Gorbatuk

 

Кандидат технічних наук

Доктор педагогічних наук

Академік академії соціального управління (АСУ)

Професор кафедри машинознавства і транспорту

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

 1. Федорейко В. С. Методичні рекомендації щодо проходження технологічної практики: студентами напряму підготовки 015.38 «Професійна освіта. Транспорт» / В. С. Федорейко, Р. М. Горбатюк, Я. П. Замора. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021.– 21 с.
 2. Theoretical and methodological bases of designing the educational institution information and consulting environment / O. Lavrentieva, R. Horbatiuk, L. Skripnik [et al.] // Journal of Physics: Conference Series : 12th International Conference on Mathematics, Science and Technology Education, ICon-MaSTEd 2020, 15-17 October 2020. – 2021. – Vol. 1840, issue 1. URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85103494135&origin=resultslist
 3. The formation of educational environment in foreign language training of energy engineering students by means of project technology / R. M. Horbatiuk, N. M. Bilan, O. A. Sitkar, O. S. Tymoshchuk // Journal of Physics: Conference Series : 12th International Conference on Mathematics, Science and Technology Education, ICon-MaSTEd 2020, 15-17 October 2020. – 2021. – Vol. 1840, issue 1. URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85103491878&origin=resultslist
 4. Горбатюк Р. Дефінітивно-структурна характеристика іншомовної компетентності майбутніх інженерів-енергетиків / Р. Горбатюк, Н. Білан // Адаптивне управління: теорія і практика. Серія : Педагогіка. – 2021. – Вип. 11(21). 

2020 рік

 1. Горбатюк Р. М. Інженерна комп’ютерна графіка. Лабораторний практикум для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей "Професійна освіта" (Комп’ютерні технології) і "Професійна освіта" (Транспорт) / Р. М. Горбатюк, Ю. Ю. Козак – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – 201 с.
 2. Horbatiuk R. Formation of project competence of future environmentalists / R. Horbatiuka, O. Voitovych, I.Voitovych // E3S Web of Conferences : International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters, ICSF 2020, 20-22 May 2020. – 2020. – Vol. 166. – URl.: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85084953101&origin=resultslist
 3. Laser doppler for diagnosis of changes of microcirculation in the perioperal period in patients with acute adhesive obstruction of small gut / R. M. Gorbatiuk, V. V. Bukata, I. R. Volch [er al.] // Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering : optical Fibers and Their Applications 2020, 27-31 January 2020. – 2020. – Vol. 11456. URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85088039428&origin=resultslist
 4. Method of using laser doppler flowmetry in assessment of the state of blood microcirculation system / V. V. Osadchyi, T. I. Stanishevska, O. I. Gorna [et al.] // Optical Fibers and Their Applications 2020 : Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering (27-31 January 2020). – Bialowieza : 2020. – Vol. 11456. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85088027059&origin=resultslist
 5. Горбатюк Р. М. Формування ІКТ компетентності майбутніх фахівців комп’ютерних спеціальностей у закладах вищої освіти / Р. М. Горбатюк, В. В. Кабак // Підготовка майбутніх педагогів до використання інформаційно-комунікаційних технологій в професійній діяльності : монографія. – Луцьк, 2020. – С. 5166.
 6. Горбатюк Р., Поліщук Т. Структурно-функціональна модель розвитку організаційної культури педагогічного колективу закладів професійної (професійно-технічної) освіти аграрного профілю // Збірник наукових праць національної академії державної прикордонної служби України. Серія : Педагогічні науки. – 2020. № 4(23). – С. 125141.
 7.  Horbatiuk R. Monitoring the Quality of the Initial Performance of the Potential Engineer-Pedagogues as a Pedagogical Problem / R. Horbatiuk, V. Kabak // Professional Education: Methodology, Theory and Technologies. – 2020. – Vol. 12. – P. 45–65.

 2019 рік

 1. Горбатюк Р. М. Використання інформаційної системи AlgoStudy у процесі формування алгоритмічного мислення майбутніх інженерів-педагогів у галузі комп’ютерних технологій / Р. М. Горбатюк, В. В. Кабак // Інформаційні технології і засоби навчання. – Київ, 2019. – Т. 69, n. 1. –  С. 124–138.
 2. Горбатюк Р. М. Інженерна комп’ютерна графіка : лабораторний практикум для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей Професійна освіта (Комп’ютерні технології) і Професійна освіта (Транспорт) / Р. М. Горбатюк, Ю. Ю. Козак. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – 201 с.
 3. Бойчук В. М. Методика застосування інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці до проектної діяльності майбутніх учителів трудового навчання / В. М. Бойчук, Р. М. Горбатюк, С. Л. Кучер // Інформаційні технології і засоби навчання. – Київ, 2019. Т. 71, n. 3. С. 137153.
 4. Горбатюк Р. М. Особливості формування професіоналізму майбутніх інженерів-педагогів у галузі харчових технологій / Р. М. Горбатюк, Н. В. Волкова // Модернізація підготовки майбутніх фахівців професійно-педагогічного напрямку в умовах освітнього простору : матеріали Міжнародної наукової Інтернет-конференції (25-26 квітня 2019р.). – Кривий ріг, 2019. – С. 12–14.
 5. Горбатюк Р. М. Підготовка майбутніх фахівців економічних спеціальностей засобами онлайн-сервісу LearningApps / Р. М. Горбатюк, У. Т. Дудка // Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology. – 2019. – Vol. 7, іssue 3. – P. 4256.
 6. Experimental research characteristics of counterbalance valve for hydraulic drive control system of mobile machine / L. G. Kozlov, L. K. Polishchuk, O. V. Piontkevych [et al.] // Przegląd elektrotechniczny.  – 2019.  R. 95.  NR 4. – P. 104109.
 7. Study of the dynamic stability of the belt conveyor adaptive drive / L. K. Polishchuk, L. G. Kozlov, O. V. Piontkevych [et al.] // Przegląd elektrotechniczny.  – 2019.  R. 95.  NR 4. – P. 98103.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах