Web of Science ResearcherID: I-7413-2018

Holinei

 

Кандидат сільськогосподарських наук

Викладач кафедри ботаніки та зоології

 

Персональні веб –ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Scopus

 
 Бібліографія 
 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)
2023 рік
 1. Бортник Х. В. Аналіз видового різноманіття родини Sphingidae (Lepidoptera, Insecta) в ентомологічних колекціях ТНПУ ім. В. Гнатюка / Х. В. Бортник, Г. М. Голіней, М. З. Прокоп’як // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 95-98
 2. Аналіз динаміки чисельності популяції кабана дикого Sus scrofa (Linnaeus, 1758) у рамках моделі Ферхюльста / І. М. Грод, Л. О. Шевчик, Г. М. Голіней [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – Т. 83, № 1–2. – С. 49-59. DOI : 10.25128/2078-2357.23.1–2.8
 3. Майброда Я. С. Аналіз основних комах-шкідників картоплі / Я. С. Майборода, Г. М. Голіней, М. З. Прокоп’як // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 99-102
 4. Яворницька Н. В. Аналіз родини Pieridae (Lepidoptera, Insecta) у ентомологічних колекціях ТНПУ / Н. В. Яворницька, Г. М. Голіней, М. З. Прокоп’як // Харківський природничий форум : VI Міжнародна конференція молодих учених (18-19 травня 2023 р.). – Харків, 2023. – С. 397-399
 5. Пшеничняк О. В. Види родини Nimphalidae, які занесені до Червоної Книги України / О. В. Пшеничняк, Г. М. Голіней // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 270-273
 6. Прокоп’як М. З. Використання інтердисциплінарного підходу у викладанні біологічних дисциплін / М. З. Прокоп′як, Г. М. Голіней // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 167-169
 7. Голіней Г. М. Вусач-шкіряник лісовий європейський (Prionus coriarius Linnaeus, 1758) в ентомологічних колекціях зібраних у 2021-2022 роках / Г. М. Голіней, М. З. Прокоп’як // Актуальні проблеми вивчення ентомофауни західного регіону України : збірник тез науково- практичної конференції (Броди, 16-18 червня 2023 р.). – Львів : Державний природознавчий музей НАН України, 2023. – С. 8-9
 8. Кравець Н. Глобальні зміни клімату як чинник зміни ареолів комах / Н. Кравець, В. Різун, Г. Голіней, Л. Шевчик // Досвід організації та функціонування об'єктів природно-заповідного фонду Волино-Поділля : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (25-26 травня 2023 р.). – Кременець, 2023. – С. 117-121
 9. Кузьмін В. І. Дослідницька діяльність студентів під час проведення навчальної практики із зоології (безхребетні тварини) / В. І. Кузьмін, М. З. Прокоп’як, Г. М. Голіней // Шлях у науку: перші кроки : матеріали ІІ Всеукраїнської конференції. (06 квітня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В,, 2023. – С. 78-80
 10. Голіней Г. М. Зоологія (безхребетні тварини). Лабораторний практикум (для студентів біологічних спеціальностей) : навчальний посібник / Г. М. Голіней, М. З. Прокоп’як. – 2-е вид., перероб. і доп. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – 146 с.
 11. Прокоп’як М. З. Зоологія (безхребетні тварини). Лабораторний практикум (для студентів хімічних спеціальностей) : навчальний посібник / М. З. Прокоп’як, Г. М. Голіней. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2023. – 82 с.
 12. Зоологія хордових. (Курс лекцій) : навчальний посібник для студентів біологічних спеціальностей педагогічних вишів України / Л. О. Шевчик, Г. М. Голіней, Н. В. Москалюк, С. С. Подобівський. – 2-ге вид. доп. і перероб. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 163 с
 13. Веретюк У. В. Лікарські види рослин у флорі міста Тернополя / У. В. Веретюк, М. З. Прокоп’як, Г. М. Голіней [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – Т. 83, № 1–2. – С. 6-13. DOI : 10.25128/2078-2357.23.1–2.1
 14. Коваль І. Я. Матеріали щодо поширення видів із підродини Ведмедиці (Arctiinae) (Lepidoptera, Erebidae) в областях Західної України / І. Я. Коваль, М. З. Прокоп’як, Г. М. Голіней // Харківський природничий форум : VI Міжнародна конференція молодих учених (18-19 травня 2023 р.). – Харків, 2023. – С. 349-351
 15. Гузік У. В. Моніторинг американського білого метелика (Hyphantria cunea Drury) на присадибній ділянці у Тернопільській області / У. В. Гузік, М. З. Прокоп′як, Г. М. Голіней, С. С. Похила // Аграрна наука і освіта: історичний екскурс, сучасна парадигма, стратегія розвитку : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (у рамках VIII наукового форуму «Науковий тиждень у Крутах – 2023», 3 березня 2023 р., с. Крути, Чернігівська обл.). – Обухів : Друкарня ФОП Гуляєва В. М., 2023. – С. 35-39
 16. Нова знахідка сколії-гіганта Megascolia Maculata (Drury, 1773) (Hymenoptera, Scoliidae) у Тернопільській області як свідчення розширення ареалу виду / Г. М. Голіней, В. Б. Різун, Л. О. Шевчик [та ін.] // Наукові записки Державного природознавчого музею. – Львів, 2023. – Вип. 39. – С. 171-180. DOI : https://doi.org/10.36885/nzdpm.2023.39.171-180
 17. Лисовський Р. Ю. Особливості оцінки фітосанітарного ризику поширення карантинних видів / Р. Ю. Лисовський, М. З. Прокоп’як , О. Ю. Майорова [та ін.] // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 54-58
 18. Гузік У. В. Поширення Hyphantria cunea Drury у Тернопільській області / У. В. Гузік, М. З. Прокоп′як, Г. М. Голіней, М. А. Крижановська // Природничий альманах (Біологічні науки). – Херсон, 2023. – Вип. 33. – С. 5-14. DOI : 10.32999/ksu2524-0838/2022-33-1
2022 рік
 1. Прокоп'як М. З. Аналіз заселення західним кукурудзяним жуком Хмельницької області / М. З. Прокоп′як, Г. М. Голіней, М. А. Крижановська // Природничий альманах (біологічні науки) : збірник наукових праць. – Херсон : Херсонський державний університет, 2022. – Вип. 32. – С. 37-46.
 2. Манчевська О. В. Вплив температури на поширення Diabrotica Virgifera virgifera на Тернопільщині / О. В. Манчевська, М. З. Прокоп′як, Г. М. Голіней // Наука, освіта та суспільство: тенденції, виклики, перспективи : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (1 лютого 2022 р., м. Полтава). – Полтава, 2022. – С. 44-45.
 3. Вплив харчових м’ясних смакоароматичних добавок на виникнення домінантних летальних мутацій у Drosophila melanogaster / М. А. Крижановська, Н. Я. Голуб, М. З. Прокоп’як [та ін.] // Фактори експериментальної еволюції організмів: збірник наукових праць. – Київ : Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова, 2022. – Т. 31. – С.147-152.
 4. Використання освітніх ресурсів під час дистанційного навчання з біологічних дисциплін кафедри ботаніки та зоології / С. Пида, Н. Москалюк, Н. Герц [та ін.] // Освіта – енергія майбутнього. Якісна освіта як фактор перемоги : матеріали Крайового форуму освітян (23 жовтня 2022 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 41–45.
 5. Голіней Г. М. Зоологія (безхребетні тварини). Лабораторний практикум (для студентів біологічних спеціальностей) : навчальний посібник / Г. М. Голіней, М. З. Прокоп’як. – Тернопіль, 2022. – 146 с.
 6.   Прокоп’як, М. З. Зоологія (безхребетні тварини). Лабораторний практикум (для студентів хімічних спеціальностей) : навчальний посібник / М. З. Прокоп’як, Г. М. Голіней. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2022. – 82 с.
 7. Голіней Г. М. Комахи Червоної книги України в ентомологічній колекції Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Г. М. Голіней, А. І. Павуляк, М. З. Прокоп′як  // Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience – 2022 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 листопада 2022 р.). – Тернопіль : Вектор, 2022. – C. 41-44
 8. Кременецький період творчості відомого вченого та педагога – Костянтина Адріановича Татаринова / Л. О. Шевчик, Н. Я. Кравець, Г. М. Голіней [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2022. – Т. 82, № 3. – С. 66–71.
 9. Прокоп’як М. З. Матеріали щодо поширення жука-оленя Lucanus cervus cervus L. в областях Західної України / М. З.Прокоп’як, Г. М. Голіней // П’ята міжнародна конференція молодих учених : Харківський природничий форум (19-20 травня 2022 р., м. Харків) : збірник тез. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2022. – С. 188-190.
 10. Голіней Г. М. Матеріали до фауни родини Pieridae (Insecta, Lepidoptera) в областях Західної України / Г. М. Голіней, М. З. Прокоп’як, М. А. Крижановська, Н. В. Яворницька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – Вип. 1-2 (82). – С. 21-25. – DOI: doi: 10.25128/2078-2357.22.1-2.3
 11. Нариси фауни Західного Поділля : монографія / Г. М. Голіней, І. М. Грод, Н. Я. Кравець та ін. ; за редакцією Л. О. Шевчик. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2022. – 164 с.
 12. Прокоп'як М. З. Особливості проведення навчальної практики із «Лікарських рослин» в умовах дистанційного навчання / М. З. Прокоп'як, Г. М. Голіней // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2022 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 176–178.
 13. Прокоп’як М. З. Підродина ведмедиці (Arctiinae) (Lepidoptera, Erebidae) у фауні України / М. З. Прокоп’як, І. Я. Коваль, Г. М. Голіней, У. М. Гузік // Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience – 2022 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 листопада 2022 р.). – Тернопіль : Вектор, 2022. – C. 100-103
 14. Поширення американського білого метелика (Hyphantria cunea) у Тернопільській області / М. З. Прокоп’як, Н. М. Пальцан, Г. М. Голіней, У. В. Гузік // Аграрна наука і освіта: історичний екскурс, сучасна парадигма, стратегія розвитку : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (у рамках VII наукового форуму «Науковий тиждень у Крутах – 2022», 4 березня 2022 р., с. Крути, Чернігівська обл.). – Обухів : ФОП Гуляєва В. М., 2022. – С. 157–161.
 15. Голіней Г. М. Родина Бражники (Sphingidae) у ентомологічних колекціях Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Г. М. Голіней, Х. В. Бортник, М. З. Прокоп′як // Актуальні проблеми вивчення ентомофауни західного регіону України : збірник тез науково-практичної конференції (Львів, 25 жовтня 2022 р.). – Львів : Державний природознавчий музей НАН України, 2022. – С. 5-6
 16. Голіней Г. М. Сучасний стан родини Nymphalidae (Insecta, Lepidoptera) в західних областях України / Г. М. Голіней, М. З. Прокоп′як, О. В. Пшеничняк // Наукові записки Державного природознавчого музею. – Львів, 2022. – Вип. 38. – С. 229-235. – DOI : https://doi.org/10.36885/nzdpm.2022.38.229-234

2021 рік

 1. Види підродини Nimphalinae в зоологічних колекціях Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Г. М. Голіней та ін. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – Вип. 1-2 (81). – С. 14–19.
 2. Динаміка поширення західного кукурудзяного жука на Тернопільщині впродовж 2016-2020 рр. / М. З. Прокоп'як, Л. А. Безменська, Н. М. Пальцан, Г. М. Голіней, О. Ю. Майорова // Карантин і захист рослин. – 2021. – № 2 (265). – С. 3–7.
 3. Крижановська М. М. Вивчення внутрішньопопуляційного поліморфізму поліморфізмуtrifolium repens l. М. Ланівці в умовах антропогенного навантаження різної інтенсивності / М. М. Крижановська, Н. Я. Голуб, М. З. Прокоп’як, Г. М. Голіней // Фактори експериментальної еволюції організмів. – 2021. – Т. 29. – С. 185–190.
 4. Прокоп’як М. З. Зоологія (безхребетні тварини) : збірник тестових завдань. / М. З. Прокоп’як, Г. М. Голіней. –Тернопіль, 2021. – 112 с.
 5. Кафедра ботаніки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: минуле, сьогодення, майбутнє (до 80-річчя заснування: 1940-2020)  : монографія / C. В. Пида, M. M. Барна, Л. С. Барна [та ін.]. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2021. – 416 с.
 6. Голіней Г. М. Матеріали до вивчення родини Білани (Pieridae) в колекціях ТНПУ ім. В. Гнатюка / Г. М. Голіней, Н. В. Яворницька // Актуальні проблеми вивчення ентомофауни західного регіону України : збірник тез науково-практичної конференції (Кременець, 11-13 червня 2021 р.). – Львів : Державний природознавчий музей НАН України, 2021. – С. 5
 7. Голіней Г. М. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Зоологія (безхребетні тварини)» / Г. М. Голіней, М. З. Прокоп’як. – Тернопіль, 2021. – 48 с.
 8. Голіней Г. М. Показники домінування видів ряду Бабки (Odonata) у фауні міста Тернопіль / Г. М. Голіней, М. З. Прокоп’як // Зоологія в сучасному світі: виклики XXI століття : тези доповідей наукової конференції (м. Київ, Інститут зоології НАН України, 1-3 червня 2021 р.). – Київ, 2021. – С. 66.
 9. Харишин І. М. Червонокнижні види родини Scarabaeidae у фауні Тернопільської області / І. М. Харишин, Г. М. Голіней // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича. – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 167–170.

2020 рік

 1. Бабій Н. В. До питання поширення основних рядів нематод / Н. В. Бабій, Г. М. Голіней // Шлях у науку: перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). ‒ Тернопіль : Вектор, 2020. ‒ С. 52-54.
 2. Зух О. І. Червонокнижні види ряду бабки – odonata Тернопільщини / О. І. Зух, Г. М. Голіней // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). ‒ Тернопіль : Вектор, 2020. ‒ С. 32-35.
 3. Качмарська Г. М. Основні комахи-шкідники картоплі / Г. М. Качмарська, Г. М. Голіней // Шлях у науку: перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). ‒ Тернопіль : Вектор, 2020. ‒ С. 54-56.
 4. Харишин І. М. Видове різноманіття родини пластинчастовусі – Scarabaeidae / І. М. Харишин, Г. М. Голіней // Шлях у науку: перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). ‒ Тернопіль : Вектор, 2020. ‒ С. 51-52.
 5. Phospholipid Lipid Composition of Carp and Pike Tissues under the Impact of Fe3+ Ions / V. O. Khomenchuk, O. O. Rabcheniuk, Yu. I. Senyk [et al.] // Hydrobiological journal. ‒ 2020. ‒ Vol. 56, issue 4. ‒ P. 60−70. - URL.: https://www.scopus.com

 1.  2019 рік
 1. Голіней Г. М. Оцінка якості меду з власних пасічних угідь за органолептичними показниками Г. М. Голіней  // Вітчизняна наука на зламі епох : проблеми та перспективи розвитку : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції : зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2019. ‒ Вип. 50. ‒ С. 236238.
 2. Голіней Г. М. Річний цикл і сезонні явища в житті хижих птахів Г. М. Голіней // Сучасний рух науки : тези доп. VI міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 4-5 квітня 2019 р. – Дніпро, 2019. – С. 229231.
 3. Голіней Г. М. Поширені види ряду совоподібні – Strigiformes на території Теребовлянського району / Г. М. Голіней // Матеріали наукових читань, присвячених 120-річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором університету святого Володимира С. Г. Навашиним, Тернопіль, 06-07 лютого 2019 р. / редкол.: М. М. Барна, Л. С. Барна, О. І. Боднар, Н. В. Герц, В. В. Грубінко та ін. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 117–119.
 4. Голіней Г. Поширення видового складу ряду Соколоподібні – Falconiformes на території Теребовлянського району Тернопільської області / Г. Голіней, Л. Шавкун // Матеріали ХХХІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» (28 вересня 2018 р.) : зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 39. – С. 5-6
 5. Голіней Г. М. Харчова спеціалізація ряду Напівтвердокрилі або Клопи (Hemiptera) Г. М. Голіней, О. А. Клим // Dynamics of the development of world science : abstracts of I International scientific and practical conference (25-27 September 2019). – Vancouver, 2019. P. 227231.
 6. Шевчик Л. О. Сучасні підходи до навчання зоології засобами навчальної практики / Л. О. Шевчик, Г. М. Голіней,  Бех Н. М. // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 104‒107.
 7. Дмитрів В. В. Видове різноманіття представників ряду лускокрил, або метелики – Lepidoptera у зоологічних фондах кафедри ботаніки та зоології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / В. В. Дмитрів, Г. М. Голіней // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В., 4–5 лист. 2019 р., Тернопіль. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 109–112.
 8. Дмитрів В. В. Комахи Червоної книги України в зоологічних фондах кафедри ботаніки та зоології ТНПУ ім. В. ГнатюкаВ. В. Дмитрів, Г. М. Голіней // Євроінтеграція екологічної політики України : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (29 – 31 травня 2019 р.). ‒ Одеса : ОДЕКУ, 2019. ‒ С. 235236.
 9. Прокоп’як М. З. Зошит для лабораторних робіт із зоології для студентів спеціальності 014.05. Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) / М. З. Прокоп’як, Г. М. Голіней. – Вид. 3-тє, переробл. і допов. – Тернопіль, 2019. – 116 с.
 10. Прокоп’як М. З. Зошит для лабораторних робіт із зоології для студентів спеціальності 014.06. Середня освіта (Хімія) / М. З. Прокоп’як, Г. М. Голіней. – Вид. 3-тє, переробл. і допов. – Тернопіль, 2019. – 65 с.
 11. Характеристика чисельності та просторового розподілу популяцій зеленої ящірки (Lacerta viridis Laurenti, 1768) на території НПП «Дністровський каньйон» / М. П. Бойко, О. К. Вікирчак, Г. М. Голіней [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль, 2019. – № 2. – С. 20–26.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах