Kuzik

 

Аспірант кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

GoogleАкадемія

ORCID

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

 1.  Kuzyk I. Аpproaches to assessing the sustainable development of the complex green zone of the city I. Kuzyk // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль : Тайп, 2021. – № 1 . – С. 163–168.

2020 рік

 1. Царик Л. Національний природний парк «Кармелюкове Поділля» та його роль у розбудові рекреаційної сфери / Л. Царик, П. Царик, І. Кузик // Public communication in science: philosophical, cultural, political, economic and IT context : сollectionof scientific papers «ΛΌГOΣ» with proceedingsof the International scientific and practical conference (May 15, 2020). – Houston ; USA : EuropeanScientific Platform. – Vol. 5. – P. 58–63.
 2. Geoecological problems of decentralization (on Ternopol region materials) / L. P. Tsaryk, L. V. Yankovs’ka, P. L. Tsaryk [et al. ] // Journal of geology, geography and geoecology. – 2020. – Vol. 29, issue 1. – P. 196–205.
 3. Царик Л. Регіональні кліматичні зміни у Тернопільській області та їх наслідки / Л. Царик, П. Царик, І. Кузик // Die wichtigsten Vektoren für die Entwicklung der Wissenschaft im Jahr 2020 : der Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten «ΛΌГOΣ» zu den Materialien der internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz (24 Januar, 2020). – Luxembourg ; Grand Duchy ofLuxembourg : Europäische Wissenschaftsplattform, 2020. – B. 1. – P. 41–48.
 4. Кузик І. Рекреаційна роль лісів комплексної зеленої зони міста Тернопіль під час карантину населення / І. Кузик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – №1. – С. 163–171.
 5. Кузик С. Особливості підготовки старшокласників загальноосвітньої школи-інтернат до сімейного життя / С. Кузик, О. Главацька // Соціальна робота: виклики сьогодення : збірник наукових праць за матеріалами ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 9–10 квітня 2020 р.). Тернопіль, 2020. С. 23–25.
 6. Царик Л. Підходи до картографування комплексної зеленої зони міста / Л. Царик, І. Кузик, П. Царик // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. – Харків, 2020. – Вип. 31. – С. 68-77.
 7. Кузик І. Еколого-географічний аналіз озеленення Тернопільської міської об’єднаної територіальної громади / І. Кузик // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки : матеріали ІІ- ї міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 15 жовтня 2020 р.). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 219–224.
 8. Царик П. Водокористування населених пунктів Тернопільської області: сучасний стан та напрямки оптимізації / І. Чеболда, І. Кузик // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки : матеріали ІІ- ї міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 15 жовтня 2020 р.). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 328–335.
 9. Чеболда І. Ю. Сучасний стан децентралізації землекористування Заліщицького району Тернопільської області / І. Ю. Чеболда, І. Р. Кузик // Управління та раціональне використання земельних ресурсів в новостворених територіальних громадах: проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (Херсон, 04-05 березня 2020 року). — Херсон : ХДАУ, 2020. — С. 125–129.
 10. Кузик І. Зелені зони як превентивний фактор підтоплення міста Тернопіль / І. Кузик // Моделювання еколого-географічних систем : Матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ. – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 79–89.

2019 рік

 1. Царик П. Л. Національний природний парк "Кременецькі гори" у системі заповідного і рекреаційного природокористування / П. Л. Царик, Л. П. Царик, І. Кузик // Sciense and society : 9-th International conference (February 1, 2019). – Hamilton, 2019. – P. 805–817.
 2. Царик Л. П. Геоекологічні параметри компонентів навколишнього середовища міста Тернополя / Л. П. Царик, П. Л. Царик, Л. В. Янковська, І. Р. Кузик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – 2019. – № 1. – С. 198–211.
 3. Кузик І. Р. Оцінка рекреаційної ємності зелених зон міста Тернопіль / І. Р. Кузик // East - West (Austria - Russia - Kazakhstan - Canada - Ukraine - Czech Republic) : proceedings of the 3rd International scientific congress of scientists of Europe (11th January 2019). – Vienna, 2019. – P. 577–584.
 4. Кузик І. Р. Методологічні підходи до визначення нормативної площі комплексної зеленої зони міста / І. Р. Кузик // La science et la technologie à l'ère de la société de l'information : coll. de papiers scientifiques «ΛΌГOΣ» з avec des materiaux de la conference scientifique et pratique internationale (3 mars 2019). – Bordeaux, 2019. – Vol. 7. – P. 43–47.
 5. Царик Л. П. Нормативно-правова база функціонування комплексної зеленої зони міста / Царик Л. П., Кузик І. Р. // Aktuelle themen im kontext der entwicklung der modernen Wissenschaften : materialien der internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz, Dresden, 23 Januar, 2019.  Dresden, 2019. – B. 6. – S. 32–37.
 6. Царик Л. П. Роль учнівської та студентської молоді у збереженні зелених насаджень міста / Л. П. Царик, І. Р. Кузик // Ecological education and ecological culture of the population : materials of the VII international scientific conference on February 25–26, 2019. – Prague, 2019. – P. 33–37.
 7. Кузик І. Р. Ретроспективний аналіз зміни площ зелених насаджень у місті Тернопіль / І. Р. Кузик // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки : матеріали міжнародної наук.-практ. конференції присвяченої 25-річчю відкриття спеціальності «Екологія» у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка (7-8 травня 2019 р.). – Тернопіль, 2019. – С. 90–93.
 8. Кузик І. Р. Роль кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін ТНПУ ім. В. Гнатюка у громадському житті Тернопілля / І. Р. Кузик // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки : матеріали міжнародної наук.-практ. конференція присвяченої 25-річчю відкриття спеціальності «Екологія» у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка (7-8 травня 2019 р.) . – Тернопіль, 2019. – С. 25–31.
 9. Кузик І. Сучасний стан та напрямки оптимізації землекористування басейну річки Нічлави / І. Кузик, З. Кузик // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2019. – №2 (2). – С. 44–48.
 10. Кузик І. Теоретико-методологічні засади дослідження комплексної зеленої зони міста / І. Кузик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль, 2019. – № 2. – С. 21–32.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах