Web of Science ResearcherID: I-7585-2018

goncharovska

Кандидат психологічних наук

Викладач кафедри психології розвитку та консультування

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

  1. Гончаровська Г. Психологічні особливості типових способів поведінки в конфлікті у старших підлітків / Г. Гончаровська // Методологічні, теоретичні та практичні проблеми психологічної науки : збірник статей учасників Третьої Міжнародної наукової інтернет-конференції (16 березня 2021 р., м. Дрогобич). – Дрогобич : Швидкодрук, 2021. – C. 74–80.
  2. Гончаровська Г. Ф. Особливості використання сучасних технологій в інклюзивному середовищі / Г. Ф. Гончаровська , О. Р. Мартиняк, У. І. Цимбала // Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат : матеріали І Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 8 квітня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 52–56.
  3. Чіп Р. С. Проблема ґендерної ідентичності зростаючої особистості у контексті психології конфлікту / Р. С. Чіп, Г. Ф. Гончаровська // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 15-16 квітня 2021 року). – Тернопіль : Тайп, 2021. – С. 461–463.
  4. Гончаровська Г. Ф. Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами : навчально-методичний посібник для викладачів та студентів спеціальності 053 "Психологія", 016 "Спеціальна освіта (Інклюзивна освіта)". – Тернопіль, ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2021. – 143 с.

 2019 рік

  1. Система практик у професійній підготовці психологів : навчально-методичний посібник / З. М. Адамська, І. П. Андрійчук, О. М. Воронкевич [et al.] ; за заг. ред. Г. К. Радчук. – Вид. 2-ге, випр. і допов. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – 416 с.
 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах