GevkoV

 

Помічник ректора

Доцент кафедри філософії та суспільних наук

учений секретар

 

 Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

Google Scholar

 ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

  1. Гевко В. Р. Фундаментальні цінності академічноі доброчесності в умовах дистанційного навчання / В. Р. Гевко, М. Любінецька // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 218–222.

2020 рік

  1. Гевко В. Р. Іноземна мова у професійній діяльності науково-педагогічних працівників / В. Р. Гевко // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (19 березня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. –   С. 294–297.
  2. Гевко В. Трансформація системи освіти в умовах дистанційного навчання: нові виклики та перспективи / В. Гевко // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 червня 2020 року, м. Тернопіль. ТНПУ ім. В. Гнатюка). – Тернопіль: Вектор, 2020. – С. 105–108.
  3. Гевко В. Р. Еволюція політики Східного партнерства ЄС: нові можливості для реалізації євроінтеграційних устремлінь України / В. Р. Гевко // Стратегія розвитку держави в умовах новітніх викликів міжнародному порядку: політичний, правовий, економічний, гуманітарний, екологічний виміри : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (5 травня 2020 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 20–26.

2019 рік

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах