GevkoV

 

Кандидат історичних наук

Доцент 

 

 

 Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

Google Scholar

 ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2022 рік

  1. Гевко В. Р. Розвиток професійної компетентності здобувачів вищої освіти в контексті вивчення курсу «сучасні маніпулятивні технології» / В. Р. Гевко // Теорія і практика підготовки конкурентоспроможного фахівця як вектор освітніх парадигм : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (29-30 вересня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2022. – C. 60-63.
  2. The formation of future teachers professional readyness to innovation activity by means of digital technologies / O. Tsiuniak, G. Rozlutska, M. Sokol [et al.] // Revista de investigaciones-universidad del quindio. – 2022. – Vol. 34. – P. 136-143. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000881587900009

2021 рік

  1. Гевко В. Р. Фундаментальні цінності академічноі доброчесності в умовах дистанційного навчання / В. Р. Гевко, М. Любінецька // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 218–222.

2020 рік

  1. Гевко В. Р. Іноземна мова у професійній діяльності науково-педагогічних працівників / В. Р. Гевко // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (19 березня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. –   С. 294–297.
  2. Гевко В. Трансформація системи освіти в умовах дистанційного навчання: нові виклики та перспективи / В. Гевко // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 червня 2020 року, м. Тернопіль. ТНПУ ім. В. Гнатюка). – Тернопіль: Вектор, 2020. – С. 105–108.
  3. Гевко В. Р. Еволюція політики Східного партнерства ЄС: нові можливості для реалізації євроінтеграційних устремлінь України / В. Р. Гевко // Стратегія розвитку держави в умовах новітніх викликів міжнародному порядку: політичний, правовий, економічний, гуманітарний, екологічний виміри : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (5 травня 2020 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 20–26.

2019 рік

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах

[ Geri ]