Web of Science ResearcherID: І-7422-2018

Hrabuk N.MКандидат наук з фізичного виховання і спорту

Доцент кафедри теоретичних основ і методики фізичного виховання

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

ResearhGate 

Scopus

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

  1. Грубар І. Морфологічні показники футболістів різного амплуа / І. Грубар, Н. Грабик / Спортивні ігри : науковий журнал. – Харків, 2020. – Вип. 3(17). – С. 14-24.
  2. Development of Creative Thinking of Secondary School Pupils at Physical Cultural Lessons in Ukraine: Realities and Perspectives / I. Omelyanenko, V. Naumchuk, A. Stepanyuk [et al.] // International journal of applied exercise physiology. – Mazandaran : ESSA, 2020. – Vol. 9, issue 6. – P. 140-148.
  3. Coordination skills development of mogul skiers at the initial and preliminary stages of basic training / V. Naumchuk, N. Grabyk, I. Omelyanenko // International journal of applied exercise physiology. – EESA, 2020. – Vol.9, n. 9. – P. 105–113.
  4. Грубар І. Я. Вплив занять футболом на морфофункціональний статус дітей молодшого шкільного віку / І. Я. Грубар, Н. М. Грабик // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді : матеріали п’ятого регіонального науково-методичний семінару (18-19 грудня 2018 року). – Тернопіль : Тайп, 2020. – С. 54–60.
  5. Грабик Н. М. Порівняльний аналіз фізичної і технічної підготовленості футболістів різного ігрового амплуа студенської команди / Н. М. Грабик, А. С. Вадовський, Н. Р. Заверуха // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді : матеріали п’ятого регіонального науково-методичний семінару (18-19 грудня 2018 року). – Тернопіль : Тайп, 2020. – С. 49–54.

 2019 рік

  1. Грабик Н. М. Фундатор зимових екстремальних олімпійських видів спорту на теренах Тернопільщини / Н. М. Грабик // Олімпійський рух на теренах Західної України – минуле та сьогодення: матеріали регіонального науково-методичного семінару. – Тернопіль :  ТАЙП, 2019. – С. 38–41.
  2. Грубар І. Вплив ігрових видів спорту на формування опорно-ресорної властивості стопи / І. Грубар, Н. Грабик // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конф., 24–25 жовтня 2019 року. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – С. 15–20.
  3. Грабик Н. Сучасні зимові види спорту та розваг – як спорт для всіх / Н. Грабик, Т. Романишин, О. Масира // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конф., 24–25 жовтня 2019 року. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – С. 62–66.
  4. Грабик Н. Вплив позаурочних форм фізичного виховання на фізичний стан учнів 9–10 років / Н. Грабик, І. Грубар, Я. Якимишин // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конф., 24–25 жовтня 2019 року. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – С. 7–14.
  5. Physical training in rehabilitation of 10-13 years old children with fractures of bones of the lower third of forearm / S. Gumenyuk, I. Hrubar, Y. Hrubar [et al.] // Georgian medical news. – 2019. – Issue 296. – P. 36–41. URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85077335740&origin=AuthorNamesList&txGid=91e8113b15b449a4ab02163f2e574565

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах