Web of Science ResearcherID:  I-7225-2018

fedchyshyn

Кандидат педагогічних наук

Заступник декана фізико-математичного факультету

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Research Gate

Scopus

 

 Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Лехняк М. В. Використання олімпіадних задач для удосконалення фахової компетентності вчителя фізики / М. В. Лехняк, О. М. Федчишин // Шлях у науку: перші кроки : матеріали ІІ Всеукраїнської конференції. (06 квітня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В,, 2023. – С. 90-94
 2. Яцишина М. М. Використання технологій 3D-моделювання та доповненої реальності під час вивчення фізики / М. М. Яцишина, О. М. Федчишин // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 186-189
 3. Яцишина М. М. Використання штучного інтелекту для індивідуалізованого навчання з фізики / М. М. Яцишина, О. М. Федчишин // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 6 квітня, 2023). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 94-96
 4. Мокрій А. М. Діяльність викладача під час реалізації міждисциплінарних зв’язків в освітньому процесі / А. М. Мокрій, О. М. Федчишин // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 294-296
 5. Мадар Л. А. Експериментальні завдання як засіб формування дослідницької компетентності / Л. А. Мадар, О. М. Федчишин // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 156-158
 6. Мохун С. В. Нестандартні задачі з астрономії : навчальний посібник для студентів природничо-математичних спеціальностей педагогічних вузів / С. В. Мохун, О. М. Федчишин. – пробне видання. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 82 с.
 7. Федчишин О. М. Методичні підходи до застосування хмарних технологій на уроках фізики / О. М. Федчишин, Т. А. Шандрук // Science and innovation of modern world : Proceedings of X International Scientific and Practical Conference (June 15-17, 2023). – London : Cognum Publishing House, 2023. – P. 371-378
 8. Лехняк М. В. Олімпіадні задачі та їх роль в освітньому процесі / М. В. Лехняк, О. М. Федчишин // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 150-153
 9. Грод І. М. Особливості і стадії розвитку цифровізації сфери освіти / І. М. Грод, О. М. Федчишин // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 41-43
 10. Федчишин О. М. Реалізація компетентнісного підходу у процесі вивчення фізики / О. М. Федчишин, М. О. Герасімова // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 245-247
 11. Лящук Д. В. Роль експериментальних задач у дослідницькій діяльності учнів / Д. В. Лящук, О. М. Федчишин // Шлях у науку: перші кроки : матеріали ІІ Всеукраїнської конференції. (06 квітня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В,, 2023. – С. 98-100
 12. Федчишин О. М. Самостійна діяльність як засіб формування фахових компетентностей здобувачів вищої освіти / О. М. Федчишин, З. Д. Лящук, Д. В. Лящук // Methods of solving complex problems in science : Proceedings of the XVI International Scientific and Practical Conference (April 25 – 28, 2023). – Prague : International Science Group, 2023. – P. 328-330
 13. Федчишин О. Фізика : контрольні та самостійні роботи. 7 клас / О. Федчишин. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2023. – 64 с.
 14. Федчишин О. Фізика : контрольні та самостійні роботи. 8 клас / О. Федчишин. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2023. – 64 с.
 15. Федчишин О. Фізика : контрольні та самостійні роботи. 9 клас / О. Федчишин. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2023. – 64 с.
 16. Федчишин О. Фізичний тренажер. Запитання, відповіді, зразки розв’язання задач. 7 клас / О. Федчишин, З. Лящук, Т. Шандрук. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2023. – 64 с.
 17. Лящук Д. В. Формування STEM-компетентностей у процесі вивчення фізики / Д. В. Лящук, О. М. Федчишин // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 63-65
 18. Stellarium Virtual Environment as a Means of Implementing Interdisciplinary Connections during the Study of Astronomy / S. Mokhun, O. Fedchyshyn, M. Kasianchuk [et al.] // Advanced Computer Information Technologies : 13th International Conference (21-23 September 2023). – Wrocław : The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 2023. – P. 646-649. URL.: https://www.scopus.com/

2022 рік

 1. Мохун С. В. Вивчення законів Кеплера під час дистанційного навчання за допомогою інтерактивної симуляції «Planetary Orbit Simulator» / С. В. Мохун, О. М. Федчишин // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 10-11 листопада, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – C. 153-155.
 2. Федчишин О. М. Віртуальний фізичний експеримент як засіб формування дослідницької компетентності учнів / О. М. Федчишин, К. І. Глова // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 10-11 листопада, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – C. 226–228.
 3. Мохун С. В. Деякі можливості інтерактивної фізичної симуляції «Projectile Motion» / С. В. Мохун, О. М. Федчишин  // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 28 квітня, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 127–129.
 4. Содомора М. М. Індивідуальні завдання як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів / М. М. Содомора, О. М. Федчишин // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 10-11 листопада, 2022). –Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – C. 180–182.
 5. Мохун С. В. Компетентнісно-орієнтовані завдання з астрономії : навчальний посібник для студентів природничо-математичних спеціальностей педагогічних вузів / С. В. Мохун, О. М. Федчишин. – проб. вид. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 132 с.
 6. Федчишин О. М. Комп’ютерні моделі як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках фізики / О. М. Федчишин, С. В. Мохун // Актуальні питання науки, освіти і суспільства: теорія і практика : збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (м. Умань, 28 жовтня 2022 р.): у 2 ч. – Умань : ЦФЕНД, 2022. – Ч. 1. – С. 46-48.
 7. Федчишин О. М. Курси за вибором у системі фахової підготовки студентів спеціальності середня освіта (фізика) / О. М. Федчишин, З. Д. Лящук // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2022 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 65–67.
 8. Федчишин О. М. Методичні основи використання мобільних додатків на уроках фізики / О. М. Федчишин, С. В. Мохун // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2022 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 240–244.
 9. Федчишин О. М. Методичні основи використання онлайнових симуляцій з фізики / О. М. Федчишин, К. І. Глова // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2022 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 214–218.
 10. Федчишин О. М. Методичні основи використання PHET-симуляцій у процесі вивчення фізики /О. М. Федчишин, С. В. Мохун, П. І. Чопик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – № 1. – С. 16-24. – DOI : 10.25128/2415-3605.22.1.2
 11. Громяк М. І. Окремі аспекти формування дослідницької компетентності здобувачів вищої освіти / М. І. Громяк, О. М. Федчишин  // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2022 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 125-127.
 12. Федчишин О. М. Окремі аспекти використання комп’ютерних моделей для активізації самостійної діяльності учнів / О. М. Федчишин, Т. А. Шандрук // Modern science: innovations and prospects : Proceedings of the 10th International scientific and practical conference. (June 25-27, 2022). – Stockholm, Sweden : SSPG Publish, 2022. – P. 231–237.
 13. Мохун С. В. Сучасна космологічна картина світу : курс лекцій ; навчальний посібник для студентів для студентів природничо-математичних спеціальностей педагогічних вузів / С. В. Мохун, О. М. Федчишин. – проб. вид. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 213 с.
 14. Федчишин О. Фізика: контрольні та самостійні роботи. 7 клас / Ольга Федчишин. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2022. – 64 с.
 15. Федчишин О. Фізика: контрольні та самостійні роботи. 8 клас / Ольга Федчишин. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2022. – 64 с.
 16. Федчишин О. Фізика: контрольні та самостійні роботи. 9 клас / Ольга Федчишин. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2022. – 64 с.
 17. Глова К. І. Фізичний віртуальний експеримент як метод розвитку дослідницької компетентності учнів під час дистанційного навчання / К. І. Глова, О. М. Федчишин // International scientific innovations in human life : Proceedings of XIV International Scientific and Practical Conference (Manchester, United Kingdom 4-6 August 2022). – Manchester, 2022. – P. 215–218.
 18. Федчишин О. М. Якісні задачі міжпредметного змісту як засіб мотивації учнів до вивчення фізики // International scientific innovations in human life : Proceedings of the 12th International scientific and practical conference (June 8-10, 2022). – Manchester, United Kingdom : Cognum Publishing House, 2022. – P. 532–538.
 19. Text Mining for the Analysis of Legal Texts / O. Kovalchuk, S. Banakh, M. Masonkova [et al.] // 2022 12th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2022 (Ruzomberok 26 September 2022through 28 September 2022). – 2022. – P. 267-271. – URL.: https://www.scopus.com

2021 рік

 1. Мохун С. В. Використання інтерактивних комп’ютерних моделей під час навчання астрономії / С. В. Мохун, О. М. Федчишин // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 11-12 листопада, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С.158–161.
 2. Федчишин О. М. Використання онлайн симуляцій у процесі вивчення інтегрованого курсу «Природничі науки» / О. М. Федчишин, Н. Й. Міщук, Л. І. Шпуляк  // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича. – Тернопіль : Вектор, 2021. –С. 163–166.
 3. Федчишин О. М. Дидактичні можливості освітнього проєкту «На урок» у реалізації дистанційного навчання / О. М. Федчишин, Л. І. Снігур // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 263–265.
 4. Федчишин О. М. Окремі аспекти реалізації політехнічного навчання у шкільному курсі фізики / О. М. Федчишин, С. В. Мохун // Фізико-математична освіта : науковий журнал. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – Вип. 1(27). – С. 94–99.
 5. Федчишин О. М. Організація самостійної пізнавальної діяльності учнів на уроках фізики в класах суспільно-гуманітарного напряму / О. М. Федчишин, С. В. Мохун // The concept of modern pharmacy and medicine in Ukraine and EU countries : International scientific and practical conference. July 9–10, 2021. – Wloclawek : Baltija Publishing, 2021. – P. 32-36.
 6. Федчишин О. М. Проєктний метод навчання як засiб реалізації політехнічної освіти / О. М. Федчишин, С. В. Мохун // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 146–149.
 7. Білецька Н. Я. Використання тестових технологій для оцінювання знань учнів в умовах дистанційного навчання / Н. Я. Білецька, О. М. Федчишин // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 197–199.
 8. Винниченко І. С.Окремі проблеми навчання фізики в закладах загальної середньої освіти / І. С. Винниченко, О. М. Федчишин // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 86–89.
 9. Глемба Г. В. Дидактичні можливості інтегрованого курсу «Природничі науки» у реалізації компетентнісного підходу / Г. В. Глемба, О. М. Федчишин // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 317–319.
 10. Мохун С. В. Деякі аспекти використання спеціалізованих астрономічних сайтів та програм в умовах дистанційного навчання / С. В. Мохун, О. М. Федчишин // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 8 квітня, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 106-108.
 11. Мохун С. Фізика. Тестові завдання міжпредметного змісту : навчальний посібник / С. Мохун, О. Федчишин. – Тернопіль : ТНПУ, 2021. – 112 с. : іл.
 12. Снігур Л. І. Дидактичні можливості використання програм EASYEDA та ELECTRONICS WORKBENCH в освітній діяльності / Л. І. Снігур, О. М. Федчишин // The world of science and innovation : Proceedings of XI International Scientific and Practical Conference (2-4 June 2021). – London, United Kingdom : Cognum Publishing House, 2021. – P. 846-852
 13. Снігур Л. І. Формування цифрової компетентності майбутніх вчителів фізики / Л. І. Снігур, О. М. Федчишин // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 8 квітня, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 117-120.
 14. The Use of a Synthesis Approach to Develop a Model for Training Teachers’ Competencies in Distance Teaching / O. Samoуlenko // International Journal of Learning, Teaching and Educational Research. Venezuela, 2021. – Vol. 20. – No. 7. – P. 308-327. – URL.: https://www.scopus.com

2020 рік

 1. Федчишин О. М. Політехнічне навчання у формуванні предметної компетентності учнів на уроках фізики / О. М. Федчишин, С. В. Мохун // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). — Тернопіль, 2020. — С. 40—43.
 2. Федчишин О. М. Тестові завдання міжпредметного змісту для формування природничо-наукової компетентності учнів на уроках фізики / О. М. Федчишин, С. В. Мохун // Фізико-математична освіта. — 2020. — Вип. 1(23). — С. 129133.
 3. Федчишин О. Фізика : контрольні та самостійні роботи. 7 клас / О. Федчишин — Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. — 64 с.
 4. Федчишин О. Фізика : контрольні та самостійні роботи. 8 клас / О. Федчишин — Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. — 64 с.
 5. Федчишин О. Фізика. Контрольні та самостійні роботи. 9 клас / О. Федчишин — Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. — 64 с.
 6. Васильчук А. С. Дослідницька діяльність студентів фізико-математичного факультету у контексті вимог нової української школи / А. С. Васильчук, О. М. Федчишин // Шлях у науку: перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). — Тернопіль : Вектор, 2020. — С. 93-95.
 7. Жук М. Д. Задачний підхід у реалізації політехнічного навчання на уроках фізики / М. Д. Жук, О. М. Федчишин // Шлях у науку : перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). — Тернопіль : Вектор, 2020. — С 111-114.
 8. Жук М. Д. Застосування дидактичних засобів LearningApps як інструментарію для дистанційного навчання фізики / М. Д. Жук, С. В. Мартинюк, О. М. Федчишин // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). — Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. — С. 81—84.
 9. Жук М. Д. Інформаційно-комунікаційні технології у процесі навчання фізики / М. Д. Жук, О. М. Федчишин, С. В. Мартинюк // Modern science: problems and innovations‖ : the 1st International scientific and practical conference (April 5-7, 2020, Stockholm, Sweden ). — Stockholm ; Sweden : SSPG Publish, 2020. — P. 390—397.
 10. Жук М. Д. Організація самостійної роботи учнів на уроках фізики з використанням ІКТ / М. Д. Жук, С. В. Мартинюк, О. М. Федчишин // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). — Тернопіль, 2020. — С. 182—185.
 11. Мохун С. В. Використання віртуальних фізичних моделей в умовах дистанційного навчання / С, В. Мохун, О. М. Федчишин // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., (м. Тернопіль, 12-13 листопада 2020 р.). — Тернопіль, 2020. — С. 139142.
 12. Мохун С. В. Деякі аспекти використання комп’ютерних астрономічних програм в освітньому процесі / С. В. Мохун, О. М. Федчишин // Актуальні проблеми неперервної освіти в інформаційному суспільстві : матеріали міжнародної науково-практична конференція. — Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020. — С. 209212.
 13. Мохун С. В. Програмний засіб опрацювання даних практикуму з курсу загальної астрономії / С. В. Мохун, О. М. Федчишин // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. — С. 130—132.
 14. Мохун С. В. Формування експериментальної компетентності на уроках фізики / С. В. Мохун, О. М. Федчишин // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). — Тернопіль, 2020. — С. 148—152.
 15. Mokhun S. Innovative methods of teaching astronomy / S. Mokhun, О. Fedchyshyn // Modern engineering and innovative technologies : International periodic scientific journal. — Karlsruhe : Sergeieva&Co, 2020. — Is. 12, p. 4. — P. 1215.
 16. Mokhun S. Innovative methods of teaching astronomy / S. Mokhun, О. Fedchyshyn // Scientific and technological revolution of the XXI century '2020 : Conference proceedings. — Karlsruhe : Sergeieva&Co, 2020. — № 1 (June 11-12). — P. 7983.
 17. Стефанюк Я. О. Використання мікроконтролерів AVR у навчальній діяльності учнів / Я. О. Стефанюк, О. М. Федчишин // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). — Тернопіль, 2020. — С. 177—180.
 18. Стефанюк Я. О. Використання платформи Arduino у навчальній діяльності учнів / Я. О. Стефанюк, О. М. Федчишин // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). — Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. — С. 34—37.
 19. Стефанюк Я. О. Дидактичні можливості використання платформи Arduino в освітній діяльності / Я. О. Стефанюк, О. М. Федчишин, П. І. Чопик // The world of science and innovation : Abstracts of V International Scientific and Practical Conferenceь(London, United Kingdom 9-11 December 2020). London : Cognum Publishing House. — 2020. — P. 823-829.

2019 рік
 1.  Федчишин О. М. Дидактичні можливості використання компетентнісно-орієнтованих завдань на уроках фізики / О. М. Федчишин // Perspectives of world science and education : abstracts of II international scientific and practical conference (30-31 October 2019). — Japan ; Osaka, 2019. — С. 297—303.
 2. Федчишин О. М. Дидактичні можливості інтегрованого курсу «природничі науки»у формуванні природничонаукової компететності учнів / О. М. Федчишин, С. В. Мохун // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2019 р.). — Тернопіль : Вектор, 2019. — С. 146—148.
 3. Федчишин О. М. Окремі аспекти використання онлайн-сервісу Learningapps при вивчені фізики / О. М. Федчишин, С. В. Мохун // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (7-8 листопада 2019 року). — Тернопіль, 2019. — С. 190—191.
 4. Федчишин О. М. Формування інформаційної культури у процесі підготовки майбутніх учителів фізики / О. М. Федчишин, С. В. Мохун // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (5 квітня 2019 року). — Тернопіль, 2019. — С. 164—167.
 5. Громяк М. І. Інтегровані завдання як засіб формування ключових компетентностей учнів / М. І. Громяк, О. М. Федчишин // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль). — Тернопіль, 2019. — С. 167—170.
 6. Мохун С. В. Елементи ігрофікації як альтернатива класичним методам проведення уроків з астрономії / С. В. Мохун, О. М. Федчишин // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (5 квітня 2019 року). — Тернопіль, 2019. — С. 143—148.
 7. Мохун С. В. Перевірка історичних фактів та подій за допомогою сучасних технологій / С. В. Мохун, О. М. Федчишин // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (7-8 листопада 2019 року). — Тернопіль, 2019. — С. 169—172.
 8. Мохун С. В. Розробка комплексних практичних завдань в контексті інтеграції природничих наук / С. В. Мохун, О. М. Федчишин // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2019 р.). — Тернопіль : Вектор, 2019. — С. 151—154.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах