Web of Science ResearcherID: I-8301-2018

kuzyshynav2

 

Декан географічного факультету

Кандидат географічних наук, доцен

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

 1. Tsaryk L. Selected aspects of ecological dimensions of ecotourism development in the networks of national natural and regional Landscape Parks of Ukraine / L. Tsaryk, A .Kuzyshyn, P.Tsaryk // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio B. – 2020. – Vol. 75. – P. 161–181. – URL. : https://www.scopus.com
 2. Kuzyshyn A. Pre-covid features of geography of international tourism flows in Ukraine A. Kuzyshyn // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль, 2021. – № 1. – С.1-9.

2020 рік

 1.  Kuzyshyn A. Assessment of tourism flows within the territory of Ukraine from the sustainable tourism development point of view / A. Kuzyshyn // Tourism of the XXI century: Clobal challenges and civilization values : ІІ International scientific and practical conference (Kyiv, June 01, 2020). – Kyiv : KNUTE, 2020. – P. 578-589.
 2. Кузишин А. Суспільно-географічна оцінка історико-архітектурних ресурсів оборонного спрямування (на прикладі Тернопільської області) / А. Кузишин, Т. Черешнюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль, 2020. – № 1. – С.91-98.
 3. Кузишин А. Рух крізь час: нариси історії географічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету / А. Кузишин, Л. Царик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль, 2020. – № 1. – С.4-16.
 4. Кузишин А. Нариси історії географічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету (до 30-ти ліття заснування) / А. Кузишин, Л. Царик // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки: матеріали ІІ- ї міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 15 жовтня 2020 р.). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 8–24.
 5. Кузишин А. Компаративний аналіз президентських виборів в країнах Центральної Європи в 2019-2020 роках (Польща, Словаччина Україна) / А. Кузишин // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки : матеріали ІІ- ї міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 15 жовтня 2020 р.). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 86–93.
 6. Черешнюк Т. Європейський досвід використання оборонних споруд з метою туризму та рекреації / Т. Черешнюк, А. Кузишин // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль : Тайп, 2020. – № 2 (49). – С. 114–123.
 7. Tsaryk L. Selected aspects of ecological dimensions of ecotourism development in the networks of national natural and regional Landscape Parks of Ukraine / L. Tsaryk, A .Kuzyshyn, P.Tsaryk // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio B. – 2020. – Vol. 75. – P. 161–181. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85099762977&origin=resultslist,  https://journals.umcs.pl/b/article/view/10019

2019 рік

 1. Кузишин А. В. Територіальна організація оздоровчо-відпочинкового туризму в Тернопільській області / А. В. Кузишин, І. Б. Галицька // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Географічні науки. – Херсон, 2019.  Вип. 10. – С. 180186.
 2. Кузишин А. В. Зміни електорального поля в межах України (суспільно-географічний аналіз) / А. В. Кузишин // Регіон – 2019 : стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнародноїнауково-практичної конференції (м. Харків, 16 – 17 жовтня 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 3842.
 3. Кузишин А. В. Вплив європейських традицій на формування партійної та електоральної культури населення Західної України (друг. Пол. ХIX – поч. ХX ст.) / А. В. Кузишин // Україна – Європейський Союз : від партнерства до асоціації : Український щорічник з Європейських iнтеграційних cтудій. – Луцьк : Терен, 2019. – Вип. 3. – 197–206.
 4. Кузишин А. Організація лікувально-оздоровчого туризму в Тернопільській області / А. Кузишин, І. Галіцька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль, 2019. – № 1 (46). – С. 148–153.
 5. Кузишин А. В. Підсумкові контрольні роботи з географії. 9 клас : посіб. для використання у загальноосвіт. навч. закл : 11 варіантів / А. Кузишин, О. Заячук. Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. 48 с.
 6. Кузишин А. В. Відповіді до підсумкових контрольних робіт з географії. 9 клас / А. Кузишин, О. Заячук. Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. 47 с.
 7. Kuzyshyn A. Globalistic impacts in the development of international tourism / A. Kuzyshyn, I. Galycka, T. Chereshnyuk // Scientific letters of academic society of Michal Baludansky. – 2019. – Vol. 7, n. 64. – P. 133136.
 8. Кузишин А. Суспільно-географічний аналіз електорального поля Західноукраїнського регіону / А. Кузишин // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія.  Тернопіль, 2019. № 2. С. 5966.
 9. Kuzyshyn A. Spatial diversification of the social sphere development in the carpathian-podillia region / A. Kuzyshyn // Folia Geographica. – Slovakia, 2019. – Vol. 61, n. 2. – P. 144162.
 10. Кузишин А. В. Суспільно-географічний аналіз нарізки виборчих округів та дільниць у першому турі президентських виборів 2019 року (на прикладі західноукраїнських областей) / А. В. Кузишин, R. Klamar // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 25-річчю відкриття спеціальності "Екологія" у ТНПУ ім. В. Гнатюка, 7-8 травня 2019 р. – Тернопіль : Тайп, 2019. – С. 113–117.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах