Web of Science ResearcherID: I-7353-2018

corp

Кандидат економічних наук, доцент

Завідувач кафедри філософії та суспільних наук

 

Персональні веб –ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

  1. Григорук А. А.  Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства : навчально-методичний посібник / А. А. Григорук. – Тернопіль : Вектор. 2021. – 73 с.
  2. Григорук А. А. Відносини власності в Україні /  А. А. Григорук, Л. М. Литвин // Економіка та суспільство. – 2021. – №25. 
  3. Григорук А. А. Бізнес-модель як інструмент менеджменту /  А. А. Григорук, Л. М. Литвин // Наукові погляди на вдосконалення економічної системи:напрями і пріоритети розвитку : збірник матеріалів Міжнародноїнауково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 12 червня2021 року). – Запоріжжя : ГО СІЕУ, 2021. – С. 174–177.

 2019 рік

  1. Григорук А. А. Економічна теорія. Економіка туризму у схемах і таблицях : навчальний посібник / Григорук А. А., Литвин Л. М. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 412 с.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах