Web of Science ResearcherID:  I-6508-2018

mohun

Кандидат педагогічних наук

Викладач кафедри фізики та методики її навчання

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

  1. Korsun I. V. The importance of light in human life / I. V. Korsun, O. V. Gladka // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 161–162.

2020 рік

  1. Monchuk M. A. THE POSSIBILITY OF USING THE LIGHT TO DIAGNOSE CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER / M. A. Monchuk, I. V. Korsun // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2020. – С. 240–242.
  2. Мончук М. А. Альтернативні підходи до інклюзивної освіти в сучасній школі / М. А. Мончук, І. В. Корсун // Освітні і культурно-мистецькі практики в контексті інтеграції України у міжнародний науково-інноваційний простір : збірник тез доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (м. Запоріжжя, 14 травня 2020 р.). – Запоріжжя : Хортицька національна академія, 2020. – С. 131–133.Monchuk M. Problems of Children with Autism Spectrum Disorder in Ukraine / M. Monchuk, I. Korsun // Управління навчально-виховним процесом нової української школи в контексті реформи впровадження інклюзивної освіти в Україні : матеріали Всеукраїнського форуму молодих науковців (м. Полтава, 16-17 квітня 2020 р.). – Полтава : Астрая, 2020. – C. 36–38.
  3. Korsun I. V. Contribution of Ukrainian Scientists to the Development of Electrodynamics / I. V. Korsun // Ukrainian Journal of Physics. – 2020. – Vol. 65. n. 1. – P. 82–92. URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85079660217&origin=resultslist

2019 рік

  1. Корсун І. Електромагнітні хвилі: історія відкриття й дослідження властивостей / І. Корсун // Фізика та астрономія в рідній школі. – 2019. – № 3. – С. 42–45.
  2. Корсун І. В. Міжпредметні зв’язки як засіб формування пізнавального інтересу учнів до фізики / І. В. Корсун, Ю. Г. Бачинський // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії. Біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 34–36.
  3. Korsun I. Ukraine and the Nobel laureates in science / І, Korsun // Eastern European conference of management and economics : proceedings of the 1st International Scientific Conference ( May 24, 2019, Ljubljana, Slovenia). – Ljubljana: Ljubljana School of Business, 2019. – P. 257–259. 
  4. Korsun I. V. Contribution of Ukrainian scientists to the development of technology / I. V. Korsun, B. B. Buyak, V. M. Matsyuk // Science and Innovation. – 2019. – Vol. 15(6). – P. 94–102. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85079601298&origin=resultslist

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах