GrodІ

Доктор фізико-математичних наук

Професор

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

  1. Габрусєв В. Ю. Засоби системи управління навчальними ресурсами MOODLE для проведення тестового контролю знань / В. Ю. Габрусєв, І. М. Грод, О. О. Кулянда // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2020. – С. 159–162.
  2. About the technology of augmented reality objects creating in physical space / N. Balyk, I. Grod, Ya. Vasylenko [et al.] // Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту - ISDMCI'2020: матеріали міжнародної наукової конференції (25-29 травня 2020 р., с. Залізний порт). – Херсон: Вишемирський В. С., 2020. – С. 7–9.
  3. Габрусєв В. Ю. Застосування пакету динамічної математики Geogebra при вивченні природничих дисциплін / В. Ю. Габрусєв, І. М. Грод, П. І. Чопик  // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 202–205.

 2019 рік

  1. Грод І. М. RStudio як один із інструментів дослідження задач з курсу «Комп’ютерна математика» / І. М. Грод, Ю.Ю. Андреєва // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 5 квітня, 2019). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 13–16.
  2. Грод І. М. Програмне середовище Python як додатковий інструмент при засвоєнні математичного аналізу студентами IT- спеціальностей / І. М. Грод, Я. В. Крайдуба // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 5 квітня, 2019). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 17–20.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах