Garasum

 

Кандидат філологічних наук

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Scopus

 

 

 

 

 

Бібліографія

  (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

  1. Гарасим Т. О. Коронеологізми: спроба моніторингу мовних змін в англійській мові під час пандемії / Т. О. Гарасим // Категорія «зміни» у соціальних і гуманітарних дослідженнях: матеріали V міжнародного Тернопільського методологічного колоквіуму, 26-27 березня 2021 року. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – C. 11–13.

2020 рік

  1. Гарасим Т. О. Формування вмінь аудіювання з використанням інтернет-ресурсів при вивченні англійської мови / Т. О. Гарасим, А. Р. Зубрик // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 107-109.
  2. Гарасим Т. Типологія словесних поетичних образів збірки «Між горами» Р. Фроста / Т. Гарасим, А. Зубрик // Актуальні питання гуманітарних наук. – 2020. – Т. 1, вип. 28. – С. 40-45.
  3. Labashchuk O. Autobiographical narratives about the pregnancy experience: symbols, myths, interpretations / O. Labashchuk, T. Reshetukha, T. Harasym // Studia Ethnologica Croatica. 2020. – Vol. 32, іssue 1. – P. 283–307. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85099956664&origin=resultslist

2019 рік

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах