Web of Science ResearcherID: I-7845-2018

Kushnir_1

 

 

Кандидат наук із соціальних комунікацій

Доцент кафедри журналістики

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

  1. Кушнір О. В. Філософія сповіді у телевізійній програмі Петра Сороки «Літературна вітальня» (ТОДТРК) / О. В. Кушнір // Українська література: виклики ХХІ ст. (пам’яті Петра Сороки): матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 11-12 лютого 2021 року. − Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. − С. 72–74.
  2. Кушнір О. В. Ідентифікація фейків в контексті формування критичного мислення майбутніх педагогів / О. В. Кушнір, Т. В. Решетуха // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка 2021. – № 1. – C. 138–145.

2019 рік

  1. Кушнір О. Тематичний діапазон матеріалів про освітню реформу в онлайн-дискурсі Тернополя / О. Кушнір, З. Мурашка // Медіапростір : збірник наукових статей. − Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. − Вип. 11. − С. 22−28.
  2. Кушнір О. В. Базові цінності українських літераторів Словаччини: дискурс журналу «Дукля» / О. В. Кушнір // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (4-5 квітня 2019 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. − С. 57−60.
  3. Кушнір О. В. Суспільні реформи в інтернет-виданнях Тернополя «Терен» і «20 хвилин: медична та освітня тематика / О. В. Кушнір // Вісник Львівського університету. Серія : Журналістика. – Львів, 2019. – Вип. 46. – С. 83–91.
  4. Кушнір О. В. Національне самоствердження словацьких українців засобами художнього слова : медіадискурс / О. В. Кушнір // Процеси українського державотворення від давніх часів до сьогодення : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з нагоди 1000-річчя з початку правління Ярослава Мудрого (м. Тернопіль, 18 квітня 2019 року). – Тернопіль : ТОКІППО, 2019. – Вип. 12. – С. 93–95.
  5. Кушнір О. Б. Наступність у формуванні природничо-наукової компетентності учнів початкової та основної школи / О. Б. Кушнір, Г. Я. Жирська // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В., 4–5 лист. 2019 р., Тернопіль. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 172–176.

 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах