Kalba

Кандидат психологічних наук

Доцент

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

  1. Optimization of ingredients upon development of the protective polymeric composite coatings for the river and sea transport / A. Buketov, S. Yakushchenko, A. Menou [et al.] // Communications - Scientific Letters of the University of Zilina. – 2021. – Vol. 23, Issue 2. – P. B89–B964. – URL.: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85099361873&origin=AuthorNamesList&txGid=1923bd9bd7d26bc2d307232a98286878

2020 рік

  1. Кальба Я. Є. До питання про вчинкову парадигму у психології виховання в умовах Нової української школи / Я. Є. Кальба // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 16–18.
  2. Кальба  Я. Ґендерний аспект у психотерапевтичній практиці: погляди гештальт-терапії / Я. Кальба // Сучасні стратегії ґендерної освіти в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (10–11 вересня 2020 р.). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 151–153.
  3. Кальба Я. Вчинок і буття молодої людини: у пошуках ціннісних орієнтирів / Я. Кальба // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 червня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль: Вектор, 2020. – С. 34–36

2019 рік

  1. Кальба Я. Є. Феномен масових настроїв: проблеми та виклики сьогодення // Advances of science : proceedings of articles the international scientific conference (Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 27 June 2019) [Electronic resource]. – Karlovy Vary ; Kyiv : Skleněný Můstek : MCNIP, 2019. – S. 373–383.
  2. Кальба Я. До проблеми розвитку душевно-духовних потенцій зростаючої особистості (вчинковий підхід) // Humanitarium: зб. наукових праць. – Переяслав-Хмельницький : Переяслав-Хмельницький ДПУ ім.  Г. Сковороди, 2019. – Том. 42, вип. 1.  С. 59–68.
  3. Kalba Ya. Ye. Psychology of mass influence : from dichotomy to typology // Challenges of hybrid war : informational dimension : international scientific and practical conference (August 16-17, 2019). – Vilnius : Baltija Publishing, 2019. – Р. 98–102.
  4. Практикум: навчально-методичний посібник із «Психології» : за вимогами кредитно-модульної системи / упоряд. Я. Є. Кальба. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 129 с.
  5. Кальба Я. Вчинковий потенціал підростаючої особистості як предмет наукового аналізу / Я. Кальба // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнародний збірник статей. – Харків : ВННОТ, 2019. С. 131–135.
  6. Кальба Я. Вчинковий потенціал особистості учня: теоретико-методологічні засади дослідження / Я. Кальба // Humanitarium. Переяслав-Хмельницький ; Ніжин : Лисенко М. М., 2019. Т. 43, Вип. 1 : Психологія. С. 40-51.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах