Web of Science ResearcherID: I-7313-2018

Gerc

Кандидат біологічних наук

Доцент кафедри загальної біології та методики її навчання 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Research Gate

 Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

 1. Dynamic of morphological and physiological parameters and variation of soil characteristics during miscanthus × giganteus cultivation in the diesel-contaminated land / V. Pidlisnyuk, A. Herts, V. Khomenchuk [et al.] // Agronomy. – 2021. – Vol. 11, issue 4. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85106056610&origin=resultslist

2020 рік

 1. PhotosynQ – cloud platform powered by IoT devices / A. Herts, I. Tsidylo, N. Herts, L. Barna, S.-I. Mazur // E3S Web of Conferences : the International conference on sustainable futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2020)( Kryvyi Rih, Ukraine, May 20-22, 2020). – EDP Sciences, 2020. – Vol. 166. – P. 1-7.
 2. Герц А. І. Фізіологічна реакція рослин квасолі звичайної на позакореневе підживлення добривом Плантафол / А. І. Герц, О. Б. Конончук, О. Я. Паскевич // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 61-64.
 3. Оцінка зв’язку між факторами навколишнього середовища та деякими параметрами флуоресценції хлорофілу рослин закритого грунту методом головних компонент / А. І. Герц, В. В. Підліснюк, Ю. І. Голуб [et al.] // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 137-140.
 4. Хіміко-біологічний факультет Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: історія, сьогодення, заснування (до 80-річчя заснування) / Н. М. Дробик, М. М. Барна, Л. С. Барна [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. —  Тернопіль, 2020. —  № 1/2 (79). — С. 119–128.
 5. Вплив попередників і фунгіциду Абакус на поширення хвороб та продуктивність жита посівного (Secale cereale L.) в умовах Тернопільської області / О. Б. Конончук, С. В. Пида, А. І. Герц [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – Вип. 3-4 (80). – C. 104–115.

 2019 рік

 1. Грицак Л. Р. Використання індукції флуоресценції хлорофілу для оцінки функціонування фотосинтетичного апарату рослин Gentiana lutea L. за різних умов культивування in vitro / Л. Р. Грицак, А. І. Герц, Н. В. Герц, Н. М. Дробик // Фактори експериментальної еволюції організмів. – Київ, 2019. – Т. 25. – С. 209–214.
 2. Герц А. І. Вплив позакореневого підживлення Плантафолом на деякі фізіологічні показники і продуктивність сої культурної (Glycine max Moench.) / А. І. Герц, О. Б. Конончук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія.  Тернопіль, 2019. № 1. С. 121128.
 3. Kotyk M. Lighting instalations for plants lightculture with additional impulsive radiation / M. Kotyk, V. Andriychuk, A. Herts // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – Тернопіль, 2019. – Вип. 4, т. 92. –С. 91–97.
 4. Конончук О. Б. Продуктивність і деякі фізіологічні показники сої культурної (Glycine max Moench.) за дії добрива Плантафол 10.54.10 в умовах Тернопільської області / О. Б. Конончук, А. І. Герц, Н. В. Герц // Сучасний рух науки: тези доп. VII Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Дніпро, 6-7 черв. 2019 р.). – Дніпро, 2019. – С. 824–827.
 5. Герц, Н. В. Репродуктивна біологія деяких видів роду Acer L. у зв'язку зі зміною статі / Н. В. Герц, А. І. Герц // Матеріали наукових читань, присвячених 120-річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором університету святого Володимира С. Г. Навашиним, Тернопіль, 06-07 лютого 2019 р. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 75–80.
 6. The content of pigments and photosynthetic activity of Chlorella vulgaris Beij. (Chlorophyta) when exposed to sodium selenite, zinc sulphate, and chromium chloride / O. I. Bodnar, A. I. Herts, N. V. Herts [et al.] // International journal on Algae. – New York : Begel House, 2019. – Vol. 21, issue 4. – URL.: http://www.dl.begellhouse.com/
 7. Pulse light stimulation of pepper sprouts cultivation / M. I. Kotik, V. A. Andriychuk, L. N. Kostik [et al.] // Light & Engineering. – 2019. – Issue 27.  P. 8491. 
 8. Оцінка спектральних та мінералізаційних властивостей грунту забрудненого нафтопродуктами / А. І. Герц, В. О. Хоменчук, О. В. Матвіїв [та ін.] // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В. (4–5 лист. 2019 р., Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2019.– С. 94–97.
 9. Пласконіс Ю. М. Петро Іванович Перемежко – видатний український учений-біолог ХIХ ст. / Ю. М. Пласконіс, А. І. Герц // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В., 4–5 лист. 2019 р., Тернопіль. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 253–256.
 10. Herts A. I. Cloud service ThingSpeak for monitoring the surface layer of the atmosphere polluted by particulate matters / Herts A. I., Tsidylo I. M., Herts N. V., Tolmachev S. T. // Proceedings of the 6th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2018). – Kryvyi Rih, 2019. – P. 363-376.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах