Gumenuk

 

Кандидат біологічних наук

Доцент кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін.

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of sience

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Волошин О. С. Аналіз рівня захворюваності органів системи дихання в дитячому і юнацькому віці / О. С. Волошин, Г. Б. Гуменюк // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 229-233
 2. Мацюк О. Б. Визначення життєздатності пилку гібридів ріпаку озимого в умовах західного Лісостепу / О. Б. Мацюк, Г. Б. Гуменюк, М. Л. Базилюк // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 67-69
 3. Екологічний стан річки Іква Кременецького району Тернопільської області / М. В. Гонтарук, Г. Б. Гуменюк, В. О. Хоменчук [та ін.] // Харківський природничий форум : VI Міжнародна конференція молодих учених (18-19 травня 2023 р.). – Харків, 2023. – С. 186-188
 4. Порівняльний аналіз морфологічних показників гібридів ріпаку озимого (ДК Експрешн, Абакус, Смарагд, ПТ 264, Куга) / Т. М. Яручик, Г. Б. Гуменюк, О. Б. Мацюк [та ін.] // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 87-90
 5. Розвиток органічного землеробства в Італії / О. Е.Лукащук, Г. Б. Гуменюк, В. О. Хоменчук [та ін.] // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 58-60
 6. Assessment of the hydro-ecological situation of the Verkhno-Ivachivsk Reservoir in Ternopil using the fuzzy logic apparatus / V. V. Hrubinko, H. B. Humeniuk, V. V. Humeniuk [et al.] // JOURNAL OF GEOLOGY GEOGRAPHY AND GEOECOLOGY. - DNIPRO : OLES GONCHAR DNIPRO NATL UNIV, 2023. – Vol 32. – Issue 2. – P. 254-265 URL.: https://www.webofscience.com

2022 рік

 1. Гуменюк В. В. Агрохімічна оцінка ґрунтів Красилівського району Хмельницької області / В. В. Гуменюк, Г. Б. Гуменюк, І. Б. Чень, М. З. Прокоп’як // П’ята міжнародна конференція молодих учених : Харківський природничий форум (19-20 травня 2022 р., м. Харків) : збірник тез. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2022. – С. 204–205.
 2. Мацюк О. Б. Дослідженя життєздатності пилку гібридів ріпаку озимого / О. Б. Мацюк, Г. Б. Гуменюк, М. Л. Базилюк, О. Б. Амброзюк // Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience – 2022 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 листопада 2022 р.). – Тернопіль : Вектор, 2022. – C. 76-78
 3. Дослідження нектаропродуктивності гібридів озимого ріпаку в умовах Західного Лісостепу / Г. Б. Гуменюк, О. Б. Мацюк, В. О. Хоменчук [та ін.] // Modern research in world science : Proceedings of IX International Scientific and Practical Conference (28-30 November 2022). – Lviv : SPC «Sci-conf.com.ua», 2022. – P. 122-124
 4. Чень І. Б. Ґ. Й. Мендель : життя і наукова діяльність (до 200-річчя від дня народження) / І. Б. Чень, Г. Б. Гуменюк // Фактори експериментальної еволюції організмів : збірник наукових праць. – Київ : Українське товариство генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова, 2022. – Т. 30. – С. 8-12. – DOI : https://doi.org/10.7124/FEEO.v30.1453
 5. Волошин О. С. Оцінка адаптаційних можливостей осіб юнацького віку з різним рівнем ефективності функціонування серця / О. С. Волошин, Г. Б. Гуменюк, В. Д. Волошин, Ю. С. Сморщок // Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 2022. – № 4. – С. 83-88
 6. Гуменюк В. В. Оцінка якості води водозабору м. Ланівці / В. В. Гуменюк, В. В.  Грубінко, Г. Б. Гуменюк, В. О. Хоменчук // Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience – 2022 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 листопада 2022 р.). – Тернопіль : Вектор, 2022. – C. 52-54
 7. Порівняльна характеристика морфологічних показників гібридів ріпаку озимого (Brassica napus L.) в умовах Західного Лісостепу / Г. Б. Гуменюк, О. Б. Мацюк, В. О. Хоменчук [та ін.] // Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві : матеріали Міжнародної науко-практичної конференції (Україна, Київ, 7–8 липня 2022 р.). – Київ, 2022. – Ч. 1. – С. 87-90.
 8. Порівняльна характеристика урожайності гібридів ріпаку озимого (Brassica napus L.) в умовах Західного Лісостепу / Г. Б. Гуменюк, О. Б. Мацюк, В. О. Хоменчук [та ін.] // Modern research in world science : The 4th International scientific and practical conference (July 10-12, 2022). – Lviv : SPC ―Sci-conf.com.ua‖, 2022. – Р. 64-67
 9. Городецька С. І. Родючість ґрунтів Тернопільського району Тернопільської області / С. І. Городецька, Г. Б. Гуменюк, О. С. Волошин, І. Б. Чень // Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience – 2022 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 листопада 2022 р.). – Тернопіль : Вектор, 2022. – C. 45-48
 10. Чвалюк Г. В. Як війна знищує екологію України / Г. В. Чвалюк, В. В. Грубінко, Г. Б. Гуменюк, О. Б. Мацюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Серія: Біологія. – 2022. – Т. 82, № 4. – С. 49-64. DOI : 10.25128/2078-2357.22.4.6
 11. Influence of Phosphorus Compounds on Phytoplankton, Aquatic Plants / O. I. Skyba, V. V. Hrubinko, H. B. Humeniuk [et al.] // International Journal on Algae. – 2022. – Vol. 24, Issue 2. – P. 195-208. – URL.: https://www.scopus.com
 12. Voloshyn O. S. THE NECESSITY OF THE OVERWORK PREVENT AND DEVELOPMENT OF DISEASES IN THE CONTEXT OF DISTANCE LEARNING / O. S. Voloshyn, Yu. S. Smorshchok, H. B. Humeniuk // Innovation - Science - Society : Abstracts of ХХХVІІІ International Scientific and Practical Conference (September 26-27, 2022). – Hamburg : Littera Verlag, 2022. – P. 14-17

2021 рік

 1. Чень І. Б. Виховання у вирішенні проблеми поводження з твердими побутовими відходами / І. Б. Чень, Н. В. Москалюк, Г. Б. Гуменюк // Topical issues of modern science, society and education : The 1 st International scientific and practical conference (August 8-10, 2021). – Kharkiv, 2021. – P. 122-126 .
 2. Гуменюк Г. Б. Вплив перехресного запилення на врожайність гібриду ріпаку озимого Куга / Г. Б. Гуменюк, О. Б. Мацюк, Р. Л. Яворівський, В. О. Хоменчук // Problemas y perspectivas de la aplicación de la investigación científica innovadora : сolección de documentos científicos «ΛΌГOΣ» con actas de la сonferencia іnternacional сientífica y рráctica (Panamá, 11 de junio de 2021). – Panamá-Vinnytsia : Centro de Estudios Estretégicos & European Scientific Platform, 2021. – С. 89–91
 3. Чень І. Б. Досвід впровадження роздільного збору побутових відходів у Тернопільській області / І. Б. Чень, Г. Б. Гуменюк // Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво – 2021 : збірник тез доповідей XXIV Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 29-30 квітня 2021 року). – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2021. – С. 109-111
 4. Гуменюк Г. Б. Факторний аналіз: використання у біологічних дослідженнях / Г. Б. Гуменюк, В. О. Хоменчук, Б. Б. Гавришок, А. В. Станіславчук // Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства : ІІ міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів (2-3 грудня, 2021 р.). – Тернопіль, 2021. – С. 76-78.
 5. Гуменюк Г. Б. Формування екологічної культури в учнів початкових класів із використанням елементів інтегрованого навчання (на прикладі «Екологічної абетки») / Г. Б. Гуменюк, М. П. Пасічник, С. О. Ястремська // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 327–328.
 6. Гуменюк Г. Б. Фосфорно-кальцієва проблема українських ґрунтів та шляхи її вирішення / Г. Б. Гуменюк, О. С. Волошин, Н. Г. Зіньковська // Ideas and innovations in natural sciences : International scientific and practical conference. (March 12–13, 2021). – Lublin : Baltija Publishing, 2021. – P. 63-66
 7. Волошин О. С. Олександр Флемінг (до 140-річчя з дня народження) / О. С. Волошин, Г. Б. Гуменюк, І. Б. Чень // Фактори експериментальної еволюції організмів, 2021. – Т. 28. – С. 156-160
 8. Волошин О. С. Особливості викладання дисциплін біологічного спрямування майбутнім вчителям природничих наук / О. С. Волошин, Г. Б. Гуменюк // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 142–146.
 9. Волошин О. С. Особливості дистанційного навчання як фактор впливу на характер освітнього процесу / О. С. Волошин, Г. Б. Гуменюк, В. Д. Волошин // Problems and Innovations in Science : The 23th International scientific and practical conference (September 20-21, 2021). – Dallas : Primedia E-launch LLC, 2021. – P. 11-14
 10. Волошин О. С. Оцінка адаптаційних можливостей осіб юнацького віку / О. С. Волошин, Г. Б. Гуменюк, В. Д. Волошин // Ideas and innovations in natural sciences : International scientific and practical conference. (March 12–13, 2021). – Lublin : Baltija Publishing, 2021. – P. 122-125
 11. Волошин О. С. Оцінка фізичного розвитку і функціонального стану організму осіб юнацького віку / О. С. Волошин, Г. Б. Гуменюк, Ю. С. Сморщок // Довкілля і здоров’я : матеріали ХХІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 35-ій річниці Чорнобильської катастрофи (Тернопіль, 22–24 квіт. 2021 р.). – Тернопіль : ТНМУ, 2021. – C. 16-18.
 12. Продуктивні якості гібридів ріпаку озимого (Brassica napus L.) / Г. Б. Гуменюк, В. О. Хоменчук, О. Б. Мацюк [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – Вип. 3 (81). – С. 39-43. – DOI : https://doi.org/10.25128/2078-2357.21.3.6
 13. Кирик М. Г. Зміна родючості ґрунтів Ізяславського району Хмельницької області /  М. Г. Кирик, Г. Б. Гуменюк, Л. В. Янковська // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича. – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 78–80.
 14. Палій Ю. Ю. Родючість ґрунтів Красилівського району Хмельницької області / Ю. Ю. Палій, Г. Б. Гуменюк, В. О. Хоменчук // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича. – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 112–114.
 15. Шеремета В. А. Характеристика ґрунтів Ярмолинецького району Хмельницької області /  В. А. Шеремета, Г. Б. Гуменюк, О. С. Волошин, Н. Г. Зіньковська // Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціо- нального природокористування в контексті сталого розвитку : Четверта Міжнародна науково-практична конференція (21–22 жовтня 2021, м. Херсон, Україна). – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. – С. 313-315
 16. Complex assessment and forecasting of chemical pollution of small rivers by economic and mathematical modelling methods / H.B. Humeniuk, V. O. Khomenchuk, N. M. Harmatiy [et al.] // Journal of geology geography and geoecology. – 2021.  – Vol.30, issue 3. – P. 460–469. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000709453300006
 17. Yastremska S. THE INFLUENCE OF EXOGENOUS XENOBIOTICS ON ADSORPTION OF IRON IONS AND HEMATOPOIESIS / S. Yastremska, N. Petryk, H. Humeniuk, O. Krekhovska-Lepiavko, B. Lokai, I. Yastremska // Pharmacologyonline. – Vol.3. – P. 1585-1596. – URL.: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85123289560&origin=AuthorNamesList&txGid=22154427cbd0f57e3fc17bd0b2625b40&isValidNewDocSearchRedirection=false&featureToggles=FEATURE_NEW_DOC_DETAILS_EXPORT:1

2020 рік

 1. Волошин О.С. Оцінка впливу забруднення повітря на показники захворюваності органів дихання / О. С. Волошин, Г. Б. Гуменюк // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 58-60.
 2. Яремська М. Р. Математичне моделювання на основі кореляційного аналізу досліджень елементів живлення в ґрунтах / М. Р. Яремська, Г. Б. Гуменюк // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 160-163.
 3. Кирик М. Г. Фізико-географічна характеристика Хмельницької областІ / М. Г. Кирик, Г. Б. Гуменюк // Шлях у науку: перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 58-60.
 4. Антонюк Ю. Ю. Характеристика основних показників родючості грунтів / Ю. Ю. Антонюк, Г. Б. Гуменюк // Шлях у науку: перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 58-62.
 5. Шеремета В. А. Характеристика грунтів Хмельницької області / В. А. Шеремета, Г. Б. Гуменюк // Шлях у науку: перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 62-64.
 6. Дробик Н. М. Лабораторний практикум із загальної екології : для студентів біологічних та екологічних спеціальностей педагогічних закладів вищої освіти / Н. М. Дробик, Л. Р. Грицак, Г. Б. Гуменюк. – Вид. 3-тє, доповн. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюк, 2020. – 130 с.
 7. Гуменюк Г. Б. Зміна якості водного середовища під впливом йонів плюмбуму / Г. Б. Гуменюк, В. О. Хоменчук, Н. Г. Зіньковська // Стратегія розвитку держави в умовах новітніх викликів міжнародному порядку: політичний, правовий, економічний, гуманітарний, екологічний виміри : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (5 травня 2020 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 142–146.

 2019 рік

 1. Волошин О. С. Оцінка стану соматичного здоров’я осіб юнацького віку з різним рівнем функціонального резерву серця / О. С. Волошин, Г. Б. Гуменюк // Вісник наукових досліджень : науково-практичиний журнал. – Тернопіль, 2019. – № 1. – С. 28–33.
 2. Волошин О. С. Модернізація змісту вищої освіти і формування системи компетентностей як фактори становлення інноваційного мислення випускника / О. С. Волошин, Г. Б. Гуменюк, В. Д. Волошин [та ін.] // Strategy of quality in industry and education : XV International conference (Varna, Bulgaria, 3-6 June 2019). – Varna, 2019. – С. 263–266.
 3. Вміст легкогідролізованого азоту в грунтах Шумського району Тернопільської області / Г. Б. Гуменюк, В. О. Хоменчук, О. С. Волошин, І. Б. Чень // Матеріали наукових читань, присвячених 120-річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором університету святого Володимира С. Г. Навашиним, Тернопіль, 06-07 лютого 2019 р. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 119–121.
 4. Гуменюк Г. Б. Чарльз Дарвін – вчений-еволюціоніст / Г. Б. Гуменюк, І. Б. Чень, О. С. Волошин // Фактори експериментальної еволюції організмів. 2019. Т. 25. С. 344347.
 5. Динаміка вмісту нітрогеновмісних сполук у гідроекосистемах річок Прип’ять та Турія / Г. Б. Гуменюк, О. С. Волошин, В. О. Хоменчук [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль, 2019. – № 2. – С. 58–63.
 6. Родючість грунтів Зборівського району Тернопільської області / М. В. Проданова, Г. Б. Гуменюк, Т. М. Шимонюк [et al.] // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В., 4–5 лист. 2019 р., Тернопіль. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 257–259.
 7. Киселенко О. А. Родючість грунтів Теофіпільського району Хмельницької області / О. А. Киселенко, Г. Б. Гуменюк // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В., 4–5 лист. 2019 р., Тернопіль. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 138–140.
 8. Порівняльна характеристика вмісту кальцію в грунтах Тернопільської області / У. О. Гнида, Г. Б. Гуменюк, О. С. Волошин, Н. Г. Зіньковська // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В., 4–5 лист. 2019 р., Тернопіль. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 101–104.
 9. Волошин О. С. Оцінка функціональних резервів серця осіб юнацького віку / О. С. Волошин, Г. Б. Гуменюк // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В., 4–5 лист. 2019 р., Тернопіль. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 87–90.
 10. Чень І. Б. Організація самостійної роботи студентів у процесі навчання фізіології людини і тварин / І. Б. Чень, Г. Б. Гуменюк // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії. Біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 116-118.
 11. Дробик Н. М. Лабораторний практикум із загальної екології : для студентів біологічних та екологічних спеціальностей вищих педагогічних закладів освіти) / Н. М. Дробик, Л. Р. Грицак, Г. Б. Гуменюк. – Тернопіль : ТНПУ ім В. Гнатюка, 2019. – 130 с.
 12. Гуменюк Г. Б. Методичні рекомендації для вивчення курсу «Соціальна екологія та проблеми природокористування» : для студентів біологічних спеціальностей  вищих педагогічних навчальних закладів / Г. Б. Гуменюк, Н. М. Дробик. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка. – 83 с.
 13. Stepanyuk A.V. Eсоlogical and mathematical modeling tools usage in natural sciences teachers training / A. V. Stepanyuk, H. B. Humeniuk, N. М. Garmatiy, V. V. Hrubinko // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2019. – Вип.1 (5) – С.6-16.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах