Web of Science ResearcherID: I-7506-2018

mohun

Кандидат філософських наук

Доцент

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

  1. Шевчук С. Щодо ціннісної переорієнтації відношення людини до природи у контексті формування нового типу раціональності / С. Шевчук, Л. Р. Кондратюк // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 236–239.

2020 рік

  1. Кондратюк Л. Р. Криза сучасного лібералізму: трансформація базових концептів / Л. Р. Кондратюк Я. С. Васильківський // Science and education: problems, prospects and innovations : the 4th International scientific and practical conference (December 29-31, 2020). – Kyoto ; Japan : CPN Publishing Group, 2020. – P. 363–368.

2019 рік

  1. Шевчук С. Знання і віра у філософії Блеза Паскаля / С. Шевчук, Л. Кондратюк // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез : Міжнародна науково-практична конференція, 4-5 квіт. 2019 р. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 125–127.
  2. Gayevska S. Philosophy as a Spiritual Practice in the Context of Noospheric Discourse / S. Gayevska, L. Kondratiuk, O. Rozumovich // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія : Філософія. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2019. – Вип. 811. – С. 62–68.
 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах