Web of Science ResearcherID: G-6215-2018

Gumenjyk V

 

Доктор педагогічних наук

Професор кафедри теорії і методики олімпійського та професійного спорту

 

 Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Кошівка О. Планування фітнес-тренувань з врахуванням впливу менструального циклу на фізичну активність жінок молодого віку / О. Кошівка ; наук. кер. С. Гуменюк // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 40. – С. 118-121
 2. Басараб А. Ставлення та зацікавленість тернополян верховою їздою на конях / А. Басараб ; наук. кер. С. Гуменюк // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 40. – С. 115-118
 3. Гуменюк С. Чинники впливу на популярність спортивних заходів серед українців / С. Гуменюк, А. Басараб // Шляхи розвитку рухової активності молоді України : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Дрогобич, 27 квітня 2023 р.). – Дрогобич : По́світ, 2023. – С. 251-261
 4. Mechanisms of the adaptive reactions development in the students’ body / S. Gumenyuk, O. Hulka, H. Slozanska [et al.] // Trends in Sport Sciences : University School of Physical Education. – Poznań, 2023. – Vol. 30, іssue 2. – P. 37-45. – URL. : https://www.scopus.com 

2022 рік

 1. Гуменюк С. В. Виховання інтересу в учнів 5-9 класів до занять фізичною культурою / С. В. Гуменюк, В. В. Рихель // Олімпійський рух на теренах Західної України – минуле та сьогодення : матеріали регіонального науково - методичного семінару (24-25 лютого 2022 р.). – Тернопіль : ТАЙП, 2022. – С. 20-25
 2. Гуменюк С. Діяльність сокільських товариств у міжвоєнний період з 1920 по 1939 роки / С. Гуменюк // Історія фізичної культури народів Європи : збірник тез доповідей V Міжнародного наукового конгрессу істориків фізичної культури (27 вересня 2022 р.). – Луцьк : Волинський нац. ун-т. ім. Л. Українки, 2022. – С.28-29.
 3. Гуменюк С. В. Історичні аспекти розвитку фізичної культури і спорту : навчальний посібник / С. В. Гуменюк, О. Т. Винничук. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 220 с.
 4. Гуменюк С. В. Методика наукових досліджень у фізичному вихованні та спорті : навчально-методичний посібник / С. В. Гуменюк, О. В. Гулька, С. Т. Сапрун. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 322 с.
 5. Гулька О. В. Мобільні застосунки як засіб підвищення рухової активності студентів під час дистанційного навчання / О. В. Гулька, С. В. Гуменюк, С. О. Кардаш // Шляхи розвитку рухової активності молоді України : матеріали ІV всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Дрогобич, 12 травня 2022 р.). – Дрогобич : Посвіт, 2022. – С. 231-238
 6. Гуменюк С. В. Науково-дослідницька діяльність студентів у закладах вищої освіти // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (27-28 жовнтя 2022 р.). – Тернопіль : ТАЙП, 2022. – С. 81-86.
 7. Сапрун С. Олімпійська освіта : навчально-методичний посібник / С. Сапрун, С. Гуменюк. – Тернопіль : Вектор, 2022. – 217 с.
 8. Гуменюк С.В. Шляхи виховання інтересу школярів 5-9 класів до занять руховою активністю / С. В. Гуменюк, О. В. Гулька, В. В. Рихель // Шляхи розвитку рухової активності молоді України : матеріали ІV всеукраїнської науково-практичної конференції. (м. Дрогобич, 12 травня 2022 р.). – Дрогобич : Посвіт, 2022. – С. 37-45

2021 рік

 1. Effect of yoga on biological age indicators of 14-15-year-old girls / S. Gumenyuk, I. Sereda, O. Hulka [et al.] // Journal of Physical Education and Sport. – 2021. – Vol. 21. – P. 2956–2962. – URL. : https://www.scopus.com

2020 рік

 1. Using dance exercises at physical training lessons in the 5-th forms as a mean of versatile development of pupils / V. Naumchuk, I. Mashtaler, O. Sopotnytska, S. Gumenyuk [et al.] // International journal of applied exercise physiology. – Mazandaran : ESSA, 2020. – Vol. 9, issue 5. – P. 83-90.
 2. Psychomotor development of the middle school age children with hearing impairment in the process of physical education / V. Naumchuk, M. Oliiar, S. Gumenyuk, V. Vykhrushch [et al.] // International journal of applied exercise physiology. – Mazandaran : ESSA, 2020. – Vol. 9, issue 3. – P. 9-20..
 3. Formation of complex system of educational and training tasks in physical education of 13-14 years old schoolchildren / V. Naumchuk, L. Mosiychuk, S. Gumenyuk, S. Saprun [et al.] // International journal of applied exercise physiology. – Mazandaran : ESSA, 2020. – Vol. 9, issue 3. – P. 26-40. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000520847700004
 4. Гуменюк С. В. Використання технології проектів у професійній підготовці майбутніх учителів фізичної культури / С. В. Гуменюк // Молодь і ринок. – 2020. – №1 (180). – С. 36-40 .
 5. Гуменюк С. В. Методичні рекомендації для написання курсових та магістерських робіт студентами спеціальності 017 "Фізична культура і спорт" / С. В. Гуменюк, С. Т. Сапрун, П. І. Ладика. – Тернопіль : Вектор, 2020. – 40 с.
 6. Гуменюк С. В. Спортивний травматизм та його профілактика / С. В. Гуменюк // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді : матеріали п’ятого регіонального науково-методичний семінару (18-19 грудня 2018 року). – Тернопіль : Тайп, 2020. – С. 66–69.

 2019 рік

 1. Гуменюк С. Інтенсивні технології навчання у професійній підготовці майбутніх учителів фізичної культури / С. Гуменюк // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конф., 24–25 жовтня 2019 року. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – С. 133–138.
 2. Гуменюк С. В. [Рецензія] / С. В. Гуменюк // Актуальнi питання гуманiтарних наук. – 2020. – Вип 28, том. 5. – С. 265-266. – Рец. на мон.: Організаційно-педагогічні засади фізичного виховання дітей та молоді на буковині : монографія / М. В. Кожокар, О. О. Цибанюк, Ю. Ю. Мосейчука [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2019. – 235 с.
 3. Гуменюк С. В. Формування системи продуктивного педагогічного мислення майбутніх учителів фізичної культури на основі андрагогічних принципів / С. В. Гуменюк, Ю. С. Кузь, С. Т. Сапрун // International scientific and practical conference «Influence of scientific achievements in education on the development of modern society» : conference proceedings, April 26-27, 2019. – Vilnius : Izdevnieciba «Baktija Publishing».  – P. 50–53. 
 4. Physical training in rehabilitation of 10-13 years old children with fractures of bones of the lower third of forearm / S. Gumenyuk, I. Hrubar, Y. Hrubar [et al.] // Georgian medical news. – 2019. – Issue 296. – P. 36–41. URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85077335740&origin=resultslist

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах