Web of Science ResearcherID: I-8503-2018

Flinta

Кандидат географічних наук

Доцент кафедри географії України і туризму

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

  1. Кафедра географії України і туризму ТНПУ: синергії традицій україноцентризму та новації просторової аналітики / А. В. Кузишин, І. В. Поплавська, С. І. Задворний [та ін.] // Професор Ольга Заставецька - вчена, педагог, організатор географічної науки (до 70-ої річниці від дня народження вченої) : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 квітня 2023 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 72-77

2022 рік

  1. Вплив політичних ризиків на міжнародний туризм / А. Кузишин, Я. Мариняк, І. Поплавськата та ін. // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції , присвяченої 30-літтю утворення кафедри географії України і туризму у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка ( 4-5 жовтня 2022 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 84–86.
  2. Флінта Н. Особливості професійної майстерності дитячого аніматора у туризмі / Н. Флінта // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2022. – № 6 (вип. 6). – С. 38-42

2021 рік

  1. Флінта Н. Основні показники розвитку культурно-дозвіллєвої інфраструктури Тернопільської області / Н. Флінта, Я. Андрусишин // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2021. – № 5 (вип. 5). – С. 64–70.

2020 рік

Флінта Н. Досвід країн щодо формування позитивного туристичного іміджу країни / Н. Флінта // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2020. – №4 (вип. 4). – С. 64-67.


 2019 рік

  1. Флінта Н. Основні принципи та підходи побудови класифікації туристичних послуг / Н. Флінта // Scientific letters of academic society of Michal Baludansky. – Kosice, 2019. – Vol. 7, n. 6A. – S. 62–69.
  2. Флінта Н. Принципи та побудова моделі класифікації туристичних послуг / Н. Флінта // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль, 2019. – № 1. – С. 162–167.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах