Web of Science ResearcherID: I-6954-2018

GladukT

 

Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

  1. Primary school pupils' problem-solving skills formation / O. Yankovych, I. Shorobura, O. Binytska [et al.] // Romanian Journal for Multidimensional Education. – Romania, 2020. – Vol. 12, issue 2. – P. 148-168. 
  2. Гладюк М. М. Спеціальна методична підготовка магістрантів хімії до роботи в умовах профільної школи / М. М. Гладюк // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. (22-23 травня 2020 р., Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 180-183.

 2019 рік

  1. Гладюк Т. Підготовка майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до ознайомлення дітей із природою / Т. Гладюк, М. Гладюк //Підготовка майбутніх фахівців початкової та дошкільної освіти: стратегії реформування : колективна монографія. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. – С. 174–185.
  2. Гладюк М. М. Навчально-дослідний практикум в профільній школі як форма реалізації міжпредметних зв'язків хімії з біологією / М. М. Гладюк, Т. В. Гладюк // Підготовка майбутніх вчителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2019.  С. 170172.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах