Web of Science ResearcherID: I-7769-2018

Kuz

 

Кандидат наук з фізичного виховання та спорту

Доцент кафедри ТМОПС

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

  1. Using dance exercises at physical training lessons in the 5-th forms as a mean of versatile development of pupils / V. Naumchuk, I. Mashtaler, O. Sopotnytska, S. Gumenyuk [et al.] // International journal of applied exercise physiology. – Mazandaran : ESSA, 2020. – Vol. 9, issue 5. – P. 83-90.
  2. Psychomotor development of the middle school age children with hearing impairment in the process of physical education / V. Naumchuk, M. Oliiar, S. Gumenyuk, V. Vykhrushch [et al.] // International journal of applied exercise physiology. – Mazandaran : ESSA, 2020. – Vol. 9, issue 3. – P. 9-20.

2019 рік

  1. Ладика П. Можливості застосування сучасних інформаційних технологій у навчально-виховному процесі з плавання / П. Ладика, Ю. Кузь, С. Сапрун // Інноваційні та інформаційні технології у фізичній культурі, спорті, фізичній терапії та ерготерапії : матеріали II Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції з міжнародною участю (18 квітня 2019 р.). – Київ : НУФВСУ, 2019. – С. 235–237.
  2. Гуменюк С. В. Формування системи продуктивного педагогічного мислення майбутніх учителів фізичної культури на основі андрагогічних принципів / С. В. Гуменюк, Ю. С. Кузь, С. Т. Сапрун // Influence of scientific achievements in education on the development of modern society : international scientific and practical conference (Vilnius, Lithuania, арril 26-27, 2019). – Vilnius : Baktija Publishing, 2019. – Р. 50–53.
  3. Сапрун С. Т. Загальна фізична підготовка футболістів на різних етапах багаторічної підготовки / С. Т. Сапрун, С. М. Корнієнко, Ю. С. Кузь // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова : збірник наукових праць. Серія №15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. – Випуск 9 (117) 19. – С. 71–75.
  4. Супрун С. Організаційно-методичні аспекти проведення навчально-тренувальних зборів футболістів різного віку / С. Сапрун, П. Ладика, Ю. Кузь // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 жовтня 2019 р.). – Тернопіль, 2019. – С. 8588.
  5. Кузь Ю. С. Підвищення рухової активності дітей шляхом врахування їх вікових особливостей / Ю. С. Кузь, П. І. Ладика, С. Т. Сапрун // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 жовтня 2019 р.). – Тернопіль, 2019. – С. 2326.
  6. Ладика П. Застосування інформаційних технології в процесі підготовки фахівців з фізичної культури та спорту / П. Ладика, Ю. Кузь, С. Сапрун // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 жовтня 2019 р.). – Тернопіль, 2019. – С. 138141.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах