Web of Science ResearcherID: I-7601-2018

Gruc width=

 

Кандидат педагогічних наук
Доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти

 

Персональні веб-ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

 1. Груць Г. М. Інклюзивна культура як фактор розвитку полікультурної освіти в Україні / Г. М. Груць // Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат : матеріали І Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 8 квітня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 63–66.
 2. Педагогічна практика : методичні рекомендації з питань організації і проведення / уклад. : Г. М. Мешко, З. І. Удич, І. М. Нестайко, Г. М. Груць. – Тернопіль : ТНПУ, 2021. – 112 с.
 3. Hruts H. M.The role of pedagogical disciplines in the spiritual self-actualization of student youth / H. M. Hruts, O. P. Plavutska, N. I. Zakordonets // Інноваційна педагогіка : науковий журнал. – Одеса : Гельветика, 2021. – Вип. 32, т 1. – С. 184–187.
 4. Груць Г. Релігійно-духовні цінності як умотивовані потреби розвитку особистості студентів: історичний аспект / Г. Груць // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич : Гельветика, 2021. – Вип. 35, т. 2. – С. 238–247.
 5. Груць Г. М. Ціннісно-смислові основи сучасного освітнього процесу: постановка проблеми / Г. М. Груць // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 214–218.

2020 рік

 1. Груць Г. М. Особистість і професійна компетентність педагога в сучасній освіті / Г. М. Груць // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 6-9.
 2. Груць Г. Ґендерна рівність як умова духовного, культурного та інтелектуального розвитку українського суспільства у поглядах Софії Русової / Г. Груць //Сучасні стратегії ґендерної освіти в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (10–11 вересня 2020 р.). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 19-22.
 3. Груць Г. М. Управлінська культура керівника закладу загальної середньої освіти: шляхи формування / Г. М. Груць // Актуальні проблеми управління закладами освіти в контексті стратегії модернізації освітньої галузі : колективна монографія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – C. 207-221.
 4. Груць Г. Любов як головна цінність формування особистості студентів / Г. Груць // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 червня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль: Вектор, 2020. – С. 89-92.

 2019 рік

 1. Груць Г. М. Формування управлінської культури керівника закладу освіти / Г. М. Груць // Парадигмальна модель керівника сфери освіти у контексті євроінтеграційних процесів : міжнародний форум управлінської діяльності (18-19 травня 2019 року, м. Тернопіль). – Тернопіль, 2019. – С. 177–183.
 2. Груць Г. М. Розвиток духовної культури вчителя як складової його професійної культури / Г. М. Груць // Розвиток професіоналізму сучасного педагога в постнеокласичній парадигмі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Черкаси, 9-10 квітня). – Черкаси : Гордієнко Є. І., 2019. – С. 102–1046.
 3. Груць Г. Вплив психоаналітичного напрямку в освіті на розвиток духовної культури особистості / Г. Груць // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнародний збірник статей. – Харків : ВННОТ, 2019. – С. 255–266.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах