Web of Science ResearcherID: I-6987-2018

Gladuk

 

Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри хімії та методики її навчання

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

  1. The peculiarities of the muscles lipid composition of fishes from small rivers of the Western Podillya / B. Z. Lyavrin, V. O. Khomenchuk, M. M. Gladyuk, V. Z. Kurant // Hydrobiological Journal. 2021. – Vol. 57, issue 1. – P. 37–46. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85101383058&origin=resultslist

2020 рік

  1. Гладюк М. М. Спеціальна методична підготовка магістрантів хімії до роботи в умовах профільної школи / М. М. Гладюк // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 180-183.

 2019 рік

  1. Гладюк Т. Підготовка майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до ознайомлення дітей із природою / Т. Гладюк, М. Гладюк // Підготовка майбутніх фахівців початкової та дошкільної освіти: стратегії реформування : колективна монографія. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. – С. 169–185.
  2. Гладюк М. М. Навчально-дослідний практикум в профільній школі як форма реалізації міжпредметних зв'язків хімії з біологією / М. М. Гладюк, Т. В. Гладюк // Підготовка майбутніх вчителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – С. 170–172.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах