Web of Science ResearcherID: AAB-5464-2020

Grugorukn

 

Кандидат історичних наук, доцент

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Григорук Н. А. Північноамериканські колонії на шляху до незалежності в 60-х рр. XVIII ст. / Н. А. Григорук, Л. В. Костюк // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Сер. Історичні науки. Гельветика, 2023. – Том 34 (73), № 3. – С. 154–159.
 2. Григорук Н. А. Політичне становище у Хорватських землях наприкінці ХVIII – на початку ХIХ ст. / Н. А. Григорук // Technologies, ideas and ways of learning development in modern conditions : збірка тез науково-методичних доповідей XXXI Міжнародної науково-практичної конференції (07-09 серпня 2023 р., Мюнхен, Німеччина). – Мюнхен, 2023. – C. 82–84
 3. Hryhoruk N. A. Revolution 1848-1849 years in Slovakia / N. A. Hryhoruk // Modern technologies of human development : Abstracts of VIII International Scientific and Practical Conference (November 06-08, 2023, Bordeaux, France). – 2023. – P. 150–152.
 4. The history of the creation, formation and development of the Museum of Theater, Music and Cinema Arts of Ukraine / L. Vaniuha, M. Markovych, N. Hryhoruk [et al.] // History of Science and Technology. – 2023. – Vol. 13, issue 1. – P. 78 - 100.  – URL.: https://www.scopus.com ;  https://www.webofscience.com
 5. Hryhoruk N. A. The state and legal situation of the Polish lands in the late XVIII and early XIX centuries / N. A. Hryhoruk // Scientists and modern theoretical ideas : A collection of theses of scientific and methodical reports XXXV International scientific and practical conference (September 04-06, 2023. Haifa, Israel). – Haifa, 2023. – P. 77–79.

2022 рік

 1. Григорук Н. А. Занепад абсолютизму у Франції / Н. А. Григорук // Наука, освіта, технології та суспільство: нові дослідження і перспективи: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 2 липня 2022 р.). – Полтава : ЦФЕНД, 2022. – C. 6263.
 2. Григорук Н. А. Протекторат Олівера Кромвеля (1653 – 1659) / Н. А. Григорук // Наука, освіта, технології і суспільство: нові дослідження і перспективи : збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 20 вересня 2022 р.) : у 2 ч. – Полтава : ЦФЕНД, 2022. – Ч. 1. – C. 5960.
 3. Костюк Л. В. Передвеликодня обрядовість: народні вірування Лемківщини / Л. В. Костюк, Н. А. Григорук // Південний архів (історичні науки) : збірник наукових праць. – Івано-Франківськ : ХДУ, 2022. – Вип. XXXVIII. – С. 4754.
 4. Михаць В. Спроби британського уряду сповільнити державотворчі процеси в колоніях (1945-1953 рр.) / В. Михаць ; наук. кер. Н. Григорук // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – Вип. 39. – С. 75-78
 5. Григорук Н. Цінності та комунікація в українському суспільстві / Н. Григорук // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 186–188.
 6. Григорук Н. SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT AND INDUSTRIAL REVOLUTION IN ENGLAND IN THE SECOND HALF OF THE 18TH CENTURY // A CHANGE OF THE PARADIGM OF MODERN SCIENCE AFTER THE MILITARY INVASION OF THE RUSSIA ON THE TERRITORY OF INDEPENDENT UKRAINE : Collection of theses of scientific and methodical reports of international scientific-practical conference (June 22-23, 2022 in Bratislava, Slovakia). – Bratislava, 2022. – P. 4648.

2021 рік

 1. Григорук Н. А. Демократичні цінності суспільства / Н. А. Григорук // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 8083.
 2. Григорук Н. А. Індепендентська республіка 1649–1653 рр. / Н. А. Григорук // Місце суспільних наук у системі сучасного гуманітарного знання ХХІ століття : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (17–18 грудня 2021 року). – Київ : Київська наукова суспільнознавча організація, 2021. – С. 5-7
 3. Григорук Н. А. Перші таємні суспільно-політичні товариства в Росії у першій чверті ХІХ ст. / Н. А. Григорук // Суспільні науки: проблеми та досягнення сучасних наукових досліджень : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (3–4 грудня 2021 року). – Одеса, 2021. – С. 6-10
 4. Григорук Н. А. Пoлiтикa Нiмeччини пo вiднoшeнню дo крaїн Західної Єврoпи у 30-х рр. ХХ ст. / Н. А. Григорук // Гілея : науковий вісник. – Київ : Гілея, 2021. – Вип. 164 (№ 8-9) : Історичні науки. – С. 7–11
 5. Григорук Н. А. Система державного управління в роки царювання Олександра І / Н. А. Григорук // Актуальні питання суспільних наук: соціологія, політологія, філософія, історія : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (8–9 жовтня 2021 року). – Київ : Київська наукова суспільнознавча організація, 2021. – С. 13-17
 6. Григорук Н. А. Чеські землі в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. / Н. А. Григорук // Сучасні тенденції в історії, соціології, політології та філософії : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (24–25 вересня 2021 року). – Львів : Львівська фундація суспільних наук, 2021. – С. 37-40
 7. Григорук Н. А. Формування суспільно-політичних поглядів Авраама Лінкольна / Н. А. Григорук // Гілея : науковий вісник. – Київ : Гілея, 2021. – Вип. 166 (№ 11) : Філософські науки. – С. 19–23

 2019 рік

 1. Григорук Н. Внутрішньополітична діяльність російського імператора Павла І / Н. А. Григорук // Гілея : науковий вісник.  2019. Вип. 146(1). С. 4044
 2. Григорук Н. А. Нова історія країн Європи та Америки (1640–1789) : навчально-методичний посібник / Н. А. Григорук. – Тернопіль : Вектор, 2019. – 230 с.
 3. Григорук Н. А. Формування осі Берлін – Рим – Токіо напередодні Другої світової війни / Н. А. Григорук // Гілея : науковий вісник.  2019.  Вип. 143(1).  С. 2427

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах