Web of Science ResearcherID: I-8052-2018

mohun

 Декан фізико-математичного факультету

Кандидат фізико-математичних наук

Доцент

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Генсерук Г. Р. Змішане навчання як інноваційна форма організації освітнього процесу / Г. Р. Генсерук, М. І. Громяк // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 6 квітня, 2023). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 106-107
 2. Карабін О. Й. Особливості розвитку професійної компетентності майбутніх фахівців комп’ютерних наук / О. Й. Карабін, М. І. Громяк // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 140-142
 3. Генсерук Г. Р. Співпраця в епоху цифрових технологій / Г. Р. Генсерук, М. І. Громяк // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 204-206
 4. Карабін О. Й. Формування основ математичної логіки у майбутніх учителів інформатики на засадах компетентнісного підходу / О. Й Карабін, М. І. Громяк // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 6 квітня, 2023). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 73-76

2022 рік

 1. Громяк М. І. Окремі аспекти формування дослідницької компетентності здобувачів вищої освіти / М. І. Громяк, О. М. Федчишин // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2022 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 125-127.
 2. Карабін О. Й. Основні чинники формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики у процесі фахової підготовки / О. Й. Карабін, М. І. Громяк // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 10-11 листопада, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – C. 108-110.
 3. Генсерук Г. Р. Технології SMART-освіти / Г. Р. Генсерук, М. І. Громяк // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 28 квітня, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 83 –85.
 4. Громяк М. І. Формувальне оцінювання на уроках математики / М. І. Громяк, І. І. Квасна // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2022 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 57–61.
 5. Unique Solvability of the Boundary-Value Problems for Nonlinear Fractional Functional Differential Equations / N. Dilna, M. Gromyak, S. Leshchuk // Journal of Mathematical Sciences (United States). – 2022. – URL.: https://www.scopus.com

2021 рік

 1. Генсерук Г. Р. Використання сервісу Classtime у процесі змішаного навчання / Г. Р. Генсерук, М. І. Громяк // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 11-12 листопада, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 118–120.
 2. Громяк М. І. Системи комп’ютерної математики як засіб формування математичної компетентності в майбутніх бакалаврів / М. І. ГромякО. Й. Карабін // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 11-12 листопада, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 14–16
 3. Карабін О. Й. Компетентнісні завдання в рамках формування цифрових компетентностей майбутніх учителів у закладах вищої освіти / О. Й. Карабін, М. І. Громяк // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 48–51.
 4. Dilna N. UNIQUE SOLVABILITY OF THE BOUNDARY-VALUE PROBLEMS FOR NONLINEAR FRACTIONAL FUNCTIONAL DIFFERENTIAL EQUATIONS / N. Dilna, M. Gromyak, S. Leshchuk // Нелінійні коливання. – Київ, 2021. – С. 17-27

2020 рік

 1. Карабін О. Й. Формування цифрової компетентності майбутніх учителів із метою їх професійної підготовки в закладах вищої освіти / О. Й. Карабін, М. І. Громяк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 121–123.
 2. Генсерук Г. Р. Застосування цифрових технологій для формувального оцінювання в процесі підготовки майбутніх учителів / Г. Р. Генсерук, М. І. Громяк // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2020. – С. 38–40.
 3. Karabin O. Formation of professional competencies of futur game project engineers in higher education institutions / О. Karabin, М. Gromyak // Paradigm of knowlege. Frankfurt ; Germany : TK Meganom, 2020. – № 6(44). – С. 63–72.

 2019 рік

 1. Громяк М. І. Інтегровані завдання як засіб формування ключових компетентностей учнів / М. І. Громяк, О. М. Федчишин // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2019. – С. 167–170.
 2. Громяк М. І. Дистанційне навчання в освітньому процесі ЗВО: аналіз, проблеми, практичний досвід / М. І. Громяк, О. Й. Карабін // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІV  Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Тернопвль, 7-8 листопада 2019 р). – Тернопіль, 2019. – С. 70–72.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах