Grucak

Доктор педагогічних наук,
кандидат філологічних наук,

професор кафедри української та зарубіжної літератур і методик їх навчання

  Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Гудз М. Медіаграмотність як пріоритетний напрямок розвитку сучасного інформаційного суспільства / М. Гудз ; наук. кер. Н. Грицак // Сучасний масмедійний простір: реалії та перспективи розвитку : збірник тез за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції для молодих учених і здобувачів освіти (м. Тернопіль, 11 квітня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 134-136
 2. Грицак Н. Р. Парадигма цінностей у новелістиці Гі де Мопассана / Н. Р. Грицак // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез IV Міжнародної науково-практичної конференції (28 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 78-80
 3. Грицак Н. Сторітелінг як інструмент формування професійно-мовленнєвої компетентності здобувачів вищої освіти / Н. Грицак // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2023. – № 8 (216). – С. 48-52. DOI : https://doi.org/10.24919/2308-4634.2023.285797
 4. Грицак Н. Р. Художня література як психотерапія в умовах воєнного стану в Україні / Н. Р. Грицак // Література в мультикультурному дискурсі: збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції (6 квітня, 2023 р.). – Полтава : ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 2023. – С. 69-72
 5. BLENDED LEARNING - A NEW EDUCATIONAL PARADIGM / L. Hrytsak, N. Hrytsak, N. Mishchuk [et al.] // AD ALTA-JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH. – HRADEC KRALOVE : MAGNANIMITAS, 2023. – Vol. 13, issue 2. – P. 34-39. URL: https://www.webofscience.com
 6. Increasing the effectiveness of the quality of education among students of higher education on the basis of modern information technologies / T. Halytska-Didukh, N. Hrytsak, T. Soroka [et al.] // Conhecimento & Diversidade. -  Rio De Janeiro : Centro Univ La Salle-Rj, 2023. – Vol. 15, issue 37. – P. 1-15 URL.: https://www.webofscience.com 

2022 рік

 1. Грицак Н. Актуальні підходи до вивчення літератури рідного краю (на матеріалі новели Богдана Лепкого «Цвіт щастя») / Н. Грицак // «Колисав мою колиску вітер рідного Поділля»: творчий феномен Богдана Лепкого» (до 150-річчя від дня народження українського митця) : збірник тез міжнародної наукової конференції (9-10 листопада 2022 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 140-144
 2. Грицак Н. Р. Жанрова компетентність як складник професійного іміджу майбутнього вчителя зарубіжної літератури / Н. Р. Грицак // Тенденції і перспективи вивчення літератури у середній і вищій школах : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (15 грудня 2022 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 39-43
 3. Грицак Н. Загальнолюдські цінності як компонент моделі сучасного суспільства / Н. Грицак, Л. Грицак // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 38–40.
 4. Грицак Н. Проблема читання художньої літератури у контексті сучасних реалій / Н. Грицак // Слово. Стратегії. Інновації : колективна монографія. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2022. – С. 211-237.
 5. Грицак Н. У пошуках власного «я» (на матеріалі роману «Буба» Барбари Космовської) / Н. Грицак // Матеріали ІІ Міжнародної славістичної конференції, присвяченої пам’яті святих Кирила і Мефодія. – Харків – Шумен : ХНПУ; ХІФТ, 2022. – С. 235–240.
 6. COVID-19 Vaccination and Ukrainians: Myths, Memes and Narratives / O. Labashchuk, T. Reshetukha, H. Derkach, O. Kushnir, N. Hrytsak // Cesky Lid. – Prague : Institute of Ethnology Czech Academy of Sciences, 2022. – Vol. 109, issue 4. – P. 463-486. – URL.: https://www.scopus.com

2021 рік

 1. Hrytsak N. Distance learning of «history of nineteenth-century foreignliterature» course in the context of covid-19 pandemic: educators’ experiences / N. Hrytsak, H. Derkach, N. Kuchma, O. Labashchuk // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка 2021. – № 1. – C. 189–198.
 2. Грицак Л. Р. Оцінка ефективності технологій in situ та ex situ для збереження видів роду Gentiana L. / Л. Р. Грицак, М. З. Прокоп'як, О. Ю. Майорова, Н. М. Дробик  та ін. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. Вип. 4 (81). С. 23-30. DOI : https://doi.org/10.25128/2078-2357.21.%204.4
 3. Грицак Н. Р. Студенти покоління Z: зміни освітньої парадигми / Н. Р. Грицак // Категорія «зміни» у соціальних і гуманітарних дослідженнях: матеріали V міжнародного Тернопільського методологічного колоквіуму, 26-27 березня 2021 року. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – C. 20–22.

2020 рік

 1. Грицак Н. Теорія і методика жанрового аналізу малих епічних і ліро-епічних різнонаціональних художніх творів : монографія / Н. Грицак. – Тернопіль, 2020. – 400 с.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах