Web of Science ResearcherID: F-2685-2016

Gorihna

Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри спеціаольної та інклюзивної освіти

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

 1. Горішна Н. М. Стратегії навчання дітей з особливими освітніми потребами: аналіз зарубіжного досвіду / Н. М. Горішна // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 15-16 квітня 2021 року). – Тернопіль : Тайп, 2021. – С. 120–123.

2020 рік

 1. Слозанська Г. І. Соціальна робота в умовах глобалізації / Г. І. Слозанська, Горішна Н. М. // Actual aspects of development in the context of globalization : abstracts of IX International Scientific and Practical Conference (Florence, Italy, 23-24 March 2020). – Florence ; Italy, 2020. – P. 276-278.
 2. Горішна Н. М. Інклюзивна освіта: підходи до розуміння та виклики розвитку / Н. М. Горішна // Вісник Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2020. – Т. 6 (162). – С. 23-29.
 3. Slozanska H. Community Social Work in Ukraine: towards the Development of New Practice Models / H. Slozanska, N. Horishna, L. Romanovska // Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika. – Vilnius, 2020. – Т. 20. – С. 53-66.
 4. Боднар О. Механізми подолання опору змінам у закладах загальної середньої освіти / О. Боднар, О. Горішна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – № 2. – С. 180–189.
 5. Методичні рекомендації до виконання магістерської роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 016 "спеціальна освіта" / уклад.: Н. М. Горішна, Г. І. Слозанська. – Тернопіль, 2020. – 47 с.

 2019 рік

 1. Slozanska H. The modern state of social workers’ training in ukrainian higher educational institutions to work in the territorial communities / H. Slozanska, N. Horishna, O. Pryshlyak // Annales universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J : Paedagogia-psychologia. – Poland, 2019. – Vol. 32, n. 1. – P. 123–135.
 2. Horishna N. The nature and peculiarities of integrated social services implementation in Ukraine / N. Horishna // Social work and education. – Ternopil, 2019. – Vol. 6, n. 2. – P. 133–143.
 3. Горішна Н. Сімейно-орієнтований підхід до надання соціальних послуг сім’ям, які виховують дітей з інвалідністю / Н. Горішна // Соціологія та соціальна робота в умовах національних та регіональних викликів : матеріали доповідей та повідомлень Міжнародної науково-практичної конференції. – Ужгород : РІК-У, 2019. – 116 с. – C. 24–25.
 4. Horishna N. Exploring the leadership skills of pre-service social work students: implications for social work education / N. Horishna, H. Slozanska, O. Soroka [et al.] // Problems of education in the 21st century. – 2019. – Vol. 77. n. 5. – P. 598– 615.
 5. Горішна Н. М. Вплив децентралізації на розвиток інклюзивної освіти в об'єднаних територіальних громадах / Н. М. Горішна // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна". –  Хмельницький :  ХІСТ, 2019. – № 18. – С. 30–34.
 6. Горішна Н. М. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні дітей з особливими освітніми потребами: переваги та обмеження / Н. М. Горішна // Практичні комунікаційні кейси в інклюзивному освітньому середовищі : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 22 листопада 2019 р.). – Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2019. – С. 27–39.
 7. Тести для кваліфікаційного іспиту з «Теорії і практики соціальної роботи» : для здобувачів ступеня «бакалавр» зі спеціальності 231 Соціальна робота / О. Главацька, Н. Горішна, Н. Олексюк, Г. Слозанська ; за заг. ред. О. Главацької, В. Поліщук. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 130 с.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах