Web of Science ResearcherID: I-7782-2018

Kornienko

Кандидат педагогічних наук

Доцент

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2024 рік

 1. Методичні рекомендації з написання кваліфікаційних (бакалаврських і магістерських) робіт : для студентів факультету іноземних мов / С. В. Гуменюк, В. І. Шандригось, П. І. Ладик [та ін.] ; укладач І. Стецько. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2024. – 40 с.

2023 рік

 1. Сапрун С. Використання технології Wyscout для аналізу техніко-тактичних дій футболістів / С. Сапрун, І. Машталер, І. Дека, С. Корнієнко // Шляхи розвитку рухової активності молоді України : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Дрогобич, 27 квітня 2023 р.). – Дрогобич : По́світ, 2023. – С. 144-162
 2. Корнієнко С. М. Вправи з гантелями : навчально-методичний посібник / С. М. Корнієнко. – Вид. 2-ге, доповнене і перероблене. – Тернопіль : ТНПУ ім В. Гнатюка, 2023. – 294 с.
 3. Сапрун С. Теоретико-організаційні основи інтеграції секції футболу у загальноосвітні навчальні заклади / С. Сапрун, С. Корнієнко, Ю. Кузь [та ін.] // Теорія і практика фізичної культури і спорту : науково-практичний журнал Університету Григорія Сковороди в Переяславі. – Переяслав : Домбровська Я. М. 2023. – № 1. – С. 103-109. DOI : https://doi.org/10.31470/2786-6424-1/2023-103-109

2022 рік

 1. Сапрун С. Методичні аспекти відбору та ранньої ігрової орієнтації юних футболістів з врахуванням їх індивідуальних особливостей / С. Сапрун, С. Корнієнко // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць. Серія: Педагогічні науки. – Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2022. – Вип. 58. – С. 128-140. – DOI : 10.31909/26168812.2022-(58)-14
 2. Сапрун С. Т. Методичні рекомендації щодо впровадження олімпійської освіти у навчально-виховний процес учнів 4-х класів загальноосвітніх шкіл / С. Т. Сапрун, С. М. Корнієнко // Олімпійський рух на теренах Західної України – минуле та сьогодення : матеріали регіонального науково - методичного семінару (24-25 лютого 2022 р.). – Тернопіль : ТАЙП, 2022. – С. 76-78

2021 рік

 1. Корнієнко С. Основні чинники використання засобів атлетичної гімнастики у процесі силової підготовки юних борців греко-римського стилю / С. Корнієнко // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Серія : Педагогічні науки, 2021. – Вип. 53. – C. 86-94. – DOI : 10.31909/26168812.2021-(53)-10
 2. Корнієнко С. Силова підготовка спортсменів-єдиноборців: деякі методичні аспекти проблеми / С. Корнієнко // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Серія : Педагогічні науки. – Вип. 56, 2021. – C. 151-158. – DOI :10.31909/26168812.2021-(56)-17

2020 рік

 1. Корнієнко С. Фізичне виховання студентів з інвалідністю у закладі вищої освіти: теоретико-практичний вимір / С. Корнієнко // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць. Серія : Педагогічні науки. –  Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2020. – Вип. 49. – С. 46– 53.
 2. Корнієнко С. Педагогічне партнерство як чинник збагачення фізичної культури молодших школярів за інноваційними технологіями // С. Корнієнко // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць. Серія : Педагогічні науки. – Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2020. – Вип. 48. – С. 140– 146.

2019 рік

 1. Сапрун С. Т. Загальна фізична підготовка футболістів на різних етапах багаторічної підготовки / С. Т. Сапрун, С. М. Корнієнко, Ю. С. Кузь // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова : збірник наукових праць. Серія №15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. – Випуск 9 (117) 19. – С. 71–75.
 2. Корнієнко С. М. Використання спортивно-ігрових технологій як засобу фізичного розвитку дітей з особливими потребами / С. М. Корнієнко // Соціальне партнерство в інклюзивній освіті: акмеологічні засади, сучасні реалії : збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції (25 квітня 2019 р.). − Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2019. –  С. 66–69.
 3. Корнієнко С. М. Ранкові зустрічі та веселі перерви. 1– 4 класи : навчально-методичний посібник / С. М. Корнієнко. – Тернопіль : Навчальна книга–Богдан, 2019. – 96 с. 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах

[ Geri ]