Web of Science ResearcherID:  I-6508-2018

mohun

Кандидат педагогічних наук

Викладач кафедри фізики та методики її навчання

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Сяоцзін В. Дослідницька діяльність учнів під час розв’язування фізичних задач / В. Сяоцзін, І. В. Корсун // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 81-83
 2. Enhanced Circular Dichroism Induced by Electric and Magnetic Resonance in Nanohole with Embedded Nanorod / XJ. Wen, Y. Qu, HX. Liu [et al.] // PLASMONICS. - NEW YORK : SPRINGER, 2023. – URL.: https://www.webofscience.com/ ; https://www.scopus.com
 3. Wen Xiaojing. Do painters need physics? / Wen Xiaojing, I. Korsun // Physics Education. - 2023. - Vol. 58, issue 51. – URL.: https://www.scopus.com

2022 рік

 1. Xiaojing W. Research tasks in acoustics / Xiaojing W., Korsun I. // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2022 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 31–33.
 2. THE FUNDAMENTAL PHYSICAL CONSTANTS AS THE IMPORTANT ELEMENTS OF THE WORLD BUILDING / W. Xiaojing, R. Skorska, I. Korsun, V. Matsyuk // AL-FARABI : 11TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES (August 19-20, 2022/Ataturk University, Erzurum, Turkey). – IKSAD GLOBAL PUBLISHING HOUSE, 2022. – P. 335

2021 рік

 1. Korsun I. V. The importance of light in human life / I. V. Korsun, O. V. Gladka // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 161–162.
 2. Xiaojing W. The use of Physics History in Research Work with Students / W. Xiaojing, I. Korsun, K. Kutna // Освіта, виховання та навчання: вітчизняний та міжнародний досвід : збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 30 вересня 2021 р.). – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2021. – С. 11-13.
 3. Measuring the immeasurable using information technologies on the example of Brownian motion / H. Falfushynska, S. Kryzhanovskyi, I. Korsun [et al.] // Physics Education. – 2021. – Vol. 56, issue 6. – URL.: https://www.scopus.com

2020 рік

 1. Monchuk M. A. THE POSSIBILITY OF USING THE LIGHT TO DIAGNOSE CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER / M. A. Monchuk, I. V. Korsun // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2020. – С. 240–242.
 2. Мончук М. А. Альтернативні підходи до інклюзивної освіти в сучасній школі / М. А. Мончук, І. В. Корсун // Освітні і культурно-мистецькі практики в контексті інтеграції України у міжнародний науково-інноваційний простір : збірник тез доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (м. Запоріжжя, 14 травня 2020 р.). – Запоріжжя : Хортицька національна академія, 2020. – С. 131–133.Monchuk M. Problems of Children with Autism Spectrum Disorder in Ukraine / M. Monchuk, I. Korsun // Управління навчально-виховним процесом нової української школи в контексті реформи впровадження інклюзивної освіти в Україні : матеріали Всеукраїнського форуму молодих науковців (м. Полтава, 16-17 квітня 2020 р.). – Полтава : Астрая, 2020. – C. 36–38.
 3. Korsun I. V. Contribution of Ukrainian Scientists to the Development of Electrodynamics / I. V. Korsun // Ukrainian Journal of Physics. – 2020. – Vol. 65. n. 1. – P. 82–92. URL. : https://www.scopus.com : https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000510867200009

2019 рік

 1. Корсун І. Електромагнітні хвилі: історія відкриття й дослідження властивостей / І. Корсун // Фізика та астрономія в рідній школі. – 2019. – № 3. – С. 42–45.
 2. Корсун І. В. Міжпредметні зв’язки як засіб формування пізнавального інтересу учнів до фізики / І. В. Корсун, Ю. Г. Бачинський // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії. Біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 34–36.
 3. Korsun I. Ukraine and the Nobel laureates in science / І, Korsun // Eastern European conference of management and economics : proceedings of the 1st International Scientific Conference ( May 24, 2019, Ljubljana, Slovenia). – Ljubljana: Ljubljana School of Business, 2019. – P. 257–259. 
 4. Korsun I. V. Contribution of Ukrainian scientists to the development of technology / I. V. Korsun, B. B. Buyak, V. M. Matsyuk // Science and Innovation. – 2019. – Vol. 15(6). – P. 94–102. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85079601298&origin=resultslist
 5. Korsun I. The forming of learners' interest towards science using inventive tasks in physics teaching / I. Korsun // Physics Education. – 2019. – Vol. 54, Issue 2. – URL.: https://www.scopus.com
 6. The study of thermometers using Microsoft excel / I. Korsun, S. Kryzhanovskyi, M. Monchuk // Physics Education. – 2019. – Vol. 54, Issue 6. – URL.: https://www.scopus.com

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах