mohun

Кандидат мистецтвознавства

Викладач кафедри музикознавства та методики музичного мистецтва 

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

  1. Гиса О. А. Основний музичний інструмент (фортепіано) : Методичні рекомендації для самостійної роботи іноземних студентів підготовки магістра спеціальність 025 Вища освіта «Музичне мистецтво» / О. А. Гиса. – Тернопіль, 2021. – 14 с.

2020 рік

  1. Hysa O. Edukacja kulturalna studentów z niepełnosprawnością na przykładzie wybranych uczelni poznańskich / O. Hysa // Uropean humanities studies : State and Society. – 2020. Is. 1. – P. 175-191.

 2019 рік

  1. Гиса О. Сучасна краківська музикологічна школа та її представники / О. Гиса // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство. – Тернопіль, 2019. – № 1. – С. 142–148.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах