logo1 1

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

 1. Бібліотека Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського
 2. Бібліотека Вінницького національного аграрного університету
 3. Бібліотека Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова
 4. Науково-технічна бібліотека Вінницького національного технічного університету

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ

 1. Бібліотека Волинського національного університету ім. Лесі Українки

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

 1. Бібліотека Дніпровського державного аграрно-економічного університету
 2. Бібліотека Криворізького національного університету
 3. Бібліотека Університету імені Альфреда Нобеля
 4. Наукова бібліотека Дніпровського національного університету ім. О. Гончара
 5. Науково-технічна бібліотека Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

 1. Бібліотека ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет"
 2. Бібліотека Донбаської державної машинобудівної академії
 3. Наукова бібліотека Донецьного національного університету ім. В. Стуса
 4. Науково-технічна бібліотека Донецького національного технічного університету
 5. Науково-технічна бібіліотека Приазовського державного технічного університету

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

 1. Бібліотека Житомирського державного університету ім. І. Франка
 2. Бібліотека Поліського національного університету

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

 1. Наукова бібліотека Мукачівського державного університету
 2. Наукова бібліотека Ужгородського національного університету

ЗАПОРІЖСЬКА ОБЛАСТЬ

 1. Бібліотека Бердянського державного педагогічного університету
 2. Бібліотека Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б. Хмельницького
 3. Наукова бібліотека Запорізького державного медичного університету
 4. Наукова бібліотека Запорізького національного університету
 5. Наукова бібліотека Національного університету "Запорізька політехніка"

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

 1. Бібліотека університету Короля Данила
 2. Наукова бібліотека Івано-Франківського національного медичного університету
 3. Наукова бібліотека Прикарпатського національного педагогічного університету ім. В. Стефаника
 4. Науково-технічна бібліотека Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

МІСТО КИЇВ

 1. Бібліотека Київського національного лінгвістичного університету
 2. Бібліотека Київського національного торговельно-економічного університету
 3. Бібліотека Київського національного університету будівництва і архітектури
 4. Бібліотека національного транспортного університету
 5. Бібліотека національної академії внутрішніх справ
 6. Бібліотека національної академії державного управління при президентові України
 7. Навчально-наукова бібліотека університету Крок
 8. Наукова бібліотека ім. М. В. Довнар-Запольського Київського національного економічного університету ім. В.Гетьмана
 9. Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету ім. Т.Шевченка
 10. Наукова бібліотека Національного університету "Києво-Могилянська академія"
 11. Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університетуУкраїни "КПІ"
 12. Науково-технічна бібліотека національного авіаційного університету
 13. Науково-технічна бібліотека національного університету харчових технологій
 14. Міжнародний бібліотечно-інформаційний центр ім. Ярослава Мудрого (МБІЦ) Міжрегіональної Академії управління персоналом

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

 1. Бібліотека Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка
 2. Бібліотека Львівського державного університету безпеки життєдіяльності
 3. Бібліотека Львівського державного університету внутрішніх справ МВС України
 4. Бібліотека Львівського торговельно-економічного університету
 5. Бібліотека української академії друкарства
 6. Бібліотека українського католицького університету
 7. Наукова бібліотека Львівського національного медичного університету ім. Д. Галицького
 8. Наукова бібліотека Львівського національного університету ім. І. Франка
 9. Науково-технічна бібліотека національного університету "Львівська політехніка"

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

 1. Бібліотека Луганського національного університету ім. Т. Шевченка
 2. Наукова бібліотека Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

 1. Бібліотека Миколаївського національного аграрного університету
 2. Наукова бібліотека Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
 3. Наукова бібліотека Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського
 4. Наукова бібліотека Чорноморського національного університету імені Петра Могили

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

 1. Бібліотека Південоукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського
 2. Бібліотека Одеського національного економічного університету
 3. Бібліотека Одеського національного медичного університету
 4. Бібліотека Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
 5. Бібліотека Одеської державної академії будівництва та архітектури
 6. Бібліотека Одеської національної академії зв'язку ім. О. С. Попова 
 7. Бібліотека Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової
 8. Наукова бібліотека Національного університету "Одеська юридична академія"
 9. Наукова бібліотека Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова
 10. Науково-технічна бібліотека державного університету "Одеська політехніка"
 11. Науково-технічна бібліотека Одеської національної академії харчових технологій
 12. Науково-технічна бібліотека Одеської національної морської академії

 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

 1. Бібліотека Полтавського державного аграрного університету
 2. Бібліотека Полтавського державного медичного університету
 3. Бібліотека ім. М. А. Жовтобрюха Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка

РІВНЕНЬСЬКА ОБЛАСТЬ

 1. Бібліотека Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім. акад. С. Дем’янчука
 2. Бібліотека Рівненьської медичної академії
 3. Наукова бібліотека національного університету "Острозька академія"
 4. Наукова бібліотека національного університету водного господарства та природокористування
 5. Наукова бібліотека Рівненського державного гуманітарного університету

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

 1. Бібліотека Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка
 2. Бібліотека Конотопського інституту Сумського державного університету
 3. Бібліотека Сумського державного університету
 4. Наукова бібліотека Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка
 5. Наукова бібліотека Сумського національного аграрного університету

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

 1. Бібліотека ім. Л. Каніщенка Західноукраїнського національного університету
 2. Бібліотека Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка
 3. Бібліотека Тернопільського національного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського
 4. Наукова бібліотека Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка
 5. Науково-технічна бібліотека Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

 1. Бібліотека "Харківська гуманітарно-педагогічна академія"
 2. Бібліотека Харківської державної академії культури
 3. Бібліотека Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця
 4. Бібліотека Харківського національного університету внутрішніх справ
 5. Бібліотека Харківського національного університу мистецтв імені І. П. Котляревського
 6. Бібліотека Харківського національного університету Повітряних Сил ім. І. Кожедуба
 7. Наукова бібліотека національного фармацевтичного університету
 8. Наукова бібліотека національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого
 9. Наукова бібліотека Української інженерно-педагогічної академії
 10. Наукова бібліотека Харківської державної зооветеринарної академії
 11. Наукова бібліотека Харківського державного університету харчування та торгівлі
 12. Наукова бібліотека Харківського національного автомобільно-дорожнього університету
 13. Наукова бібліотека Харківського національного медичного університету
 14. Наукова бібліотека Харківського національного педагогічного університету ім. Г. Сковороди
 15. Наукова бібліотека Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка
 16. Наукова бібліотека Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова
 17. Наукова бібліотека Харківського національного університету радіоелектроніки
 18. Науково-технічна бібліотека національно-технічного університету "Харківський політехнічний інститут"
 19. Науково-технічна бібліотека національного аерокосмічного університету ім. М. Є.Жуковського
 20. Фундаментальна бібліотека Харківського національного аграрного університету ім. В.В.Докучаєва
 21. Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ

 1. Бібліотека Херсонської державної морської академії
 2. Бібліотека Херсонського національного технічного університету
 3. Наукова бібліотека Херсонського державного аграрно-економічного університету
 4. Наукова бібліотека Херсонського державного університету

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

 1. Бібліотека Кам′янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка
 2. Бібліотека Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького
 3. Бібліотека Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії
 4. Бібліотека Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту
 5. Бібліотека Хмельницького університету управління та права ім. Л. Юзькова
 6. Наукова бібліотека Подільського державного аграрно-технічного університету
 7. Наукова бібліотека Хмельницького національного університету

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

 1. Бібліотека Уманського державного педагогічного університету ім. П. Тичини
 2. Бібліотека Уманського національного університету садівництва
 3. Бібліотека Черкаського державного технологічного університету
 4. Наукова бібліотека ім. М.Максимовича Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького
 5. Наукова бібліотека Східноєвропейського університету ім. Р. Аблязова

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

 1. Наукова бібліотека Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича
 2. Бібліотека Буковинського державного медичного університету

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

 1. Бібліотека Академії Державної пенітенціарної служби
 2. Бібліотека ім. акад. М. О. Лавровського Ніжинського державного університету ім. М.Гоголя
 3. Наукова бібліотека національного університету "Чернігівська політехніка"
 4. Наукова бібліотека національного університету "Чернігівський колегіум" ім. Т. Шевченка

logo1 1

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах