Grucak

Кандидат філологічних наук

Доцент кафедри теорії і методики української та світової літератури

 

 

 Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

 

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

  1. Hrytsak N. Distance learning of «history of nineteenth-century foreignliterature» course in the context of covid-19 pandemic: educators’ experiences / N. Hrytsak, H. Derkach, N. Kuchma, O. Labashchuk // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка 2021. – № 1. – C. 189–198.
  2. Грицак Н. Р. Студенти покоління Z: зміни освітньої парадигми / Н. Р. Грицак // Категорія «зміни» у соціальних і гуманітарних дослідженнях: матеріали V міжнародного Тернопільського методологічного колоквіуму, 26-27 березня 2021 року. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – C. 20–22.
    2020 рік
  3. Грицак Н. Теория і методика жанрового аналізу малих епічних і ліро-епічних різнонаціональних художніх творів : монографія / Н. Грицак. – Тернопіль, 2020. – 400 с.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах