Web of Science ResearcherID: I-7343-2018

Grubar

Кандидат наук з фізичного виховання та спорту

Доцент кафедри теоретичних основ і методики фізичного виховання

 

 Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

  1. Грубар І. Морфологічні показники футболістів різного амплуа / І. Грубар, Н. Грабик / Спортивні ігри : науковий журнал. – Харків, 2020. – Вип. 3(17). – С. 14-24.
  2. Coordination skills development of mogul skiers at the initial and preliminary stages of basic training / V. Naumchuk, N. Grabyk, I. Omelyanenko // International journal of applied exercise physiology. – EESA, 2020. – Vol.9, n. 9. – P. 105–113.
  3. Грубар І. Я. Вплив занять футболом на морфофункціональний статус дітей молодшого шкільного віку / І. Я. Грубар, Н. М. Грабик // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді : матеріали п’ятого регіонального науково-методичний семінару (18-19 грудня 2018 року). – Тернопіль : Тайп, 2020. – С. 54–60.

 2019 рік

  1. Грубар І. Вплив ігрових видів спорту на формування опорно-ресорної властивості стопи / І. Грубар, Н. Грабик // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конф., 24–25 жовтня 2019 року / редкол.: В. Омельяненко, І. Омельяненко. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – С. 15–20.
  2. Грабик Н. Вплив позаурочних форм фізичного виховання на фізичний стан учнів 9–10 років / Н. Грабик, І. Грубар, Я. Якимишин // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конф., 24–25 жовтня 2019 року / редкол.: В. Омельяненко, І. Омельяненко. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – С. 7–14.

 

 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах