Web of Science ResearcherID: I-8059-2018

Kravtcuk

Доцент кафедри математики та методики її навчання

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

  1. Кравчук В. Р. Задачі практичного характеру у підручниках з математики / В. Р. Кравчук // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 84–86.
  2. Галан В. Д. Підготовка студентів педагогічних університетів до створення і використання веб-квестів / В. Д. Галан, В. Р. Кравчук, Г. В. Солонецька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка 2021. – № 1. –C. 24–32.

2020 рік

  1. Кравчук В. Р. Математичні моделі та їх роль у формуванні природничої компетентності / Кравчук В. Р. // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). –Тернопіль, 2020. –С. 49-52.
  2. Кравчук В. Зошит для контролю навчальних досягнень з математики. Геометрія. 11 клас. Самостійні та контрольні роботи / В. Кравчук. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. – 48 с.
  3. Кравчук В. Зошит для контролю навчальних досягнень з математики. Алгебра і початки аналізу. 11 клас. Самостійні та контрольні роботи / В. Кравчук. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. – 48 с.

2019 рік

  1. Кравчук В. Зошит для контролю навчальних досягнень з математики. Алгебра і початки аналізу. 10 клас. Рівень стан-дарту. Самостійні та контрольні роботи / В. Кравчук. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. –  48 с.
  2. Кравчук В. Зошит для контролю навчальних досягнень з мате-матики. Геометрія. 10 клас. Рівень стандарту. Самостійні та контрольні роботи / В. Кравчук. –  Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. –  48 с.
  3. Кравчук В. Р. Задачі математичних олімпіад / В. Р. Кравчук. –  Вид. 2-ге, доповнене. –  Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. –  128 с.
  4. Кравчук В. Р. Роль математики у формуванні природничої компетентності / В. Р. Кравчук // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2019.  – С. 234237.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах