Web of Science ResearcherID: H-6489-2016

Gulka

 

Асистент кафедри ТОМФВ

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Грубар І. Виникнення та розвиток адаптивного спорту / І. Грубар, Н. Грабик, О. Гулька // Олімпійський рух на теренах України – минуле та сьогодення : матеріали всеукраїнської наукової конференції (27 лютого 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 62-68
 2. Гулька О. В. Профорієнтаційна діяльність вчителя фізичної культури / О. В. Гулька, Н. М. Грабик, І. Я. Грубар // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали третьої всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (20 жовтня 2023 року). – Тернопіль : ТАЙП, 2023. – С. 74-80
 3. Грубар І. Я. Результати програми фізичної реабілітації дітей 10-13 років з переломами кісток нижньої третини передпліччя / І. Я. Грубар, Ю. О. Грубар, О. В. Гулька // Перспективи та інновації науки. Серія «Педагогіка». Серія «Психологія». Серія «Медицина». – Київ, 2023. – Вип № 8(26). – С. 521-535. DOI : https://doi.org/10.52058/2786-4952-2023-8(26)-521-535
 4. Mechanisms of the adaptive reactions development in the students’ body / S. Gumenyuk, O. Hulka, H. Slozanska [et al.] // Trends in Sport Sciences : University School of Physical Education. – Poznań, 2023. – Vol. 30, іssue 2. – P. 37-45. – URL. : https://www.scopus.com 

2022 рік

 1. Гулька О. В. Використання інтерактивних завдань під час вивчення курсу «Фізіологія людини та рухової діяльності» / О. В. Гулька , Н. М. Грабик // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 10-11 листопада, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – C. 97-100.
 2. Грубар І. Вплив занять футболом на морфофункціональний стан школярів молодшого шкільного віку / І. Я. Грубар, Н. Грабик, О. Гулька // Фізична культура дітей, підлітків, молоді та дорослого населення у сучасному світі : матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (20 травня 2022 р.). – Умань : 2022. – С. 117-124
 3. Гулька О. В. Застосування відеоредакторів для підготовки до практичних занять з дисципліни «Методика фізичного виховання в спеціальних медичних групах» / О. В. Гулька, І. Я. Грубар // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 28 квітня, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 96–99.
 4. Гулька О. В. Застосування мобільних додатків для реєстрації показників фізичного стану під час занять учнів фізичними вправами / О. В. Гулька, С. О. Кардаш // Креативний простір : міжнародна науково-практична конференція «Креативна трансформація та модернізація сучасного суспільства» ( М. Харків, 24 січня). – Харків : СГ НТМ «Новий курс», 2022. – № 7. – C. 39-41
 5. Гулька О. В. Зошит для лабораторних робіт з курсу «Фізіологія людини і спорту» (Заліковий модуль «Фізіологія спорту») : методичні рекомендації для студентів ІІІ курсу факультету фізичного виховання / О. В. Гулька, В. Г. Омельяненко. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 40 с.
 6. Гуменюк С. В. Методика наукових досліджень у фізичному вихованні та спорті : навчально-методичний посібник / С. В. Гуменюк, О. В. Гулька, С. Т. Сапрун. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 322 с.
 7. Гулька О. В. Мобільні застосунки як засіб підвищення рухової активності студентів під час дистанційного навчання / О. В. Гулька, С. В. Гуменюк, С. О. Кардаш // Шляхи розвитку рухової активності молоді України : матеріали ІV всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Дрогобич, 12 травня 2022 р.). – Дрогобич : Посвіт, 2022. – С. 231-238
 8. Гулька О. В. Порівняльна характеристика функціонального стану організму студенток першого року навчання із різним типом гемодинаміки / О. В. Гулька, Н. М. Грабик, І. Я. Грубар // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Серія: Біологія. – 2022. – Т. 82, № 4. – С. 70-76. DOI : 10.25128/2078-2357.22.4.8
 9. Грабик Н. Реалізація освітнього компонента «гігієна» на факультеті фізичного виховання / Н. Грабик, І. Грубар, О. Гулька // Прикладне значення фізичної та військової підготовки у майбутній професії : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції ( Київ, 20 грудня 2022 р.). – Київ : ДНУ «Інститут модернізації змістуосвіти», 2023. – С. 48-52
 10. Грубар І. Соціальна адаптація дітей з ДЦП засобами фізичного виховання / І. Грубар, Н. Грабик, О. Гулька // Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат : Матеріали ІІ Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції з міжнародною участю на базі інклюзивно-ресурсного центру Тернопільського національного педагогічного університеті імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль, 20 жовтня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 55–59.
 11. Гуменюк С.В. Шляхи виховання інтересу школярів 5-9 класів до занять руховою активністю / С. В. Гуменюк, О. В. Гулька, В. В. Рихель // Шляхи розвитку рухової активності молоді України : матеріали ІV всеукраїнської науково-практичної конференції. (м. Дрогобич, 12 травня 2022 р.). – Дрогобич : Посвіт, 2022. – С. 37-45

2021 рік

 1. Гулька О. В. Використання Zoom та Google meet як засобів дистанційного та змішаної форм навчання у вивченні біологічних дисциплін на факультеті фізичного виховання / О. В. Гулька, Н. М. Грабик // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 11-12 листопада, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім В. Гнатюка, 2021. – С.125–128.
 2. Грабик Н. М. Використання онлайн-платформ в освітньому процесі з фізичного виховання / Н. М. Грабик, О. В. Гулька, М. В. Яремій // Дослідження іновацій та перспективи розвитку науки і техніки у XXI столітті : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Рівне, 25-26 листопада 2021 року). – Рівне : Гельветика, 2021. – Ч. 2. – С. 141-144.
 3. Грабик Н. Вплив кросфіт-тренувань на фізичний стан студентів-спортсменів / Н. Грабик, І. Грубар, О. Гулька, В. Вовчанська // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2021. – №4. – С. 24-29.
 4. Омельяненко В. Г. Зошит для лабораторних робіт з курсу «Фізіологія людини і спорту» (Заліковий модуль «Фізіологічні основи фізичних вправ») : методичні рекомендації для студентів ІІІ курсу факультету фізичного виховання / В. Г. Омельяненко, О. В. Гулька. – 2-е вид. доп. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 40 с.
 5. Гулька О. В. Зошит для лабораторних робіт з курсу «Фізіологія людини і спорту» (Заліковий модуль «Фізіологія спорту») : методичні рекомендації для студентів ІІІ курсу факультету фізичного виховання / О. В. Гулька, В. Г. Омельяненко. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 40 с.
 6. Грубар І. Я. Профілактика шкільного травматизму у фаховій підготовці учителів фізичної культури / І. Я. Грубар, Н. М. Грабик, О. В. Гулька, В. В. Нікітюк // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. – Тернопіль : ТАЙП, 2021. – С. 62-68.
 7. Effect of yoga on biological age indicators of 14-15-year-old girls / S. Gumenyuk, I. Sereda, O. Hulka [et al.] // Journal of Physical Education and Sport. – 2021. – Vol. 21. – P. 2956–2962. – URL. : https://www.scopus.com

2020 рік

 1. Гулька О. В. Зміни показників центральної гемодинаміки в організмі студентів факультету фізичного виховання на різних етапах фахової підготовки / О. В. Гулька // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді : матеріали п’ятого регіонального науково-методичний семінару (18-19 грудня 2018 року). – Тернопіль : Тайп, 2020. – С. 61–66.
 2. Гулька О. В. Сучасні засоби корекції порушень постави / О. В. Гулька, М. Мартищук // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді : матеріали п’ятого регіонального науково-методичний семінару (18-19 грудня 2018 року). – Тернопіль : Тайп, 2020. – С. 170174.

 2019 рік

 1. Гулька О. В. Стратегії формування пристосувальних реакцій в організмі студентів із різним характером навчального навантаження / О. В. Гулька // Natural and technical science : science and education a new dimension. – 2019. – Vol. VII (23), issue 193. P. 2024.
 2. Гулька О. Динаміка психофізіологічних функцій студентів факультету фізичного виховання в умовах фахової підготовки / О. Гулька // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конф., 24–25 жовтня 2019 року. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – С. 20–23.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах