Web of Science ResearcherID: AAB-4545-2020

 

Кандидат історічних наук, доцент

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of sciense

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

 1. Костюк Л. Вплив християнства на формування сімейних цінностей в сучасному українському суспільстві / Л. Костюк, Н. Богайчук // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2021. – С.131–134.
 2. Костюк Л. Молитовні сніданки у США як форма утвердження християнських цінностей / Л. Костюк // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2021. – С.127–131.

2020 рік

 1. Новітня історія країн Європи та Америки: навчально-методичний посібник (за вимогами кредитно-трансферної системи) / розробник Л. Костюк. – допов. та переробл. –Тернопіль : Вектор, 2020. –212 с.
 2. Котова В. І. Орнамент та композиційна структура бойківської вишивки середини хх – початок ххі століття / В. І. Котова, Л. В. Костюк // Шлях у науку : перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 132-134.
 3. Шафранський Н. В. Зовнішньополітичний курс Франсуа Міттерана / Н. В. Шафранський, Л. В. Костюк // Шлях у науку : перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 165-166.
 4. Барабаш Х. Р. Громадська діяльність о. Ісидора Глинського / Х. Р. Барабаш, Л. В. Костюк // Шлях у науку : перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 166-169.

2019 рік

 1. Костюк Л. В. Динаміка міграційної політики Фінляндії другої половини ХХ – початку ХХІ століття / Л. В. Костюк // Гілея : науковий вісник. – Київ, 2019. – Вип. 145(1). – С. 7174.
 2. Костюк Л. В. Міграційна політика Данії другої половини ХХ – початку ХХІ століття / Л. В. Костюк // Гілея : науковий вісник. – Київ, 2019. – Вип. 143(1). – С. 5459.
 3. Новітня історія країн Європи та Америки 1918-1945 : навчально-методичний посібник (за вимогами кредитно-трансферної системи). Ч. 1. / розроб. Л. Костюк. – Тернопіль : Вектор, 2019. – 164 с.
 4. Костюк Л. В. Обряд “зальотів” (сватання) на Південній Волині кінця ХІХ – середина ХХ століття / Л. В. Костюк // Сучасний рух науки : тези доп. VII Міжнародної практичної інтернет-конференції (6–7 червня 2019 р. Дніпро). –Дніпро, 2019. – С. 839–843.
 5. Костюк Л. В. Обряд “вінчання” на Галицькому Поділлі кінця ХІХ – середина ХХ століття / Л. В. Костюк // Сучасний рух науки : тези доп. VI Міжнародної практичної інтернет-конференції (4–5 квітня 2019 р., м. Дніпро). –Дніпро, 2019. – С. 545–551.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах