Web of Science ResearcherID: C-7881-2018

Genseruk

Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри інформатики і методики її навчання

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Researsh Gate

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

 1. Мартинюк С. В. Використання цифрових інструментів для змішаного та дистанційного навчання / С. В. Мартинюк,Г. Р.  Генсерук // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 250–253.
 2. Генсерук Г. Р. Методична складова системи розвитку цифрової компетентності майбутніх учителів гуманітарного профілю / Г. Р. Генсерук, С. В. Мартинюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка 2021. – № 1. – C. 123–131.
 3. Генсерук Г. Р. Формування цифрового освітнього середовища на основі хмарного сервісу G SUITE FOR EDUCATION / Г. Р. Генсерук, Х. М. Тарас // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 8 квітня, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 136–138.
 4. Генсерук Г. Р. Цифрові ресурси визначення рівня цифрової компетентності фахівців / Г. Р. Генсерук, М. М. Бойко // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 8 квітня, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 134–136.
 5. Голояд Я. Ю. Цифрові інструменти розробки та дизайну інформаційно-рекламних матеріалів / Я. Ю. Голояд, Г. Р. Генсерук // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 8 квітня, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 84–86.
 6. Генсерук Г. Р. Аксіологічні характеристики цифрової трансформації освіти / Г. Р. Генсерук, С. В. Мартинюк // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 239–241.

2020 рік

 1. Генсерук Г. Р. Застосування цифрових технологій для формувального оцінювання в процесі підготовки майбутніх учителів / Г. Р. Генсерук, М. І. Громяк // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2020. – С. 38-40.
 2. Музичка Н. О. Розробка eлeктронного навчально-мeтодичного комплексу з інформатики «Вибірковий модуль: графічний дизайн» / Н. О. Музичка, Г. Р. Генсерук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 87-88.
 3. Тимочків О. Р. Програмні засоби для розробки 3D-моделі віртуального туру ТНПУ / О. Р. Тимочків, Г. Р. Генсерук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 38-39.
 4. Barna І. The use of information and communication technologies in training ecology students / I. Barna, L. Hrytsak, H. Henseruk //  The International conference on sustainable futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2020) : E3S Web of Conferences( Kryvyi Rih, Ukraine, May 20-22, 2020). – EDP Sciences, 2020. – Vol. 166. – P. 1-7.
 5. Бойко М. М. Професійна компетентність майбутнього вчителя: цілі та механізми формування / М. М. Бойко, Г. Р. Генсерук, О. І. Петришина // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 87-90.
 6. Digital transformation of the educational environment of the university / H. Henseruk, B. Buyak, V. Kravets [et al.] // E-learning: Innovative Educational Technologies, Tools and Methods for E-learning : Monograph. – Katowice : STUDIO NOA, 2020. – Vol. 12. – P. 325–335. 
 7. Генсерук Г. Р. Цифрові технології як засіб підвищення якості освітнього процесу закладу вищої освіти / Г. Р. Генсерук, М. М. Бойко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 110–111.
 8. Генсерук Г. Р. Development of digital competence of higher education students / Г. Р. Генсерук // Scientific and technological revolution of the XXI century '2020" : conference proceedings. – Karlsruhe ; Germany : Sergeieva&Co, 2020. – № 1. (June 12). – C. 21-23.
 9. Барна О. Методичні рекомендації щодо проходження педагогічної практики з інформатики / О. Барна, Г. Генсерук. – Тернопіль : ТНПУ, 2020 – 56 с.
 10. Генсерук Г. Р. Цифрові технології формувального оцінювання / Г. Р. Генсерук, С. В. Мартинюк // Інноваційна педагогіка : науковий журнал. – Херсон : Гельветика, 2020. – Вип. 30, т. 2. – С. 155-158.
 11. Тимочків О. Р. Розробка 3D-моделі віртуального туру ТНПУ / О. Р. Тимочків, Г. Р. Генсерук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методи навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 12–13 листопада, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 92–94.
 12. Музичка Н. О. Використання електронних навчально-методичних комплексів на уроках інформатики / Н. О. Музичка, Г. Р. Генсерук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VI Міжнародної науково-практичної інтернет-коференції (м. Тернопіль,12–13 листопада, 2020). – Тернопіль, 2020. – С. 192–194.
 13. Усі домашні завдання. 5 клас / Я. Ф. Гап’юк, О. М. Мартинюк, С. В. Мартинюк [та ін.] – Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. – 944 с.
 14. Усі домашні завдання. 7 клас. Ч. 1 / Г. В. Гап’юк, О. М. Мартинюк, С. В. Мартинюк [та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. – 896 с.
 15. Усі домашні завдання. 7 клас. Ч. 2 / Г. В. Гап’юк [та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. – 976 с.
 16. Усі домашні завдання. 9 клас. Ч. 2 / Г. В. Гап’юк, О. М. Мартинюк, С. В. Мартинюк [та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. – 912 с.

2019 рік

 1. Усі домашні завдання. 5 клас / Г. В. Гап’юк, О. М. Мартинюк, С. В. Мартинюк [та ін.] – Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. – 816 с.
 2. Усі домашні завдання. 7 клас. Ч. 1 / Г. В. Гап’юк, О. М. Мартинюк, С. В. Мартинюк [та ін.] – Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. – 976 с.
 3. Усі домашні завдання. 7 клас. Ч. 2 / Г. В. Гап’юк, О. М. Мартинюк, С. В. Мартинюк [та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. – 976 с.
 4. Генсерук Г. Р. Компетентнісні завдання як засіб удосконалення професійної компетентності майбутніх учителів / Г. Р. Генсерук, С. В. Мартинюк, Г. М. Скасків // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 215–217.
 5.  Генсерук Г. Р. Зарубіжний досвід розробки цифрових компетенцій учителя / Г. Р. Генсерук, С. В. Мартинюк // Nowoczesna nauka: teoria i praktyka : materiały III międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej (30 kwietnia 2019 r.). – Katowice: Nowa nauka, 2019. – P. 116–118.
 6. Генсерук Г. Р. Цифрова компетентність майбутніх фахівців / Г. Р. Генсерук // Digital economy and digital society : monograph 22. – Katowice, 2019. – P. 130–135.
 7. Генсерук Г. Р. Цифрова компетентність як одна із професійно значущих компетентностей майбутніх учителів / Г. Р. Генсерук // Open educational e-environment of modern University. – Kyiv, 2019. – №6. – P. 8–16. – URL.:  http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/2414-0325.2019.6.816/244#.XbrEfuYzbcs.
 8. Генсерук Г. Р. Проблема формування цифрової компетентності майбутніх педагогів / Г. Р. Генсерук // Управління в освіті : матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 4-5 квітня 2019 року). – Львів : Левада, 2019. – С. 58-60.
 9. Генсерук Г. Р. Формування інформаційно-освітнього середовища майбутніх учителів / Г. Р. Генсерук // Математика та інформатика у вищій школі: виклики сучасності : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (Вінниця, 15- 16 травня 2019 р.). – Вінниця, 2019. – С. 84–87.
 10. Юрів А. Ю. Цифрова грамотність вчителів англійської мови / А. Ю. Юрів, Г. Р. Генсерук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (5 квітня 2019 р.). – Тернопіль, 2019. – С. 32–34.
 11. Тимочків О. Р. Розробка дизайнерських рішень засобами програмного забезпечення 3ds MAX / О. Р. Тимочків, Г. Р. Генсерук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (5 квітня 2019 р.). – Тернопіль, 2019. – С. 48–49.
 12. Бачинська А. В. Аналіз програмного забезпечення для розробки 3D моделі архітектурних споруд (на прикладі Гусятинської синагоги) / А. В. Бачинська, Г. Р. Генсерук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Тернопіль, 7–8 листопада, 2019). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 26–27.
 13. Вишневський В. С. Основні тенденції застосування комп’ютерної графіки / В. С. Вишневський, Г. Р. Генсерук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Тернопіль, 7–8 листопада, 2019). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 9–10.
 14. Тимочків О. Р. Програмні засоби для розробки 3D-моделі віртуального туру / О. Р. Тимочків, Г. Р. Генсерук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Тернопіль, 7–8 листопада, 2019). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 53–54.
 15. Генсерук Г. Р. Розвиток цифрової компетентності майбутніх учителів в умовах цифрового освітнього середовища закладу вищої освіти / Г. Р. Генсерук, С. В. Мартинюк // Інноваційна педагогіка : науковий журнал. – Херсон : Гельветика, 2020. – Вип. 19, т. 2. – С. 158-161.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах