Web of Science ResearcherID:  I-7225-2018

fedchyshyn

Кандидат педагогічних наук

Заступник декана фізико-математичного факультету

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Research Gate

 

 Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

 1. Мохун С. Фізика. Тестові завдання міжпредметного змісту : навчальний посібник / С. Мохун, О. Федчишин. – Тернопіль : ТНПУ, 2021. – 112 с. : іл.
 2. Мохун С. В. Деякі аспекти використання спеціалізованих астрономічних сайтів та програм в умовах дистанційного навчання / С. В. Мохун, О. М. Федчишин // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 8 квітня, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 106-108.
 3. Снігур Л. І. Формування цифрової компетентності майбутніх вчителів фізики / Л. І. Снігур, О. М. Федчишин // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 8 квітня, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 117-120.
 4. Федчишин О. М. Окремі аспекти реалізації політехнічного навчання у шкільному курсі фізики / О. М. Федчишин, С. В. Мохун // Фізико-математична освіта : науковий журнал. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – Вип. 1(27). – С. 94–99.
 5. Глемба Г. В. Дидактичні можливості інтегрованого курсу «Природничі науки» у реалізації компетентнісного підходу / Г. В. Глемба, О. М. Федчишин // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 317–319.
 6. Федчишин О. М. Дидактичні можливості освітнього проєкту «На урок» у реалізації дистанційного навчання / О. М. Федчишин, Л. І. Снігур // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 263–265.
 7. Білецька Н. Я. Використання тестових технологій для оцінювання знань учнів в умовах дистанційного навчання / Н. Я. Білецька, О. М. Федчишин // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 197–199.
 8. Федчишин О. М. Проєктний метод навчання як засiб реалізації політехнічної освіти / О. М. Федчишин, С. В. Мохун // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 146–149.
 9. Винниченко І. С.Окремі проблеми навчання фізики в закладах загальної середньої освіти / І. С. Винниченко, О. М. Федчишин // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 86–89.
 10. Снігур Л. І. Формування цифрової компетентності майбутніх вчителів фізики / Л. І. Снігур, О. М. Федчишин // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 8 квітня, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 117–120.
 11. Мохун С. В. Деякі аспекти використання спеціалізованих астрономічних сайтів та програм в умовах дистанційного навчання / С. В. Мохун, О. М. Федчишин // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 8 квітня, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 106–108.

2020 рік

 1. Жук М. Д. Застосування дидактичних засобів LearningApps як інструментарію для дистанційного навчання фізики / М. Д. Жук, С. В. Мартинюк, О. М. Федчишин // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). — Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. — С. 81—84.
 2. Жук М. Д. Організація самостійної роботи учнів на уроках фізики з використанням ІКТ / М. Д. Жук, С. В. Мартинюк, О. М. Федчишин // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). — Тернопіль, 2020. — С. 182—185.
 3. Мохун С. В. Програмний засіб опрацювання даних практикуму з курсу загальної астрономії / С. В. Мохун, О. М. Федчишин // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. — С. 130—132.
 4. Федчишин О. М. Політехнічне навчання у формуванні предметної компетентності учнів на уроках фізики / О. М. Федчишин, С. В. Мохун // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). — Тернопіль, 2020. — С. 40—43.
 5. Мохун С. В. Формування експериментальної компетентності на уроках фізики / С. В. Мохун, О. М. Федчишин // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). — Тернопіль, 2020. — С. 148—152.
 6. Стефанюк Я. О. Використання платформи Arduino у навчальній діяльності учнів / Я. О. Стефанюк, О. М. Федчишин // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). — Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. — С. 34—37.
 7. Стефанюк Я. О. Використання мікроконтролерів AVR у навчальній діяльності учнів / Я. О. Стефанюк, О. М. Федчишин // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). — Тернопіль, 2020. — С. 177—180.
 8. Жук М. Д. Інформаційно-комунікаційні технології у процесі навчання фізики / М. Д. Жук, О. М. Федчишин, С. В. Мартинюк // Modern science: problems and innovations‖ : the 1st International scientific and practical conference (April 5-7, 2020, Stockholm, Sweden ). — Stockholm ; Sweden : SSPG Publish, 2020. — P. 390—397.
 9. Федчишин О. М. Тестові завдання міжпредметного змісту для формування природничо-наукової компетентності учнів на уроках фізики / О. М. Федчишин, С. В. Мохун // Фізико-математична освіта. — 2020. — Вип. 1(23). — С. 129133. 
 10. Мохун С. В. Деякі аспекти використання комп’ютерних астрономічних програм в освітньому процесі / С. В. Мохун, О. М. Федчишин // Актуальні проблеми неперервної освіти в інформаційному суспільстві : матеріали міжнародної науково-практична конференція. — Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020. — С. 209212.
 11. Mokhun S. Innovative methods of teaching astronomy / S. Mokhun, О. Fedchyshyn // Scientific and technological revolution of the XXI century '2020 : Conference proceedings. — Karlsruhe : Sergeieva&Co, 2020. — № 1 (June 11-12). — P. 7983.
 12. Mokhun S. Innovative methods of teaching astronomy / S. Mokhun, О. Fedchyshyn // Modern engineering and innovative technologies : International periodic scientific journal. — Karlsruhe : Sergeieva&Co, 2020. — Is. 12, p. 4. — P. 1215.
 13. Мохун С. В. Використання віртуальних фізичних моделей в умовах дистанційного навчання / С, В. Мохун, О. М. Федчишин // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., (м. Тернопіль, 12-13 листопада 2020 р.). — Тернопіль, 2020. — С. 139142.
 14. Васильчук А. С. Дослідницька діяльність студентів фізико-математичного факультету у контексті вимог нової української школи / А. С. Васильчук, О. М. Федчишин // Шлях у науку: перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). — Тернопіль : Вектор, 2020. — С. 93-95.
 15. Жук М. Д. Задачний підхід у реалізації політехнічного навчання на уроках фізики / М. Д. Жук, О. М. Федчишин // Шлях у науку : перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). — Тернопіль : Вектор, 2020. — С 111-114.
 16. Мохун С. В. Тестові завдання як засіб контролю та навчання / С. В, Мохун, І. І. Котляр // Шлях у науку : перші кроки : матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). — Тернопіль : Вектор, 2020. — С. 224227.
 17. Стефанюк Я. О. Дидактичні можливості використання платформи Arduino в освітній діяльності / Я. О. Стефанюк, О. М. Федчишин, П. І. Чопик // The world of science and innovation : Abstracts of V International Scientific and Practical Conferenceь(London, United Kingdom 9-11 December 2020). London : Cognum Publishing House. — 2020. — P. 823-829.
 18. Федчишин О. Фізика : контрольні та самостійні роботи. 7 клас / О. Федчи-шин — Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. — 64 с.
 19. Федчишин О. Фізика : контрольні та самостійні роботи. 8 клас / О. Фед-чишин — Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. — 64 с.
 20. Федчишин О. Фізика. Контрольні та самостійні роботи. 9 клас / О. Федчи-шин — Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. — 64 с.

2019 рік
 1.  Федчишин О. М. Дидактичні можливості використання компетентнісно-орієнтованих завдань на уроках фізики / О. М. Федчишин // Perspectives of world science and education : abstracts of II international scientific and practical conference (30-31 October 2019). — Japan ; Osaka, 2019. — С. 297—303.
 2. Громяк М. І. Інтегровані завдання як засіб формування ключових компетентностей учнів / М. І. Громяк, О. М. Федчишин // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль). — Тернопіль, 2019. — С. 167—170.
 3. Федчишин О. М. Дидактичні можливості інтегрованого курсу «природничі науки»у формуванні природничонаукової компететності учнів / О. М. Федчишин, С. В. Мохун // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2019 р.). — Тернопіль : Вектор, 2019. — С. 146—148.
 4. Федчишин О. М. Формування інформаційної культури у процесі підготовки майбутніх учителів фізики / О. М. Федчишин, С. В. Мохун // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (5 квітня 2019 року). — Тернопіль, 2019. — С. 164—167.
 5. Мохун С. В. Розробка комплексних практичних завдань в контексті інтеграції природничих наук / С. В. Мохун, О. М. Федчишин // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2019 р.). — Тернопіль : Вектор, 2019. — С. 151—154.
 6. Мохун С. В. Елементи ігрофікації як альтернатива класичним методам проведення уроків з астрономії / С. В. Мохун, О. М. Федчишин // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (5 квітня 2019 року). — Тернопіль, 2019. — С. 143—148.
 7. Федчишин О. М. Окремі аспекти використання онлайн-сервісу Learningapps при вивчені фізики / О. М. Федчишин, С. В. Мохун // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (7-8 листопада 2019 року). — Тернопіль, 2019. — С. 190—191.
 8. Мохун С. В. Перевірка історичних фактів та подій за допомогою сучасних технологій / С. В. Мохун, О. М. Федчишин // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (7-8 листопада 2019 року). — Тернопіль, 2019. — С. 169—172.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах