Web of Science ResearcherID: I-7238-2018

Kararnevutc

 

Кандидат філологічних наук

Доцент

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

  1. Challenges in medical translation / М. І. Караневич, І. К. Венгер, О. І. Зарудна [et al.] // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 19 березня 2020 р. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 229-231.

2019 рік

  1. Kutsa O. Blended learning during practice of translation and interpreting course via Edmodo, Socrative, and Clipflair / O. Kutsa, M. Karanevych // Pedagogy : bulgarian journal of educational research and practice. – Sofia : Аз Буки, 2019. – Vol. 91, n. 2. – C. 252–274.
  2. Karanevych M. Reproduction of the pragmatic potential in fiction translation / M. Karanevych, O. Kutsa // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. Філологія. – Острог, 2019. – Вип. 5 (73). – С. 29–31. 
  3. Kutsa O. Improving critical thinking as one of the basic translation skills / O. Kutsa, M. Karanevych // Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку : тези II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (15 березня 2019 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 214-216.
  4. Караневич М. І. Прагматика перекладу художньої літератури : навчальний посібник для студентів спеціальності "Переклад" / М. І. Караневич. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 161 с.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах