діяльності теорію з практикою, і твори якого увійшли в скарбницю науково-педагогічної думки.
   Своєрідно й творчо Василь Сухомлинський використовував казку у вихованні дошкільнят і молодших школярів. Глибокі за своїм змістом казки Василя Сухомлинського – як свіжий вітер, що роздмухує вогник дитячої думки і мови. На його уроках діти самі складали казки, в яких їхня буйна фантазія поєднувалася з глибоким моральним змістом. У Павлиській школі було обладнано кімнату казок.
   Педагогічна спадщина видатного педагога має різноплановий, багатоаспектний характер. Акумулюючи найкращі надбання класичної вітчизняної і зарубіжної педагогіки, Василь Олександрович Сухомлинський на основі узагальнень тривалого широкомасштабного експерименту запропонував неординарні підходи до вирішення актуальних проблем навчання і виховання.
   І не випадково з роками не згасає, а, навпаки, зростає інтерес до педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського не лише в Україні, а й у світі. Створено Міжнародне товариство послідовників Василя Олександровича Сухомлинського з центром у Марфбурзі (Німеччина), діє Українська асоціація Василя Сухомлинського, яка втілює в життя проект під назвою "Василь Сухомлинський і сучасність", проводячи щорічно Всеукраїнські педагогічні читання.
   Пам'ять про нього живе на малій батьківщині та у всій Україні. Його ім'ям названі бібліотеки, вулиці, школи. В селі Павлиш, у квартирі, де 22 роки жила його родина, 1973 року відкрито Педагогічно-меморіальний музей В. О. Сухомлинського, у фонди якого дружина Василя Олександровича Ганна Іванівна передала більш як 1500 експонатів (сімейну бібліотеку, особисті речі, рукописи).
   Загалом є всі підстави стверджувати, що Василь Олександрович Сухомлинський – видатне явище в педагогіці. Тому вивчення і творче використання його педагогічної спадщини – моральний і професійний обов'язок кожного вихователя, кожного працівника народної освіти.
   Василь Олександрович Сухомлинський – великий педагог, мудрий учитель, тадановитий письменник. У його палкому серці жила велика доброта та любов до всього світу. Він не лише навчав, а й прищеплював кожній дитині найкращі людські якості, виховував доброту, чуйність, людяність, патріотизм, любов до батьків, до людей і до рідної землі.

 

Інформаційно-бібліографічний відділ
Бібліографічний список літератури

 

14

   Сухомлинський В. О. Вибрані твори : в 5 т. Т. 1. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості ; Духовний світ школяра ; Методика виховання колективу / В. О. Сухомлинський ; редкол.: О. Г. Дзеверін, М. М. Грищенко, С. П. Заволока [та ін.] ; текст, приміт. підгот. О. Г. Дзеверін. – Київ : Радянська школа, 1976. – 654 с.

 

   До першого тому входять твори "Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості", "Духовний світ школяра" та "Методика виховання колективу", в яких розв’язуються вузлові теоретичні й практичні проблеми педагогіки.

14

   Сухомлинський В. О. Вибрані твори : в 5 т. Т. 2. Як виховати справжню людину ; Сто порад учителеві / В. О. Сухомлинський ; редкол.: О. Г. Дзеверін, М. М. Грищенко, С. П. Заволока [та ін.] ; текст і приміт. підгот. В. З. Смаль. – Київ : Радянська школа, 1976. – 670 с.

 

   До другого тому увійшли праці «Як виховати справжню людину» та «Сто порад учителеві», яка була вперше опублікована українською мовою повному об’ємі. Тут розкривається сутність поглядів В. Сухомлинського на актуальну проблему виховання у школярів любові до малої батьківщини, що є основою патріотичного виховання. На підставі праць видатного вченого, досвіду Павлиської школи розкривається зміст та шляхи формування любові до рідного краю: любов до людей; до природи рідного краю (картини якого особливо міцно відкладаються у пам’яті в поєднанні з поетичним словом); уявні і справжні подорожі по Батьківщині; виявлення діяльної любові до рідного краю; збереження історичної пам’яті, шанування загиблих, збереження всього, що створено людьми і чим пишаються старші покоління.

14

   Сухомлинський В. О. Вибрані твори : в 5 т. Т. 3. Серце віддаю дітям ; Народження громадянина ; Листи до сина / В. О. Сухомлинський ; редкол.: О. Г. Дзеверін, М. М. Грищенко, С. П. Заволока [та ін.] ; текст, приміт. С. П. Заволока. – Київ : Радянська школа, 1977. – 670 с.

 

   Твори, що увійшли до тому є своєрідною трилогією, в якій В. О. Сухомлинський порушує актуальні проблеми виховання дітей, підлітків і юнаків.

14

   Сухомлинський В. О. Вибрані твори : в 5 т. Т. 4. Павлинська середня школа ; Розмова з молодим директором / В. О. Сухомлинський ; редкол.: О. Г. Дзеверін, М. М. Грищенко, С. П. Заволока [та ін.] ; текст і приміт. підгот. М. В. Черпінський. – Київ : Радянська школа, 1977. – 640 с.

 

   До четвертого тому входять твори, в яких узагальнено досвід навчально-виховної роботи в середній школі. Зокрема розповідається про творчу працю педагогічного колективу, організацію навчально-виховного процесу, систему роботи директора школи, взаємини в шкільному колективі та ін.

14

   Сухомлинський В. О. Вибрані твори : в 5 т. Т. 5. Статті / В. О. Сухомлинський ; редкол.: О. Г. Дзеверін, М. М. Грищенко, С. П. Заволока [та ін.] ; текст, приміт. і предм. покажч. О. Г. Дзеверін. – Київ : Радянська школа, 1977. – 640 с.

 

   Подано зібрання педагогічних статей В. О. Сухомлинського, які були надруковані у періодичних виданнях у період з 1952 по 1971 рр. У статтях розглянуто теоретичні й практичні питання виховання й навчання учнів, визначено пріоритети шкільного виховання, серед яких значне місце відводиться духовно-моральному вихованню.

02

   Сухомлинський В. О. Батьківська педагогіка / В. О. Сухомлинський. – Київ : Радянська школа, 1978. – 263 с.

 

  Книга присвячена питанням сімейного виховання, розробленим видатним педагогом В. О. Сухомлинським. До неї увійшли: незакінчена публіцистична праця "Батьківська педагогіка" (перший розділ "Що ми залишаємо в серцях своїх синів, батьки?"), а також статті написані в 1966–1970 роках, частину з яких не було опубліковано. Висвітлюються актуальні проблеми виховання дітей в сім'ї.

03

   Сухомлинський В. О. Вічна тополя : Казки. Оповідання. Етюди / В. О. Сухомлинський. – Київ : Генеза, 2004. – 272 с. – (Нова шкільна бібліотека).

 

   Ця збірка є продовженням посмертних публікацій літературної спадщини видатного педагога, ім’я якого широко відоме в Україні та поза її межами.
   До книжки увійшли самобутні казки, оповідання та етюди, що вирізняються глибоким психологізмом і художньою майстерністю.

04

   Сухомлинський В. О. Вогнегривий коник : Казки. Притчі. Оповідання / В. О. Сухомлинський ; упоряд. і передм. О. В. Сухомлинської. – 2-е вид., стер. – Київ : Вікар, 2008. – 200 с. – (Скарби укр. літ.).

 

   Ця книга – збірка мудрих і повчальних казок, оповідань, притч, новел, написаних для дітей і дорослих великим українським педагогом і письменником Василем Сухомлинським. Кожна казка, кожне оповідання показують читачам неповторну красу природи, магічну силу доброти і чуйності у взаєминах між людьми, пробуджують у нас бажання захистити слабшого, допомогти старшим.

05

   Сухомлинський В. О. Всі добрі люди – одна сім'я : збірка творів : для дітей ст. дошк. та мол. шк. віку / Василь Сухомлинський ; ред. Р. Дерев'янченко. – Харків : Школа, 2012. – 160 с. – (Дитячий бестселер).

 

   До нової збірки художніх творів для дітей нашого славетного земляка, Василя Сухомлинського, увійшли не тільки твори, де дійовими особами є люди. На її сторінках ви також зустрінетеся з олюдненими тваринами, рослинами і навіть природними явищами.
   Пронизані любов'ю до всього живого твори Майстра вчать у кожній ситуації прислухатися не до своїх примх і амбіцій, а до голосу людського серця.

06

   Сухомлинський В. О. Квітка сонця : притчі, казки, оповідання / В. О. Сухомлинський ; пер. Д. С. Чередниченка ; ред. Р. Дерев'янченко. – Харків : Школа, 2009. – 240 с.

 

   У книзі зібрано найцікавіші твори письменника для дітей: притчі, казки та оповідання. Поетичні, щирі, дотепні, з глибоким підтекстом, вони пройняті любов’ю до дитини, до рідного краю, ненав’язливо, часом обережним натяком вчать доброзичливості, поваги до старших, розумних та гарних вчинків.

07

   Сухомлинський В. О. Куди поспішали мурашки : казки : для дошк. віку / В. О. Сухомлинський. – Київ : Веселка, 1981. – 20 с.

 

   До цієї книжечки увійшли невеличкі за обсягом пізнавальні казки, які вчать дітей пізнавати і любити рідну природу, бути людяними і добрими.

08

   Сухомлинський В. Майже чарівна розмова : оповідання, казки / В. Сухомлинський. – Харків : Белкар-книга, 2017. – 64 с. – (Веселка).

 

   «Ви живете серед людей. Кожен ваш вчинок, кожне ваше бажання позначаються на людях... Робіть так, щоб людям, які оточують вас, було добре», – писав відомий український педагог і письменник Василь Олександрович Сухомлинський.
   Твори Сухомлинського формують у дітей найголовніше – людяність. Вони вчать маленьких читачів відрізняти гарні вчинки від недобрих, бути чемними, поважати старших, захищати менших.
   Для дітей молодшого шкільного віку.

15

   Сухомлинський В. О. Методика виховання колективу / В. О. Сухомлинський. – Київ : Радянська школа, 1971. – 158 с.

 

   Поклавши в основу книжки багаторічний досвід роботи Павлиської середньої школи автор обґрунтовує принципи, за якими здійснюється виховання шкільного колективу, розкриває його ідейно-громадянські основи, показує методи виховання учнів. Велику увагу приділяє взаємовідносинам колективу та особистості, розкриттю ролі і сили особистості вчителя, його мудрої влади у вихованні нової людини.

09

   Сухомлинський В. О. Розмова з молодим директором / В. О. Сухомлинський. – Київ : Радянська школа, 1988. – 284 с.

 

   У книзі висвітлюються питання організації навчального процесу в школі і керівництва ним. Автор, видатний український педагог, ділиться з молодими керівниками шкіл досвідом роботи, своїми думками про виховання і навчання учнів, розкриває особливості творчої праці учителя, педагогічного колективу.

10

   Сухомлинський В. О. Сто порад учителеві / В. О. Сухомлинський. – Київ : Радянська школа, 1988. – 304 с.

 

   «Сто порад учителеві» – книга українського педагога В. О. Сухомлинського, спрямована на допомогу вчителям в організації навчально-виховного процесу в школі. Українською мовою в повному об'ємі вийшла у 1976 році. Твір написаний у вигляді порад. Кожна порада присвячена окремим аспектам педагогічної діяльності: особливості педагогічної професії, організації навчального процесу, вихованню підростаючого покоління, роботі з батьками вихованців, виховному впливу колективу.

11

   Сухомлинський В. О. Я розповім вам казку…: філософія для дітей / В. О. Сухомлинський ; уклад. О. В. Сухомлинська. – Xарків : ВД «ШКОЛА», 2016. – 576 с.

 

   Це видання – найповніша на сьогодні збірка творів для дітей нашого славетного земляка, талановитого педагога, чудового вихователя Василя Сухомлинського. Книга, зібрана з усіх доступних наразі джерел, була укладена згідно з авторським баченням структури такого видання та відповідно до реалій сьогодення. Творчий спадок Василя Олександровича буде корисним і цікавим для всіх: учителів, батьків, але передусім – для самих дітей.

12

   Василь Сухомлинський: життєвий шлях та педагогічні погляди / В. В. Кузьменко, Н. В. Слюсаренко, Г. М. Кондратенко, О. В. Рідкоус. – 3-тє вид. – Херсон : Херсонська академія неперервної освіти, 2018. – 150 с.

 

   Охарактеризовано життєвий шлях та педагогічні погляди видатного вітчизняного педагога другої половини ХХ ст. Василя Сухомлинського. Описано систему навчально-виховної роботи Павлинської середньої школи.

16

   Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського та актуальні проблеми сучасної освіти : збірник наукових статей : до 100-річчя від дня народження Василя Олександровича Сухомлинського (1918–2018) / [за ред. В. В. Кузьменка, Н. В. Слюсаренко]. – Херсон : [ Херсонська академія неперервної освіти], 2018. – 227 с.

 

  Представлено наукові пошуки професорсько-викладацького складу та докторантів з актуальних проблем виховання, навчання та розвитку особистості, професійної освіти в контексті педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського.

17

   Передшкільна освіта в педагогічному вимірі В. О. Сухомлинського : монографія / Т. М. Степанова, О. С. Соколовська, О. С. Трифонова [та ін.] ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського ; за заг. ред. Т. М. Степанової. – Київ : Слово, 2016. – 296 с.

 

   Монографія присвячена проблемі пошуку шляхів використання педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського в розробці змісту передшкільної освіти та вмінні застосовувати ідеї відомого педагога в роботі з дітьми передшкільного віку й молодшими школярами, визначенню перспективи подальшого розвитку вітчизняної дошкільної педагогіки й дидактики початкового навчання.

13

   Цюпа І. А. Василь Сухомлинський (Добротворець) / Іван Цюпа. – Київ : Молодь, 1973. – 334 с. – (Серія біографічних творів. Життя славетних ; вип. 23).

 

   Ця книга – хвилююча розповідь про видатного вченого-педагога, заслуженого вчителя України колишнього директора Павлиської середньої школи на Кіровоградщині Василя Олександровича Сухомлинського.

Підготувала Н. В. Галіцька,
вересень 2023 р., 20 джерел

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах