Web of Science ResearcherID: I-8052-2018

mohun

 Декан фізико-математичного факультету

Кандидат фізико-математичних наук

Доцент

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

  1. Громяк О. С. Інклюзія: від ідеї до реалізації (з досвіду роботи ІРЦ Шумської міської ради) / О. С. Громяк // Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат : матеріали І Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 8 квітня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 60–63.
  2. Карабін О. Й. Компетентнісні завдання в рамках формування цифрових компетентностей майбутніх учителів у закладах вищої освіти / О. Й. Карабін, М. І. Громяк // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 48–51.

2020 рік

  1. Карабін О. Й. Формування цифрової компетентності майбутніх учителів із метою їх професійної підготовки в закладах вищої освіти / О. Й. Карабін, М. І. Громяк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 121–123.
  2. Генсерук Г. Р. Застосування цифрових технологій для формувального оцінювання в процесі підготовки майбутніх учителів / Г. Р. Генсерук, М. І. Громяк // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2020. – С. 38–40.
  3. Karabin O. Formation of professional competencies of futur game project engineers in higher education institutions / О. Karabin, М. Gromyak // Paradigm of knowlege. Frankfurt ; Germany : TK Meganom, 2020. – № 6(44). – С. 63–72.

 2019 рік

  1. Громяк М. І. Інтегровані завдання як засіб формування ключових компетентностей учнів / М. І. Громяк, О. М. Федчишин // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2019. – С. 167–170.
  2. Громяк М. І. Дистанційне навчання в освітньому процесі ЗВО: аналіз, проблеми, практичний досвід / М. І. Громяк, О. Й. Карабін // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІV  Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Тернопвль, 7-8 листопада 2019 р). – Тернопіль, 2019. – С. 70–72.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах