Web of Science ResearcherID: I-7782-2018

Kornienko

Кандидат педагогічних наук

Доцент

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

  1. Корнієнко С. Фізичне виховання студентів з інвалідністю у закладі вищої освіти: теоретико-практичний вимір / С. Корнієнко // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць. Серія : Педагогічні науки. –  Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2020. – Вип. 49. – С. 46– 53.
  2. Корнієнко С. Педагогічне партнерство як чинник збагачення фізичної культури молодших школярів за інноваційними технологіями // С. Корнієнко // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць. Серія : Педагогічні науки. – Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2020. – Вип. 48. – С. 140– 146.

2019 рік

  1. Сапрун С. Т. Загальна фізична підготовка футболістів на різних етапах багаторічної підготовки / С. Т. Сапрун, С. М. Корнієнко, Ю. С. Кузь // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова : збірник наукових праць. Серія №15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. – Випуск 9 (117) 19. – С. 71–75.
  2. Корнієнко С. М. Використання спортивно-ігрових технологій як засобу фізичного розвитку дітей з особливими потребами / С. М. Корнієнко // Соціальне партнерство в інклюзивній освіті: акмеологічні засади, сучасні реалії : збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції (25 квітня 2019 р.). − Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2019. –  С. 66–69.
  3. Корнієнко С. М. Ранкові зустрічі та веселі перерви. 1– 4 класи : навчально-методичний посібник / С. М. Корнієнко. – Тернопіль : Навчальна книга–Богдан, 2019. – 96 с. 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах