Web of Science ResearcherID: I-7482-2018

Kruganivska

 

Кандидат сільськогосподарських наук

Доцент кафедри ботаніки та зоології

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

 1. Лікарські рослини родини asteraceae у флорі Голицького ботанічного заказника загальнодержавного значення / М. З. Прокоп’як, В. М. Яворська, О. Ю. Майорова,  Р. Л. Яворівський, М. А. Крижановська // Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво – 2021 : збірник тез доповідей XXIV Міжнародної науково-практичної конференції, (Харків, 29-30 квітня 2021 року). – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2021. – С. 66–69.
 2. Мацюк В. М. Сучасні цифрові технології як засіб реалізації навчальних проєктів у закладах середньої освіти в контексті методичної підготовки майбутніх учителів фізики / В. М. Мацюк, Крижановський С. Ю. // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 54–57.

2020 рік

 1. Копитчак І. М. Вивчення генотоксичного впливу ароматичної заправки «strawberry» на проростання насіння цибулі ріпчастої / І. М. Копитчак, М. А. Крижановська // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). — Тернопіль : Вектор, 2020. — С. 72–75.
 2. Кравчук Н. В. Вивчення внутрішньовидового поліморфізму у конюшини білої на території м. Ланівці / Н. В. Кравчук, М. А. Крижановська // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. (22-23 травня 2020 р., Тернопіль). — Тернопіль : Вектор, 2020. — С. 75–79.
 3. Славута А. І. Фенотиповий поліморфізм популяції колорадського жука leptinotarsa decemlineata say А. І. Славута, М. А. Крижановська // Шлях у науку: перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). — Тернопіль : Вектор, 2020. — С. 56-58.
 4. Козбур А. Р. Вивчення можливого генотоксичного впливу на живі організми консервованих соків промислового виробництва / А. Р. Козбур, М. А. Крижановська // Шлях у науку: перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). — Тернопіль : Вектор, 2020. — С. 88-90.

2019 рік

 1. Крижановська М. А. Вплив ароматизаторів м’ясних продуктів харчування на чисельність Drosophila melanogaster / М. А. Крижановська, Ю. Р. Бевсюк // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (31 травня 2019 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 47. – С. 18–20.
 2. Крижанівська М. Вивчення особливості розповсюдження забарвлення шерсті та структури шерстяного покриву у популяції Felix catus в межах Хмельницької та Тернопільської областей / М. Крижанівська, О. Пилипчук // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (31 травня 2019 р.). – Переяслав Хмельницький, 2019. – Вип. 47. – С. 20–23.
 3. Крижановська М. А. Вивчення дії ароматизованих заправок електронних сигарет на порушення ембріонального розвитку у Drosophila melanogaster М. А. Крижановська, Ю. Р. Бевсюк // Біологічні дослідження – 2019 : збірник наукових праць. – Житомир, 2019. – С. 5053.
 4. Крижановська М. А. Зміна чисельності Drosophila melanogaster на фоні використання синтетичних кондитерських ароматизаторів / М. А. Крижановська, А. І. Флячок // Матеріали наукових читань, присвячених 120-річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором університету святого Володимира С. Г. Навашиним, Тернопіль, 06-07 лютого 2019 р. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 154–157.
 5. Крижановська М. А. Аналіз популяцій Felix catus L. Хмельницької та Тернопільської областей за забарвленням та структурою шерстяного покриву / М. А. Крижановська, О. В. Пилипчук // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В., 4–5 лист. 2019 р., Тернопіль. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 165–168.
 6. Крижановська М. А. Вивчення дії різних доз формальдегіду на чисельність та тривалість життя у Drosophila melanogaster / М. А. Крижановська, С. В. Морикіт, Н. Я. Голуб // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В., 4–5 лист. 2019 р., Тернопіль. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 158–161.
 7. Крижановська М. А. Загальний аналіз народжуваності та захворюваності немовлят у Львівській області / М. А. Крижановська, М. О. Зарицька // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В., 4–5 лист. 2019 р., Тернопіль. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 162–165.
 8. Бевсюк Ю. Р. Вивчення дії ароматизаторів м'ясних продуктів харчування на чисельність Drosophila melanogaster / Ю. Р. Бевсюк, М. А. Крижановська // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В., 4–5 лист. 2019 р., Тернопіль. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 53–55.
 9. Крижановська М. А. Застосування генетичного експерименту на Drosophila melanogaster під час вивчення курсу «Генетика з основами селекції» / М. А. Крижановська, Ю. Р. Бевсюк, В. В. Дудка // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії. Біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 83–86

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах