Web of Science ResearcherID: I-7278-2018

hotsa_nm

 

Кандидат філологічних наук

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

  1. Гоца Н. Специфіка мовного вираження соціокультурної ідентичності сучасних афро-американських есеїсток крізь призму антропоцентричної парадигми / Н. Гоца // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. — Чернівці : Рута, 2020. — Вип. 823 : Германська філологія. — С. 63–67.
  2. Гоца Н. Синтаксичні структури вираження емотивності у романах Тоні Моррісон / Н. Гоца, Н. Пасічник, А. Косенко // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. — Дрогобич : Гельветика, 2020. — Вип. 29, т. 4. — С. 110–115.

2019 рік
  1. Гоца Н. М. Гендерна спрямованість авторського мовлення в жіночому мемуарному романі / Н. М. Гоца // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць. Серія : Філологія. — Одеса : Гельветика, 2019. — Вип. 43, т. 5. — С. 48–51.
  2. Гоца Н. М. Труднощі перекладу абревіатур медичної клінічної термінології / Н. М. Гоца // Молодь: освіта, наука, духовність : тези доповідей ХVI Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених (м. Київ, 16–18 квітня 2019 р.). — Київ, 2019. — Ч. ІІ. — С. 57–60.
 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах