Web of Science ResearcherID:  I-7174-2018

KebaloКандидат філологічних наук, доцент 

Декан факультету іноземних мов ТНПУ імені В. Гнатюка.

  

Персональні веб –ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

  1. Кебало М. С. Наративний дискурс у творчості І. Франка / М. С. Кебало, Т. О. Цепенюк // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІI Міжнародної науково-практичної конференції (25 березня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – C. 74–77.
  2. Stichpunkte zur deutschen Literatur der Aufklärung=Ключові аспекти німецької літератури доби Просвітництва : навчально-методичний посібник / уклад. : С. А. Притолюк, М. С. Кебало. – Тернопіль : ТНПУ, 2021. – 72 с.

2019 рік

  1. Literaturwissenschaftliche Theorien : навчально-методичні рекомендації з курсу «Основні концепції та школи літературознавства та інтерпретація тексту» / уклад. : М. С. Кебало, С. А. Притолюк. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 44 с.
  2. Навчально-методичні рекомендації з інтерпретації тексту / уклад. : М. С. Кебало, С. А. Притолюк. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 64 с.
  3. Kebalo M. Typological peculiarities of the Ukrainian and German naturalism of the last third of the XIX century / M. Kebalo // Scientific letters of academic society of michal baludansky. – Slovakia, 2019. – Vol. 7, issue 6A. – P. 86–90.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах