Web of Science ResearcherID: I-7290-2018

gRODDi

Кандидат фізико-математичних наук

Доцент кафедри інформатики та методики її навчання

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

 1. Балик Н. Р.  Про використання цифрових технологій в навчанні студентів різних спеціальностей / Н. Р. Балик, О. В. Барна, І. М. Грод // Сучасна освіта і наука: проблеми, перспективи, інновації : збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції. – Київ, 2021. – С. 47–50.
 2. Шевчик Л. О. Вплив стресу на вагові та гематологічні показники пацюків Rattus norvegicus f. domesticus в умовах біологічного експерименту / Л. О. Шевчик, Н. Я. Кравець, І. М. Грод // Медичні перспективи. – 2021. – Т. 26, n. 1. – С. 69–71.
 3. Project-based learning in a computer modelling course / N. Balyk, I. Grod, Y. Vasylenko, V. Oleksiuk [et al.] // Journal of Physics : Conference Series : XII International Conference on Mathematics, Science and Technology Education (ICon-MaSTEd 2020) 15-17 October 2020. – 2021. – Т. 1840. – P. 1–12. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85103510068&origin=resultslist
 4. Assessment of Fish Fauna Taxonomic Diversity and Ecological Characteristics of the Water Bodies in Anthropogenic Landscape in the Western Podillia (Ukraine)I. M. Grod, I. Zagorodniuk, L. O. Shevchyk, I. G. Yemelyanov // Hydrobiological Journal. – 2021. – Vol. 56, issue 6. – P. 32. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85098688437&origin=resultslist
 5. Онищук С. О. Значимість професійно-орієнтованих завдань при вивченні інформаційних технологій / С. О. Онищук, І. М. Грод // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 8 квітня, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім В. Гнатюка, 2021. – С. 108–111.
 6. Шевчук В. А. Використання матричної моделі для описання динаміки чисельності деякої популяцій / В. А. Щевчук, І. М. Грод // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 8 квітня, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім В. Гнатюка, 2021. – С. 28–32.
 7. Барна О. Реалізація міжкомпонентної інтеграції у закладах вищої освіти / О. Барна, І. Грод // Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві і природокористуванні '2021 : збірник матеріалів IX Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (13-14 травня 2021 року, НУБіП України, Київ). – Київ : НУБіП України, 2021. – С. 153–155.
 8. Барна О. В. Дидактичний потенціал функції доповненої реальності у пошуку Google на уроках природничого циклу / О. В. Барна, І. М. Грод // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 307–311.
 9. Грод І. М. Моделювання задач лінійного програмування / І. М. Грод, С. О. Онищук // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 162–166.
 10. Вельгач А. В. Використання професійно орієнтованих завдань у вивченні інформаційних технологій у педагогічних вищих навчальних закладах / А. В. Вельгач, І. М. Грод // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка 2021. – № 1. – C. 14–24.
 11. Онищук С. О. Значимість професійно-орієнтованих завдань при вивченні інформаційних технологій / С. О. Онищук , І. М. Грод // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 8 квітня, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 108–111.
 12. Грод І. М. Теоретичне обґрунтування підходів викладання офісних програм / І. М. Грод, С. Онищук // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 246–249.
 13. Грод І. М. Професійно-орієнтовані завдання в курсі «Сучасні інформаційні технології в навчальному процесі» / І. М. Грод, Л. Ратушняк // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 242–246.

2020 рік

 1. Грод І. М. Застосування інформативних індексів з метою оцінки біорізноманіття екосистем / І. М. Грод, Л. О. Шевчик // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 112-114.
 2. Онищук С. О. Використання комп’ютерного моделювання у шкільному курсі фізики / С. О. Онищук, І. М. Грод // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2020. – С. 75-77.
 3. Онищук С. О. Сучасна парадигма освіти та моделювання / С. О. Онищук, І. М. Грод // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 132-135.
 4. Програмні засоби для моделювання різних явищ навколишнього світу / Ю. В. Роговченко, І. М. Грод, Н. Р. Балик, Я. П. Василенко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 138-141.
 5. Грод І. Перетворення відеозапису професійними програмними засобами / І. Грод, О. Барна // Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві і природокористуванні 2020 : VIII Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція (14-15 травня 2020 року, м. Київ). – 2020. – С. 171-173.
 6. Network graph using in works planning task / N. R. Balyk, I. M. Grod, S. V. Martinyuk [et al.] // Актуальні проблеми неперервної освіти в інформаційному суспільстві: матеріали міжнар. наук. конф. (29-30 травня 2020 р.). – Київ : Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, 2020. – С.128–132.
 7. Web-service for network graph building for works planning / N.R. Balyk, I.M. Grod, S.V. Martinyuk [et al.] // Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС 2020 : тези доповідей П’ятнадцятої міжнародної науково-практичної конференції (29 червня – 01 липня 2020 р., м. Чернігів). – Чернігів : ЧНТУ, 2020. – P. 277– 280.
 8. Боровченкова М. С. Методи вирішення задач лінійного програмування в прикладних пакетах / М. С. Боровченкова, І. М. Грод // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (12-13 листопада 2020 року, м.Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 172–175.
 9. Вельгач А. В. Техніка розробки моделі тривимірних об’єктів для подальшого 3d–друку / А. В. Вельгач, І. М. Грод // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2020. – № 1. – С. 18-27.
 10. Tsidylo I. Preparation the created three-dimension modelfor 3D printing / I. Tsidylo, I. Hrod, B Shevchyk // Herald pedagogiki : wydanie specjalne. Nauka i Praktyka. –  Warszawa : Diamond trading tourpp, 2020. –  № 55. –  P. 5-8.
 11. About the technology of augmented reality objects creating in physical space / N. Balyk, I. Grod, Ya. Vasylenko [et al.] // Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту - ISDMCI'2020: матеріали міжнародної наукової конференції (25-29 травня 2020 р., с. Залізний порт). – Херсон : Вишемирський В. С., 2020. – С. 7–9.
 12. Шевчик Л. О. Застосування дедуктивного методу навчання біології у закладах вищої медичної освіти України / Л. О. Шевчик, Н. Я. Кравець, І. М. Грод // Буковинський мeдичний вісник. – Чернівці : БДМУ, 2020. – Т. 24, n. 2 (94). – С. 173-177.
 13. Кавка З. П. Портали – як точки доступу до інформації у інтернеті / З. П. Кавка, І. М. Грод // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи. Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 12–13 листопада, 2020). – Тернопіль, 2020. – С. 28-30.
 14. Мізьолик Р. О. Сайт – як один з основнихзасобів використання мережі internet / Р. О. Мізьолик, І. М. Грод // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 12–13 листопада, 2020). – Тернопіль, 2020. – С. 30-32.
 15. Онищук С. О. Використання освітніх ресурсів веб-простору в процесі вивчення тем "тіла обертання" та "комбінації геометричних тіл" / С. О. Онищук, І. М. Грод // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 12–13 листопада, 2020). – Тернопіль, 2020. – С. 32-36.
 16. Савчук Б. С. Створення анімацій у програмі MACROMEDIA FLASH / Б. С. Онищук, І. М. Грод // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 12–13 листопада, 2020). – Тернопіль, 2020. – С. 45-48.
 17. Заяць Ю. А. Особливості розробки інтернет-порталу / Ю. А. Заяць, І. М. Грод // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 12–13 листопада, 2020). – Тернопіль, 2020. – С. 23-25.
 18. Грод І. М. Алгоритмізація деяких процесів економічної динаміки / І. М. Грод // Технологія – 2020: Матеріали XXIII Міжнародної науково-технічної конференції 24-25 квітня 2020 року. – Сєвєродонецьк, 2020. – С. 215-216.
 19. Грод І. М. Оцінка таксономічного різноманіття іхтіофауни та екологічна характеристика водойм антропогенних ландшафтних комплексів Західного Поділля / І. М. Грод, І. В. Загороднюк, Л. О. Шевчик, І. Г. Ємельянов // Гідробіологічний журнал. – 2020. – № 56(4). – С. 34–45.

 2019 рік

 1. Грод І. М. Дидактичний потенціал мережі інтернет в контексті сучасної освітньої парадигми / І. М. Грод, Л. О. Шевчик // Сучасний рух науки : тези доп. VII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 6-7 червня 2019 р. – Дніпро, 2019. – С. 395–400.
 2. Грод І. М. Використання інформаційних технологій в сфері проведення соціум-моніторингу / І. М. Грод // Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку : матеріали міжнародної наукової конференції (29-30 березня 2019 р., Дніпро). – Дніпро, 2019. − С. 146−148.
 3. Грод І. М. Огляд освітніх ресурсів з математики в українському сегменті веб-простору / І. М. Грод // Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення та підходи : міждисциплінарні перспективи : матеріали ІV-ї міжнародної науково-практичної конференції. − Кривий Ріг, 2019 − С. 322−325.
 4. Шевчик Л. О. Таксономічна структура колекції мікро-маммалій Кафедри ботаніки та зоології Тернопільського національ-ного педагогічного університету / Л. О. Шевчик, І. М. Грод // Природнича музеологія : природничі музеї в Україні: становлення та перспективи розвитку. – Київ, 2019. – Вип. 5. − С. 236−239.
 5. Грод І. М. Роль 3D-сканера у реалізації комунікаційної функції природничих музеїв / І. М. Грод, Л. О. Шевчик // Природнича музеологія : природничі музеї в Україні: становлення та перспективи розвитку. – Київ, 2019. – Вип. 5. − С. 121−123.
 6. Грод І. М. Інтеграції текстових повідомлень у графічні контейнери / І. М. Грод // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (29 березня 2019 р.). − Переяслав-Хмельницький, 2019. − Вип. 45. − С. 270−273.
 7. Грод І. М. Особливості та сфери застосування математичного програмування в економіці / І. М. Грод // Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів і здобувачів вищої освіти (10 травня 2019 р). − Рівне, 2019. − С. 135−138.
 8. Грод І. М. Реалізація моделі управління запасами за допомогою програмного додатку / І. М. Грод // Технологія-2019 : матеріали XХIІ міжнародної науково-технічної конференції (26 - 27 квітня 2019 р. ). – Сєвєродонецьк, 2019. − С. 117−119.
 9. Грод І. М. Використання освітніх ресурсів мережі інтернет при вивченні многогранників / І. М. Грод // Соціально-гуманітарний вісник : збірник наукових праць. – Харків, 2019.– Вип. 26-27. − С. 44−49.
 10.  Грод І. М. Роль задач в розвитку пізнавального інтересу, творчих можливостей при вивченні математичного моделювання / І. М. Грод // Сучасний рух науки : тези доп. VI міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (4-5 квітня 2019 р.). – Дніпро, 2019. – С. 272–276.
 11. Грод І. М. Фрактал – як найкраща модель живої природи / І. М. Грод, І. В. Чубак // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 5 квітня, 2019). – Тернопіль, 2019. – С. 31–32.
 12. Грод І. М. Деякі аспекти моделювання як синтез цілого ряду методів наукового пізнання / І. М. Грод // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 5 квітня, 2019). – Тернопіль, 2019. – С. 110–113.
 13. Грод І. М. Спрощена програма формування звітів по базах даних для деяких господарських секторів / І. М. Грод, А. Т. Дмитренко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 5 квітня, 2019). – Тернопіль, 2019. – С. 114–116.
 14. Шевчик Л. О. Застосування інформаційних технологій в процесі інтеграції матеріалів природничих колекцій під час навчання зоології / О. Л. Шевчик, І. М. Грод // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 5 квітня, 2019). – Тернопіль, 2019. – С. 164–166.
 15. Грод І. М. Інформаційне моделювання як підхід до професійної підготов ки студентів вузів / І. М. Грод, С. О. Лещук // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2019. – С. 221–225.
 16. Грод І. Роль інформаційного моделювання в досягненні учнями особистісних освітніх результатів / І. Грод // Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії : матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (31 травня 2019 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 127–130.
 17. Грод І. М. Створення кольорових цифрових 3D-моделей окремих екземплярів науково-методичного кабінету «Зоологічний музей» / І. М. Грод, Л. О. Шевчик // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Тернопіль, 7–8 листопада, 2019). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 36–38.
 18. Дмитерко А. Т. Дослідження динаміки популяції в рамках моделі Ферхюльста / Дмитерко А. Т., Грод І. М. // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Тернопіль, 7–8 листопада, 2019). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 163–165.
 19. Врублевська І. А. Використання елементів національно-регіонального компоненту в моделюванні / І. А. Врублевська, І. М. Грод // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Тернопіль, 7–8 листопада, 2019). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 100–102.
 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах