Web of Science ResearcherID: I-7425-2018

Gruwko

Кандидат економічних наук

Доцент

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Удич М. Корупція в освіті / М. Удич ; наук. кер. В. Грушко // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 40. – С. 103-105
 2. Методичні рекомендації до написання та захисту курсових робіт : для здобувачів першого (бакалаврcького) рівня вищої освіти спеціальності 017 Фізична культура і спорт Освітньо-професійна програма «Фізична реабілітація» / О. Р. Барладин, Л. О. Вакуленко, С. З. Храбра [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 24 с.
 3. Смертюк С. Молодь у суспільстві, що трансформується: основні її проблеми і перспективи / С. Смертюк ; наук. кер. В. Грушко // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 40. – С. 100-103
 4. Грушко В. Психологічне коріння максимізації вигоди та її екологічні, соціально-економічні ризики для суспільства / В. Грушко // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції (11-12 травня 2023 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – С. 129-133
 5. Блащак Д. Феномен злочину / Д. Блащак ; наук. кер. В. Грушко // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 40. – С. 98-100
 6. Грушко В. Щастя як стан, як мета, як цінність / В. Грушко, А. Мурадян // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції (11-12 травня 2023 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – С. 70-73

2022 рік

 1. Грушко В. С. Міжнародні економічні відносини: Україна-ЄС : навчально-методичний посібник для студентів стаціонарної форми навчання / В. С. Грушко, _[укладач]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 44 с.
 2. Киданюк В. Особливості розвитку міжнародної трудової міграції / В. Киданюк ; наук. кер. В. Грушко // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – Вип. 39. – С. 70-75
 3. Грушко В. Ринковий лібералізм та етика як різні стратегії розвитку економіки / В. Грушко // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 145–150.

2021 рік

 1. Андрушків Б. Механізм вільного ринку як інструмент опанування економічної влади над суспільством та інститутами держави / Б. Андрушків, В. Грушко, Л. Мельник [та ін.] // Галицький економічний вісник. – Тернопіль, 2021. – № 6 (73). – С. 5-15. DOI : https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2021.06.005
 2. Грушко В. С. Парейдольна ілюзія ринку і соціальні контрасти / В. Грушко // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 90–94.
 3. Institutional principles of functioning and development in society of post-soviet countries / L. Pavlyshyn, V. Grushko, N. Saenko // Laplage em revistA. – 2021. – Vol. 7, Issue E. – P.564–570. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:000693750700023

2020 рік

 1. Грушко В. 5G-революція і новий виток технологічних війн / В. Грушко // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 червня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль: Вектор, 2020. – С. 12-14.
 2. Грушко В.С. Пошуки сенсів в хаосмосі реальності. Всеосяжна влада патернів як фактор постійної повторюваності процесів у житті суспільства. – [Б. м.]: GlobeEdit, 2020. – 120 с.

 2019 рік

 1. Грушко В. Занепад традиційних цінностей в епоху постмодерну / В. Грушко // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез : Міжнародна науково-практична конференція, 4-5 квіт. 2019 р. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 37–38.
 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах