J-2631-2018

Kuca

 

Доктор філологічних наук

Професор кафедри теорії і методики викладання української і світової літератури

  

Персональні веб –ресурси:

Офіційна сторінка

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

  1. Куца О. П. Час вічності і час літератури у « Денниках» Петра Сороки / О. П. КУца // Українська література: виклики ХХІ ст. (пам’яті Петра Сороки): матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 11-12 лютого 2021 року. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 22–24.
  2. Куца О. П. Парадигма «дитина – дитинство – дитинність» у ліриці Жака Превера / О. П. Куца, Л. П. Куца // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІI Міжнародної науково-практичної конференції (25 березня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – C. 77–80.

2019 рік

  1. Куца О. П. Дитяча література : навчально-методичний посібник / О. П. Куца. – Тернопіль : ТНПУ ім. Володимира Гнатюка, 2019. – 60 с.
  2. Куца Л. П. Осяяння як етап художнього творення «нової реальності» (на матеріалі оповідання Євгена Гуцала «олень август») / Л. П. Куца, О. П. Куца // Проблеми сучасного літературознавства. – Одеса : Астропринт, 2019. – Вип. 28. – С. 139154.
  3. Куца О. П. Творчість Т. Шевченка у драгоманівській програмі «нового виду» українства / О. П. Куца // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – Вип. 51. – С. 77–94.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах