Web of Science ResearcherID: J-2602-2018

KucaL

Кандидат філологічних наук

Доцент 

Викладач кафедри філологічних дисциплін початкової освіти

 

Персональні веб –ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

Web of science

ORCID

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

 1. Куца О. П. Парадигма «дитина – дитинство – дитинність» у ліриці Жака Превера / О. П. Куца, Л. П. Куца // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІI Міжнародної науково-практичної конференції (25 березня 2021 р.).  – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – C. 77–80.
 2. Куца Л. П. «Спілі ягоди» ліричного персонажа у поезії для дітей Петра Сороки / Л. П. Куца // Українська література: виклики ХХІ ст. (пам’яті Петра Сороки): матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 11-12 лютого 2021 року. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 20–22.

2020 рік

 1. Куца Л. П. Емоційний тон у перекладах поезій французьких класиків для дітей (на матеріалі антології «Троє цуценят покидають Париж») / Л. П. Куца // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 19 березня 2020 р. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 185-187.
 2. Kuca L. Психопоэтологическая парадигма мысль – слово в повестях Ивана Андрусяка для / про подростков / L. Kuca  // Slavia Centralis. – 2020. – № 1. – P. 202–217.

2019 рік

 1. Куца Л. П. Дитяча література : навчально-методичний посібник (для спеціальності "Початкова освіта") / Л. П. Куца. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 72 с.
 2. Куца Л. П. Дитяча література : навчально-методичний посібник (для студентів спеціальності «Дошкільна освіта») / Л. П. Куца. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 60 с.
 3. Куца Л. П. Дитяча література : навчально-методичний посібник / Л. П. Куца. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 60 с.
 4. Куца Л. П. Осяяння як етап художнього творення «нової реальності» (на матеріалі оповідання Євгена Гуцала «олень август») / Л. П. Куца, О. П. Куца // Проблеми сучасного літературознавства. – Одеса : Астропринт, 2019. – Вип. 28. – С. 139154.
 5. Kutsyi І. The images of the «East» in Ukrainian historiographic tradition: the problem of designing mental maps / І. Kutsyi, L. Kutsa. // Східноєвропейський історичний вісник. – 2019. Вид. 11. – P. 180–189. – URL. :
  http://eehb.dspu.edu.ua/article/view/170715
 6. Куца Л. Синтез душевного і пейзажного «пленеризму» у збірці Івана Франка «Із днів журби» / Л. Куца // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – Вип. 51. – С. 94–107.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах